Sunday, January 18, 2009

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသို. အဘိဓမၼာစတင္မ်ိဳးေစ့ခ်သူ (သုိ႔) ဦးေရႊဇံေအာင္

ဤေဆာင္းပါးကို ဓမၼအလင္းသစ္ဂ်ာနယ္တြင္ စာေရးသူတစ္ဦး(၀ံသပါလ-ေျမာင္းျမ) ကေရးသားခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။ သိသူမ်ား ညႊန္ၾကားေပးၾကပါဦး။ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမ်ားႏိုင္သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆရာေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ပင္ မေတာင္းႏိုင္ပဲ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္္ပါသည္။ ဆရာေတာ္အေနႏွင့္လည္း ယခုကဲ့သို. ေဖာ္ျပမည္ဆိုလွ်င္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ခြင့္ျပဳမည္ဟု ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလန္ႏိုင္ငံသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ထြန္းကားပ်ံ.ႏွံ.ေရးအတြက္ အထူးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ George Turner သည္ ၁၈၃၇-ခုႏွစ္တြင္ မဟာ၀ံသက်မ္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာ ျပန္ဆိုၿပီး ထုတ္ေ၀သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး ဗုဒၶက်မ္းစာ အေတာ္မ်ားမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာသို. အမ်ားအျပား ျပန္ဆိုထုတ္ေ၀ခဲ့၏။ ၁၈၈၁-ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ေသာ ပါဠိအသင္းႀကီးသည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပန္.ပြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မွာ အမ်ားအသိပင္ျဖစ္၏။ ထို.ျပင္ Sir Edwin Arnold သည္လည္း ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို လူႀကိဳက္မ်ားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ.ရပါသည္။ ၁၈၇၉-ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ “အာရွတိုက္၏ အလင္းေရာင္” “The Light of Asia” စာအုပ္သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံသားတို.၏ အသည္းႏွလံုးထဲသို. ထိုးေဖာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုစာအုပ္သည္္ အေနာက္ႏိုင္ငံသားတို. ဗုဒၶဘာသာအေပၚ စြဲမက္ေစရန္ အထူး တြန္းအားေပးႏိုင္ခဲ့၏။ သို.ေသာ္လည္း သုတၱန္္ႏွင့္ ၀ိနည္းေလာက္ကိုသာလွ်င္ ျဖန္.ျဖဴးႏိုင္ခဲ့၏။ အဘိဓမၼာသည္ ၂၀ရာစု အေစာပိုင္းအထိ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အေတာ္ပင္ စိမ္းလွ၏။ အဘိဓမၼာႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံသားတို.ၾကားတြင္ အလြန္ပင္ အလွမ္းကြာ လွပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ထိုအလွမ္းကြာမႈကို ျမန္မာလူမ်ိဳး ဦးေရႊဇံေအာင္က စတင္ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ခဲ့၏။ ဦးေရႊဇံေအာင္ စတင္ ထြန္းညိႇေပးခဲ့ေသာ အဘိဓမၼာ မီးရႈးတိုင္ကို ဆရာေတာ္ ဦးေသ႒ိလက အဘိဓမၼာ သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ ဆက္လက္ ေတာက္ပေစႏိုင္ခဲ့၏။ အဘိဓမၼာကို အမွန္တကယ္ပင္ တက္ကၽြမ္းသူတစ္ဦး၏ ပထမဆံုးေသာ သင္တန္းဆိုလွ်င္လည္း ဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္၏။ ယေန.အခ်ိန္ဆိုလွ်င္ အဘိဓမၼာသည္ အရိွန္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုးသို. ပ်ံ.ႏွံ.ေနၿပီျဖစ္၏။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ.တြင္ ကြယ္လြန္သူ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ဦးသီလာနႏၵာဘိ၀ံသ ဆရာေတာ္က အေျခခံ အဘိဓမၼာသင္တန္းကို ပို.ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့၏။

ပါဠိစကားလံုးျဖစ္သည့္ အဘိဓမၼာတြင္ ေရွ.စကားလံုး အဘိႏွင့္ ဓမၼဟူသည့္ စကားႏွစ္လံုးရိွပါသည္။ အဘိစကားလံုးသည္ သာလြန္ျခင္း၊ ႏူးညံ့နက္နဲျခင္း အဓိပၸယ္ကိုေဆာင္ပါသည္။ အဘိဓမၼာတြင္ ဓမၼသဂၤဏီ၊ ၀ိဘင္းဂ၊ ဓာတုကထာ၊ ပုဂၢလပညတ္၊ ကထာ၀တၳဳ၊ ယမကႏွင့္ ပ႒ာနဆိုၿပီး ၇-က်မ္းရိွပါသည္။ အဘိဓမၼာသည္ ခက္ခဲနက္နဲလြန္းသျဖင့္ အဘိဓမၼာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာ ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ သေဘာထားၾက၏။ အဘိဓမၼာပိဋကတြင္ သာမန္ရိုးစင္းေသာ သုတၱန္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ပိုမိုနက္နဲလွသည့္ ဗုဒၶေဟာၾကားခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနသျဖင့္ အေရးႀကီးလွ၏။ အဘိဓမၼာသည္ စိတ္ႏွင့္ရုပ္တို.၏ျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္၏။အဘိဓမၼာကို ေလ့လာျခင္းသည္ ျမန္မာတို.အဖို. အလြန္ထူးျမတ္လွၿပီး တန္ဖိုးလည္း အလြန္ထား၏။ ထို.ျပင္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္သာမက လူပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း အဘိဓမၼာကို တန္ဖိုးထားၿပီး သင္ယူေနၾက၏။ စစ္မျဖစ္မီကာလတြင္ ျမန္မာတို.၏ အဘိဓမၼာကၽြမ္းက်င္မႈ ဂုဏ္သတင္းေၾကာင့္ သီရိလကၤာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို.မွ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္လာေရာက္သင္ယူၾက၏။ အေနာက္တိုင္းပညာကို သင္ယူခဲ့ေသာ ဦးေရႊဇံေအာင္သည္ အဘိဓမၼာကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပထမဆံုး မ်ိဳးေစ့ခ်ခဲ့သူျဖစ္၏။ ၀ိနည္းႏွင့္ သုတၱန္ေလာက္ကိုသာလွ်င္ ေလ့လာထားၾကေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ား အဘိဓမၼာကို ေလ့လာႏိုင္ေရး လမ္းခင္းေပးခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အဘိဓမၼာကို ကၽြမ္းက်င္ရန္မွာ လြယ္ကူလွသည္ မဟုတ္ေပ။ ဦးေရႊဇံေအာင္သည္ တစ္ဖက္မွ ႏိုင္ငံတာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ အဘိဓမၼာကို ဆရာေတာ္ဦးဂႏၶမာထံတြင္ ၁၉၈၅-ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး မဆုတ္မနစ္ ေလ့လာခဲ့၏။ ဦးေရႊဇံေအာင္သည္ ပညာဗဟုသုတကို အလြန္လိုလားသူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ျပင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို အလြန္ၾကည္ညိဳသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလြန္ထင္ရွားလွသည့္ လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီး(၁၈၄၆-၁၉၂၃) ထံတြင္ တပည့္ခံၿပီး ဗုဒၶစာေပကို သင္ယူသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ပါဠိကိုသာ ကၽြမ္းက်င္သည္မဟုတ္ေပ။ အဂၤလိပ္ႏွင့္ လက္တင္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ဒႆနိကေဗဒက်မ္းမ်ားကို နက္နဲစြာေလ့လာေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပင္ပတြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္.ပြားေစရန္ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ The Buddhism Magazine တြင္ အဘိဓမၼာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးခဲ့၏။ ထိုမဂၢဇင္းသည္ အာရွႏွင့္ ကမၻာတလႊားသို. ထိုးေဖာက္ႏိုင္သည္ကိုလည္း ေတြ.ရ၏။ ၀ိနိယႏွင့္ သုတၱန္ကိုသာလွ်င္ ေလ့လာေနခဲ့ရေသာ အေနာက္တိုင္းသားမ်ားသည္ ဦးေရႊဇံေအာင္ေၾကာင့္ အဘိဓမၼာကို စတင္ေလ့လာခြင့္ ရလာၾကသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဗုဒၶအဘိဓမၼာကို စတင္မ်ိဳးေစ့ခ်ခဲ့သည့္ ဦးေရႊဇံေအာင္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ.တြင္ ၁၈၇၁-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၀)ရက္ေန.၌ ေမြးဖြားခဲ့၏။ အဖ ခရိုင္ရဲ၀န္ ဦးေရႊသာ၊ အမိ ေဒၚအျဖဴစံတို.၏ သားသမီး ေလးေယာက္အနက္ သားအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ၁၈၈၁-ခုႏွစ္မွစ၍၊ စစ္ေတြျမိဳ. အစိုးရ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားရာ ၁၈၈၅-ခုႏွစ္၌ အလယ္တန္းစေကာလာရွစ္ ဆုကိုရရိွသည္။ ထိုမွတစ္ဖန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ.သို. ေျပာင္းေရႊ. ပညာသင္ၾကားျပန္ရာ ၁၈၈၇-ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္သည္။ ထို.ေနာက္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ယူျပန္ရာ ၁၈၉၁-ခုႏွစ္တြင္ ထိုေခတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးဘြဲ.ျဖစ္ေသာ ၀ိဇၨာဘြဲ.ထူးကို ဆြတ္ခူးရရိွသည္။ လိုအပ္ေသာပညာ ရရိွၿပီးေနာက္ ပညာေရးဌာန၌ ပညာအုပ္အျဖစ္ စတင္၀င္ေရာက္ ထမ္းေဆာင္သည္။ ထို.ေနာက္ ေျမစာရင္းဌာနသို. ေျပာင္းေရႊ.ကာ အတန္ၾကာ အမႈထမ္းခဲ့ရာ ၁၉၀၂-ခုႏွစ္တြင္ ျမိဳ.အုပ္တန္းေခၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ေအာက္၀န္ထမ္း အဖြဲ.၀င္အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ.ခန္.ထားျခင္း ခံရျပန္သည္။ ၁၉၀၇-ခုႏွစ္တြင္ ၀န္ေထာက္တန္းေခၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၀န္ထမ္းအဖြဲ.သို. တိုးျမႇင့္ခန္.ထားျခင္း ခံရျပန္သည္။

ဦးေရႊဇံေအာင္သည္ အခြန္၀န္ေထာက္အျဖစ္ ထမ္းရြက္ေနစဥ္ ထိုစဥ္က ေျဖရွင္းရန္ အလြန္ခက္ခဲေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကို ေနရာခ်ထား၍ ေျမခြန္ေတာ္ စည္းၾကပ္ေရးအတြက္ အထူးတာ၀န္က်ေရာက္၍ ထမ္းေဆာင္ရသည္။ ဤျပႆနာႀကီးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို အစိုးရက အထူးႏွစ္သက္ လက္ခံခဲ့သည္။ သူ၏ စာအုပ္ျပာေခၚ အစီရင္ခံစာကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအရာရိွမ်ား အထူးအမွီသဟဲျပဳ၍ ဖတ္ရႈခဲ့ၾကရသည္ ဟုဆိုသည္။ ၁၉၁၂-ခုႏွစ္တြင္ တြံေတးတူးေျမာင္း ေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေျမသိမ္းအရာရိွအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္.အပ္ျခင္း ခံရ၏။ စတင္စည္ကားစ ျပဳလာၿပီျဖစ္ေသာ သန္လ်င္ၿမိဳ.တြင္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အထူးစံုစမ္းေရးအဖြဲ.၀င္ လူႀကီးအျဖစ္ ၁၉၁၃-ခုႏွစ္တြင္ ခန္.ထားျခင္း ခံရသည္။ ၁၉၁၄-ခုႏွစ္တြင္ ေျမဖက္ဌာန၌ သူ၏ ထူးခၽြန္စြာ ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ျဗိတိသွ်အစိုးရက ထိုေခတ္အေနျဖင့္ အရပ္ဘက္ ထူးခၽြန္တံဆိပ္ A.T.M အမႈထမ္းေကာင္း မင္းဘြဲ.တံဆိပ္ကို သူ.အား ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့၏။ ၁၉၁၈-ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္တန္း နယ္ပိုင္၀န္ေထာက္အျဖစ္ ထမ္းရြက္ေနရင္း ဦးေရႊဇံေအာင္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စစ္ေခ်းေငြ အေျမာက္အျမား ရွာေဖြ စုေဆာင္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ဦးေရႊဇံေအာင္သည္ ဟံသာ၀တီခရိုင္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ခရိုင္၀န္အျဖစ္ ထမ္းရြက္ရၿပီးေနာက္ ၁၉၂၀-ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘ႑ာေတာ္မင္းႀကီး၏ အတြင္း၀န္အျဖစ္ ယာယီခန္.အပ္ျခင္း ခံရသည္။ ထို.ေနာက္ သထံုခရိုင္၀န္အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ.ထမ္းရြက္ရာ အထူးပင္ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားေသာ အစိုးရအရာရိွ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၃-ခုႏွစ္တြင္ K.S.M ေခၚ ေရႊစလြယ္ရမင္း ဘြဲ.တံဆိပ္ကို ျဗိတိသွ်အစိုးရက အပ္ႏွင္းခ်ီးျမႇင့္သည္။ ထို.ေနာက္ ျမဴနီစပယ္ အခြန္ေတာ္မ်ား ေကာက္ခံေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းမႈ ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ခန္.အပ္ျခင္း ခံရျပန္ရာ ယင္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္က ဦးေရႊဇံေအာင္၏ ထူးခၽြန္ေပါက္ေျမာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့ရသည္။ မၾကာမီ ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ားအား မည္သည့္အခါကမွ ခန္.အပ္ျခင္းမျပဳခဲ့သည့္ ရာထူးျဖစ္ေသာ ယစ္မ်ိဳးမင္းႀကီးအျဖစ္ ဦးေရႊဇံေအာင္သည္ ပထမဆံုး ခန္.အပ္ျခင္း ခံရျပန္သည္။

ဦးေရႊဇံေအာင္သည္ သာသနာေတာ္ကို အထူးၾကည္ညိဳ ေလးစားစိတ္ႏွင့္ ႀကိဳးစားလိုစိတ္တို.ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းအျဖစ္ တာ၀န္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထမ္းေဆာင္စဥ္ အဘိဓမၼာကို ဆရာေတာ္ ဦးဂႏၶမာ၏ ေျခေတာ္ရင္းတြင္ ေလ့လာခဲ့၏။ The Buddhism Magazine ကို ႀကီးၾကပ္ထုတ္ေ၀သည့္ အာနႏၵာေမတၱယ်ဆရာေတာ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လန္ဒန္ပါဠိအသင္းႀကီးကို စတင္တည္ေထာင္သူ မစၥတာ ရစ္ေဒးဗစ္စ္၏ ဇနီးျဖစ္သူ မစၥစ္ ရစ္ေဒးဗစ္ႏွင့္ စတင္အဆက္အသြယ္ ရခဲ့၏။ ဆရာႀကီးသည္ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟသၿဂိဳဟ္က်မ္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာသို. ျပန္ဆိုၿပီး မစၥစ္ရစ္ေဒးဗစ္ထံ ပို.လိုက္၏။ ယင္းစာမူကို မစၥစ္ရစ္ေဒးဗစ္ႏွင့္ ဦးေရႊဇံေအာင္တို. အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ စစ္ေဆးျပင္ဆင္ၿပီးမွ ဗုဒၶ၀ါဒမဂၢဇင္း The Buddhism Magazine တြင္ ဦးေရႊဇံေအာင္ ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးကို နိဒါန္းအျဖစ္ထည့္ကာ ၁၉၁၀-ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည္။ စာအုပ္ထြက္လာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ တစ္ကမၻာလံုးမွ ပညာရိွမ်ား၏ ခ်ီးက်ဴးလက္ခံျခင္း ခံရသည္။ လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးႏွင့္ မစၥစ္ရစ္ေဒးဗစ္တို.၏ ဗုဒၶအဘိဓမၼာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အေမးအေျဖမ်ားကိုလည္း ဦးေရႊဇံေအာင္ပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုကာ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္၍ အက်ိဳးေဆာင္ေပးခဲ့ရသည္။

ဦးေရႊဇံေအာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ရန္ ေရးသားရံုမက အေနာက္ႏိုင္ငံ က်မ္းတစ္ေဆာင္ျဖစ္ေသာ ေလာဂ်စ္က်မ္းကို တကၠိယနယဒီပနီ အမည္ရိွ က်မ္းကို ျပဳစုေရးသားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သုေတသန အသင္းဂ်ာနယ္တြင္ ၁၉၁၁-ခုႏွစ္မွ ၁၉၂၀-ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္းပါးေပါင္း ၃၅-ခုကို ပါ၀င္ေရးသား ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဆာင္းပါးအမ်ားစုသည္ ဗုဒၶအဘိဓမၼာမ်ားသာ ျဖစ္ၾက၏။ ဆရာႀကီးသည္ က်မ္းႀကီးက်မ္းခိုင္ တို.ကိုသာမက လက္၀ဲသုႏၵရ၏ မဲဇာေတာင္ေျခရတုကိုပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုေရးသားခဲ့ေသးသည္။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စာအုပ္ ၇-အုပ္ကို ျပဳစုႏိုင္ခဲ့၏။ ၎တို.မွာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားေသာ-
၁။ ဇရာလကၡဏာဒိ ဒီပနီက်မ္း
၂။ တကၠိယနယ ဒီပနီက်မ္း
၃။ ကာယဂၤသမၻာရ ဒီပနီက်မ္း
၄။ ရူပ ဒီပနီက်မ္း

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေသာ-
၅။ ယမကေခၚ ယမိုက္က်မ္း
၆။ ကထာ၀တၳဳ
၇။ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္း တို.ျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးသည္ ျမန္မာမႈကို ေလးစားသူလည္းျဖစ္၏။

ျမန္မာဘာသာကိုသာမက အဂၤလိပ္ဘာသာကိုပါ အထူးကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆရာႀကီးကို ကမၻာကပါ သိလာၾကၿပီး ၁၉၃၂-ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က D.Litt ဘြဲ.ကို အပ္ႏွင္းခဲ့၏။ သို.ရာတြင္ ဘြဲ.ႏွင္းသဘင္က်င္းပရန္ ၁၀-ရက္ခန္.အလိုတြင္ ဦးေရႊဇံေအာင္ ကြယ္လြန္ခဲ့၏။ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၁၉၂၄-ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းႀကီးအတြက္ သင္ခန္းစာမ်ား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီတြင္ ဆရာႀကီး ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မွတ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ. အေရွ.တိုင္း အေနာက္တိုင္း စာအုပ္ေတြကို အေတာ္မ်ားမ်ား ဖတ္ၿပီးပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို. ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ. ေလာကနီတိေလာက္ ေကာင္းတဲ့က်မ္း မေတြ.ေသးပါဘူး၊ ျမန္မာစာေပကို အထင္မေသးဖို. လိုပါတယ္။”

From http://cetanashin.mmgenius.com

Read more...

  • ရခုိင္ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ ထုံးစံမ်ား (Radio Free Asia အသံလႊင့္ဌာနမွထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ား)
(၁) နတ္ပူေဇာ္ျခင္း နားဆင္ရန္
(၂) ေလာင္းၿပိဳင္ပြဲ နားဆင္ရန္
(၃) ရုိးရာလက္ထပ္မဂၤလာ နားဆင္ရန္
(၄) ငေစြအက နားဆင္ရန္
(၅) ဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႔ပုံ နားဆင္ရန္
(၆) ရခုိင္ရုိးရာအတာသၾကၤန္ နားဆင္ရန္
(၇) က်င္ပြဲ အျပည့္အစုံ
(၈) သမက္ေတာင္းျခင္း နားဆင္ရန္
(၉) ရထားဆြဲပြဲ နားဆင္ရန္
(၁၀) ဇန္းစကား နားဆင္ရန္

Read more...

Saturday, January 10, 2009

စြယ္စံုပညာရွင္ ဦးေမေအာင္


” . . . အဂၤလိပ္ဘာသာ၌ သာလွ်င္ အထူး ေပါက္ေျမာက္ ခ်ီးမြမ္းေလာက္ေသာ ပဂၢိဳလ္ မဟုတ္ေသး။ ျမန္မာဘာသာ - ေပါရာဏႏွင့္ ေဝါဟာရ စာေဟာင္း စာမ်ဥ္း တို႔ကိုလည္း။ အထူးလိုလား လိုက္စားေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ။ ယခု နာမည္ ထင္ရွားလ်က္ ရွိေသာ ပ႐ိုဖက္ဆာ ဆရာလြန္း ထံ၌ တပည့္ ခံခဲ့ဖူး၍။ ေရွးဧခ်င္းေဟာင္း ၁၂ ေစာင္တြဲ စာအုပ္ တအုပ္ကို ကိုယ္တိုင္ တည္းျဖတ္၍ပင္ ရိုက္ႏွိပ္ ျဖန္႔ခ်ိ ခဲ့ဘူးေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ စြယ္စံုပညာဂုဏ္ အရည္အခ်င္းျဖင့္ ျပည့္စံုသျဖင့္။ ျမန္မာျပည္ တိုင္းရင္းသားတို႔ ရရွိႏိုင္ေသာ ရာထူးမ်ား အနက္။ အႀကီးဆံုး ျဖစ္ေသာ ျပည္ထဲေရး အမတ္ႀကီး ရာထူးျဖင့္။ အစိုးရတို႔၏ ခ်ီးၾကဴး ခန္႔အပ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္ ျဖစ္ရာ။ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး၊ ထင္ရွား ရွိေနျခင္းသည္။ ျမန္မာျပည္ႀကီး၏ ၾကက္သေရပင္ ျဖစ္ရကာ။ ယခုကဲ့သို႔။ သက္တန္း မေစ့မီွ။ ကြယ္လြန္ အနိစၥ ေရာက္ရျခင္းအတြက္။ သာ၍ပင္ ဝမ္းနည္းဘြယ္ ျဖစ္ေခ်သည္။ . . . ” . . . [၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလမွာ Unity စာေပက ပထမ အႀကိမ္ အျဖစ္ ထုတ္ေဝ ျဖန္႕ခ်ိခဲ့တဲ့ ေမာင္ေဇယ်ာရဲ႕ 'ကမာၻသိ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ကမာၻသိ ျမန္မာ စာအုပ္မ်ား' ကေန "စြယ္စံုပညာရွင္ ဦးေမေအာင္" အေၾကာင္းကို ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။]

စြယ္စံုပညာရွင္ ဦးေမေအာင္

ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ စြယ္စံု ထူးခြ်န္ေသာ ပညာရွင္ တဦး မွာ ဦးေမေအာင္ (၁၈၈ဝ - ၁၉၂၆) ျဖစ္သည္။ ဦးေမေအာင္သည္ ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ေရွ႕တန္းမွ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ ပါဝင္ခဲ့သူ တဦး ျဖစ္သည္။

ဦးေမေအာင္သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းတြင္ အလြန္ အေရးပါခဲ့ေသာ ဝိုင္အမ္ဘီေအ (YMBA) ေခၚ ဗုဒၶဘာသာ ကလ်ာဏ ယုဝအသင္း (၁၉ဝ၆) ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သူ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ က်င္းပေသာ ဝိုင္အမ္ဘီေအ အသင္းမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ခ်ယ္ယာမင္ (သဘာပတိ) အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူ၊ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကာလကတၲားသို႔ အႏိၵယႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အတြင္းဝန္ မြန္ေတဂူႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုရန္ ဝိုင္အမ္ဘီေအမွ ေ႐ြးခ်ယ္ ေစလႊတ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕ဝင္ အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့သူ တဦး ျဖစ္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ပယ္တြင္ အစိုးရ ေရွ႕ေန တဦး အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဒုတိယေျမာက္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ တရားဥပေဒ ေလာကတြင္ ထူးခြ်န္ ထက္ျမက္ေသာ ဝတ္လံုေတာ္ရ၊ တရားသူႀကီး၊ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားဝန္ႀကီး၊ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ တရားဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏိုင္သူ ပညာရွင္ တဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ ခံရသည္။ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ဥပေဒ ပညာကို အဂၤလန္ျပည္ ကိန္းဘရစ္ တကၠသိုလ္၌ သင္ၾကားခဲ့၍ ဥပေဒဘဲြ႕ (L.L.B) ႏွင့္ မဟာ ဝိဇၨာဘြဲ႕ (M.A) ရခဲ့သည္။ ဝတ္လံုဘြဲ႕ (Barrister at Law) ကို လင္ကြန္းအင္း ဥပေဒေက်ာင္းမွ ေအာင္ျမင္၍ ျမန္မာ ပညာေရး ဆင္ဒီကိတ္ အဖဲြ႕မွ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ဘီဂန္ဒက္ ေ႐ႊတံဆိပ္ ရရွိခဲ့သည္။ ထိုဆုမွာ ဘက္စံု ပညာ ထူးခြ်န္သူမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္သည့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဆု တဆု ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ဥပေဒ ဌာန၏ ပထမဦးဆံုးေသာ အခ်ိန္ပိုင္း ဥပေဒ ပါေမာကၡ (၁၉၂၁ - ၂၂) အျဖစ္လည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

စာေပ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေမေအာင္သည္ ျမန္မာ စာေပ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ ျမန္မာ့ ဓေလ႔တို႔ကို အထူး႐ိုေသ ေလးစားသူ တဦး အျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ ငယ္စဥ္က ျမန္မာစာေပ၊ ျမန္မာ့ ရာဇဝင္ကို ေက်ာင္းတြင္ ဘာသာရပ္ တခု အျဖစ္ စနစ္တက် သင္ၾကားခြင့္ မရေသာ္လည္း ဘိလပ္ျပန္ ဝတ္လံုေတာ္ရ ဘဝတြင္ ျမန္မာ ပညာရွိမ်ားထံ တပည့္ခံ၍ ေလ့လာ လိုက္စား ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆရာလြန္း (မစၥတာ ေမာင္မိႈင္း) အား ဆရာတင္၍ ပညာရွာခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေပ၊ ပုရပိုက္တြင္ တိမ္ျမဳပ္ေနသည့္ ဧခ်င္းမ်ားကို စနစ္တက် တည္းျဖတ္၍ ဧခ်င္းေဟာင္း ၁၂ ေစာင္တြဲ အမည္ျဖင့္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ရမၼာပူရ စာပံုႏွိပ္တိုက္တြင္ ပံုႏွိပ္၍ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရမၼာပူရ စာပံုႏွိပ္တိုက္မွာ ေယာကၡမ ဦးထြန္းျဖဴပိုင္ ပံုႏွိပ္တိုက္ ျဖစ္သည္။ ဧခ်င္းေဟာင္း ၁၂ ေစာင္တဲြတြင္ -

1. ရခိုင္မင္း (အဒူမင္းညိဳ)
2. သခင္ေထြး ဧခ်င္း (ရွင္သူရဲ)
3. မင္းတရား ေ႐ႊထီး ဧခ်င္း (ေလွာ္ကားသံုးေထာင္မွဴး)
4. မင္းတရား ေ႐ႊထီးနားေတာ္သြင္း ဧခ်င္း (ေလွာ္ကားသံုးေထာင္မွဴး)
5. မင္းတရားမယ္ေတာ္ ဧခ်င္း (နဝေူဒႀကီး)
6. နတ္သွ်င္မယ္ေတာ္ ဧခ်င္း (ဆီးကိုင္းစား)
7. မဟာဥပရာဇ ဧခ်င္း (တလုပ္ၿမိဳ႕စား)
8. မင္းရဲေက်ာ္စြာစုန္ ဧခ်င္း (ရာဇဗာဟု)
9. သခင္ႀကီး ဧခ်င္း (ပယ္သူငယ္စား ရွင္ျမတ္ေခါင္)
10. ယိုးဒယား မိဖုရား ဧခ်င္း (နဝေဒးႀကီး)
11. မင္းရဲနရာ ဧခ်င္း (မင္းေဇယရႏၩမိတ္)
12. မင္းရဲဒိဓၶ ဧခ်င္း (ရွင္သံခို) တို႔ ပါဝင္သည္။

ဦးေမေအာင္ တည္းျဖတ္ေသာ ဧခ်င္းေဟာင္း ၁၂ ေစာင္တြဲ ထြက္ေပၚ လာေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ သုေတသန အသင္းဂ်ာနယ္ (JBRS) အတြဲ ၂၊ အပိုင္း ၁ (၁၉၁၂) တြင္ ပါေမာကၡ ဒူ႐ိြဳင္ဆယ္ (Mon. C. Duroiselle) က Old historical ballad (1) အမည္ျဖင့္ အက်ယ္တဝင့္ ေရးသား ခ်ီးက်ဴးပါသည္။ တည္းျဖတ္သူ ကိုယ္တိုင္ နိဒါန္း၊ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ေနာင္အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ သုေတသန အသင္းက တည္းျဖတ္ ထုတ္ေဝသည့္ ျမန္မာက်မ္းေပါင္း ၄၆ က်မး္၏ ေရွ႕ေျပးဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာစာေပ အားေပးမႈ အဆင့္အတန္းမွာ မ်ားစြာ နိမ့္က် မ်က္ႏွာငယ္စရာ ဦးေမေအာင္ ကဲ့သို႔ ဘိလပ္ျပန္ ဝတ္လံုေတာ္ရ တဦးက ျမန္မာစာေပကို အေလးမူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းသည္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဦးေမေအာင္သည္ ဝိုင္အမ္ဘီေအက ႀကီးမွဴး ဖြင့္လွစ္ေသာ ျမန္မာ ကဗ်ာလကၤာ သင္တန္းမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

၁၉၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပဲခူးခ႐ိုင္ ဝန္ရွင္ေတာ္မင္းႀကီး ႐ံုး၌ ၿဗိတိသွ် ပဋိညာဥ္ခံ အရာရွိမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ စံုစမ္းသည့္ ေဆြးေႏြးပဲြ တခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဘိလပ္ျပန္ ဝတ္လံုေတာ္ရ ဦးေမေအာင္သည္ ႐ိုးရာ ေခါင္းေပါင္းျဖဴေဖာ့လံုး၊ ထိုင္မသိမ္း အကႌ်၊ ေတာင္ရွည္ ပုဆိုးတို႔ကို ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ အတိုင္း ဝတ္ဆင္ခဲ့ရာ သူရိယ သတင္းစာ အယ္ဒီတာ ဆရာလြန္းသည္ အားရဝမ္းသာ ‘ပဋိညာဥ္ခံဘြဲ႕ ေတးထပ္’ ေရး၍ ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။ ယင္းေတးထပ္ကို သူရိယ သတင္းစာ (၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၁၃) တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“မ်ိဳးျမန္မာ ညိႇဳးရွာခဲ့ၿပီမို႔၊ ကိုးရာမဲ့ခ်ိန္တြင္၊

ရိုးရာကြယ့္မတိမ္ခ်င္တယ္၊ ပဋိညာဥ္ခန္႔ပြဲ။ ။

ျမင္ရခ်က္ ကိုယ္သဏၭာန္မွာ၊ ဗိုလ္ဆံ ဆံ မ်ားၾကားသဘဲ။ ။

နန္းစ႐ိုက္ က်မ္းသိုက္ႏြယ္တယ္၊ လြမ္းလိုက္ဖြယ္တပဲြ။ ။

မန္းဂိုုက္ႏွယ္ဆင္ႏႊဲလို႔၊ သြင္တနဲတင့္ေအာင္။ ။

ေဖာ့လံုးျဖဴ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ထိန္းပါလို႔၊ ထိုင္မသိမ္းဝတ္လို႔ျမင္ေယာင္။ ။

မင္းတပါး ဦးေမေအာင္မွာ၊ မွဴးေကေသွ်ာင္ သဒၶါၿမိဳ႕ပါလို႔၊

ျမန္မာတို႔ ကိုးၾကစရာ၊ ျဖိဳးြ႔ြကသမာၻ၊

ၾသဘာဆုခြန္းလွစ္ျဖာတယ္၊ သြန္းေမတၲာေလာင္းပါရဲ႕ေလး။ ။”

ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ဦးေမေအာင္၏ ထင္ရွားေသာ ဥပေဒ စာအုပ္မွာ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ ဓမၶသတ္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ A Selection of Leading Cases on Buddhist Law ျဖစ္သည္။ ယင္းစာအုပ္ကို ၁၉၁၄ တြင္ Part I. Matrimonial Law၊ ၁၉၁၆ ခုႏွစ္တြင္ Part II. Adoption, Pre-emption Gift, and Religious Usage၊ ၁၉၁၉ တြင္ Part III. Succession and Inheritance ဟူ၍ ထြက္ေပၚလာသည္။ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝၿပီး ၃ ပိုင္းကို ေပါင္း၍ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံ ပံုႏွိပ္သည္။ ဒုတိယ အႀကိမ္မူတြင္ တည္းျဖတ္သူ ေမာင္ေအးေမာင္ M.A., LL.B (Cantab) of Middle Temple, Barrister-at-Law ျဖစ္သည္။ ေမာင္ေအးေမာင္မွာ ထက္ျမက္ေသာ ဥပေဒ ပညာရွင္ ဖဆပလေခတ္ တရားေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ ျဖစ္သည္။ ဦးေမေအာင္သည္ ဗုဒၶဘာသာ ဓမၼသတ္ ဥပေဒ စာအုပ္ျဖင့္ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ကိန္းဘရစ္ တကၠသိုလ္မွ ဥပေဒ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ (L.L.M) ထပ္မံ ခ်ီးျမႇင့္ ခံရသည္။

ဦးေမေအာင္၏ စြယ္စံု ထက္ျမက္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေထာက္၍ ထိုေခတ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ၿဗိတိသွ် ပညာတတ္ အသိုင္းအဝိုင္း၊ အိုင္စီအက္စ္ ဝန္ထမ္းမ်ားကပင္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသာတို႔၏ ပင္ကိုဉာဏ္ ထူးခြ်န္္ ထက္ျမက္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္တန္း ျမင့္မားမႈတို႔ကို ဝန္ခံခဲ့ၾကသည္။ ပညာေရး နယ္ပယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တခုတည္းေသာ သက္တမ္းရွည္ၾကာ က်န္ရစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သုေတသန အသင္း (၂၉ မတ္ ၁၉၁ဝ) ကို တည္ေထာင္ခဲ့သူမ်ားတြင္ တဦး အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ အသင္းႀကီး၏ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းကို အားသြန္ခြန္စိုက္ တက္တက္ြ႔ြကြ႔ြက အၿမဲပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူ တဦး ျဖစ္သည္။ အသင္းႀကီး၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ဆပ္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အစဥ္အၿမဲ ေဆြးေႏြး အၾကံေပးေသာ ပုဂၢိဳလ္ တဦးလည္း ျဖစ္သည္။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အၾကံေကာင္း ဉာဏ္ေကာင္းမ်ားကို ေပး၍ အသင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ျမဳပ္ ထားႏိုင္သူ ဟုလည္း သတ္မွတ္ခံရသည္။ အထူးသျဖင့္ စကားေျပာ ေကာင္းသူ၊ သြက္လက္သူ၊ စြယ္စံု ထူးခြ်န္သူဟု ထင္ရွားသည္။ ေက်ာက္စာဝန္ မစၥတာ ေတာ္စိန္ခိုုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ ၾသဇာ အေလးေပး တင္ျပတိုင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ကန္႔ကြက္ ေဆြးေႏြးေလ့ ရွိသူ တဦး ျဖစ္သည္။ ထုိကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားကို အသင္းမွ ထုတ္ေဝေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သုေတသန အသင္း ဂ်ာနယ္တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဦးေမေအာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သုေတသန အသင္းႀကီး၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္မ်ားစြာ ေ႐ြးခ်ယ္ ခံခဲ့ရ႐ံုမွ်မက ဥကၠ႒၊ ဆပ္ေကာ္မတီဝင္၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ သုေတသန ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ တာဝန္မ်ားကိုပါ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ အသင္းမွ ႀကီးမွဴး က်င္းပေသာ ျမန္မာစာေပ ၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ အကဲျဖတ္ လူႀကီး၊ ဆုေငြအတြက္ အလွဴရွင္၊ ျမန္မာက်မ္းမ်ား ပံုႏွိပ္ တည္းျဖတ္ ထုတ္ေဝေရး အဖဲြ႕ သဘာပတိ တာဝန္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ အသင္းမွ ထုတ္ေဝေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သုေတသန အသင္း ဂ်ာနယ္တြင္ စာအုပ္ ေဝဖန္ခ်က္၊ စံုစမ္း ေမးျမန္းခ်က္ မွတ္စုတို၊ အယ္ဒီတာ့ထံ ေပးစာႏွင့္ သုေတသန ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသာခဲ့ရာ ယင္းတုိ႔မွာ -

1. ‘Inaugural address.’ JBRS. Vol.1, (Jun 1911) P.2-9.
2. . ‘Shwe Zan Aung’s logic in Burmese (Myanmar)’ JBRS. Vol.1, Pt.1 (June 1911) P. 113-117
3. ‘Note on Saya Thein’s Shin Sawbu.’ JBRS. Vol.1, Pt.2 (Dec 1911) P.16-18
4. ‘Critical note on Mr.Taw Sein Ko’s paper on ‘The Chinese antiquities of Pagan.(Bagan).’ JBRS. Vol.1, Pt.2 (Dec 1911) P.43-46.
5. ‘Shwe Nat-Taung Thamaing. ‘JBRS. Vol.1, Pt.2 (Dec 1911) P.56-57.
6. ‘Name of Burmese(Myanmar)Kings.’ JBRS. Vol.1, Pt.1 (June 1911) P.83-84.
7. ‘Garu and Lahu.’ JBRS. Vol.1, Pt.1 (June 1911) P.88-91
8. ‘The chronology of Burma(Myanmar).’ JBRS. Vol.2, Pt1 (June 1912) P.8-29
9. ‘Prome and Pyus’. JBRS. Vol.2, Pt.1 (June 1912) P.72-74
10. ‘Origin of the world”Talaing”.’ JBRS. Vol.2, Pt.1 (June 1912) P. 73-74
11. ‘To the editor,Rangoon (Yangon) Gazette’. JBRS. Vol.2, Pt.1 (June 1912) P. 80-81, 83-84, 86-87
12. ‘Burmese(Myanmar) prosody’. JBRS. Vol.2, Pt.1 (June 1912) P.92-93
13. ‘The Burmese (Myanmar)era.’ JBRS. Vol.2, Pt.2 (Dec 1912) P.197-203
14. ‘Note to the legend of the Kyaukwaing Pagoda.’ JBRS. Vol.2, Pt.2 (Dec 1912) P.217
15. ‘Burmese spelling’. JBRS. Vol.2, Pt.2 (Dec 1912) P. 260-262
16. ‘Archaeology in Burma (Myanmar).’ JBRS. Vol.2, Pt.2 (Dec 1912) P. 267-269.
17. ‘Burmese sketches.’ JBRS. Vol.3, Pt.2 (Dec 1913) P. 191-192.
18. ‘The derivation of Ramanna.’ JBRS. Vol.4, Pt.2 (Dec 1914) P. 148.
19. ‘Note on Saya Thein’s Let-we-thondara.’ JBRS. Vol.6, Pt.2 (Dec 1916) P.9.
20. ‘Some Mon Place-names.’ JBRS. Vol.7, Pt.2 (Dec 1917) P. 143-145.

ျမန္မာႏိုင္ငံ သုေတသန အသင္း ဂ်ာနယ္တြင္ ဦးေမေအာင္ ေရးသာခဲ့ေသာ ေဝဖန္ခ်က္၊ မွတ္ခ်က္၊ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ သုေတသန စာတမ္းမ်ား အနက္ မြန္ေဒသ အမည္မ်ား (Some Mon Place- name’s) ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ ရက္စဲြသမိုင္း (Chronology of Burma) တို႔မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းသည္ႏွင့္ အမွ် ပညာရွင္မ်ား၏ ႏွစ္သက္ျခင္း ခံရသည္။ မြန္ေဒသ အမည္ အခ်ိဳ႕တြင္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရန္ကုန္၊ ကမာ႐ြတ္၊ အင္းစိန္၊ မဂၤလာဒံု၊ က်ိဳကၠဆံ၊ သဃၤန္းကြ်န္း၊ ေကာ့ခ်ဲ၊ ဓားပိန္၊ ပဲခူး၊ ဇိုင္ဂႏိုင္၊ စစ္ေတာင္း၊ မုတ္ပလင္၊ က်ိဳက္ကသာ၊ က်ိဳက္ထို၊ သထံု၊ ဇင္းက်ိဳက္၊ ေပါင္၊ မုတၲမ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ထားဝယ္၊ တနသၤာရီ၊ ေမွာ္ဘီ၊ သာယာဝတီ၊ တာပြန္၊ သံလွ်င္၊ ဒလ၊ ခေနာင္တို၊ တြံေတး၊ ေဒးဒရဲ၊ ဖ်ာပံု၊ ေညာင္တုန္း၊ က်ံဳေပ်ာ္၊ ပုသိမ္ ေဒသ အမည္ ၃၃ မ်ိဳး၏ မြန္ေဝါဟာရ ရင္းျမစ္မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာျပည္ရက္စဲြ သမိုင္း သုေတသန စာတမ္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာေရး ရည္ၫႊန္းက်မ္း ၁၇ က်မ္း၊ ျမန္မာဘာသာေရး ရာဇဝင္ သမိုင္းက်မ္း ၂၅ က်မ္းကို စနစ္တက် ကိုးကား၍ ဘီစီ ၈ ရာစုခန္႔ တေကာင္းေဒသတြင္ အဘိရာဇာ နန္းစိုက္သည္မွ ေအဒီ ၁၇၅၂ ေ႐ႊဘိုတြင္ အေလာင္းမင္းတရား ကုန္းေဘာင္ဆက္ စတင္သည္ အထိ ရက္စဲြ သကၠရာဇ္ျဖင့္ ျမန္မာ့သမိုင္းကို ေရးသားထားသည္။ ကိုးကား ရည္ၫႊန္းရာ ျမန္မာ ရာဇဝင္က်မ္း ၂၅ က်မ္းတြင္ ဦးကုလား ရာဇဝင္၊ တြင္းသင္း ရာဇဝင္၊ ရာဇဝင္ေက်ာ္၊ သံလ်င္ရာဇဝင္၊ မဟာမုနိသမိုင္း၊ မဟာေဇယ်၏ ရခိုင္ ရာဇဝင္၊ ရခိုင္ မင္းသမီး ဧခ်င္း တို႔မွာ ပံုႏွိပ္မူ မထြက္ေသး၍ ေပးမူမ်ားကို ေလ့လာၿပီး ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဦးေမေအာင္ ႐ုတ္တရက္ ကြယ္လြန္ခ်န္တြင္ ပါဠိ ပါေမာကၡ ဦးေဖတင္ေမာင္က သုေတသန ဂ်ာနယ္တြင္ ဝမ္းနည္း မွတ္တမ္း ေရးေသာအခါ “ဦးေမေအာင္သည္ သုေတသန နယ္ပယ္တြင္ ေဇာက္ခ်ခဲ့လွ်င္ ပထမတန္းစား သုေတသန ပညာရွင္ အျဖစ္ ေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း” The Chronology of Burma (Myanmar) စာတမ္းကို ေထာက္၍ မွတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ပါသည္။

ဦးေမေအာင္၏ အျခား ထင္ရွားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ စာတမ္းမွာ ၁၉၁ဝ ခုႏွစ္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ လိြဳက္ကရိတ္တာ ၿဗိတိန္ ပံုႏွိပ္တိုက္မွ ထုတ္ေဝသည့္ Twentieth Century Impression of Burma (Myanmar) ၂ဝ ရာစု ျမန္မာ့ ပံုရိပ္တြင္ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ဆိုင္ရာ ‘Burmese (Myanmar) Manners and Customes’ စာတမ္း ျဖစ္သည္။

ဦးေမေအာင္ကို ၁၈၈ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ အဖ ဦးသာဒိုးျဖဴး၊ အမိ ေဒၚေႏွာင္းေဒြးတို႔မွ ဖြားသည္။ ေမြးခ်င္း ၄ ေယာက္တြင္ ဒုတိယေျမာက္ သားျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္ကပင္ မိဘမ်ား ကြယ္လြန္၍ အေမ့ဘက္မွ ဦးႀကီး ျဖစ္သူ ဦးလွေအာင္၊ ေဒၚျမေမတို႔က အိႏိၵယသို႔ ေခၚယူ၍ ကာလကတၲားတြင္ ပညာ သင္ခဲ့ရသည္။ ဦးလွေအာင္မွာ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ထဲမွ တဦးတည္းေသာ မဒရပ္ ေငြတိုက္ မင္းႀကီး အျဖစ္ အမႈ ထမ္း႐ြက္ခဲ့ရ၍ ေငြစာရင္း မင္းႀကီး ဦးလွေအာင္ အျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ ေဒၚျမေမမွာ စစ္ကဲ ဦးေထာ္ေလး၏ သမီးျဖစ္၍ မင္းႀကီးကေတာ္ ေဒၚျမေမဟု လူသိမ်ားသည္။ ဦးေမေအာင္မွာ စစ္ကဲ ဦးေထာ္ေလး၏ ဒုတိယ အိမ္ေထာင္မွ ေမြးဖြားသည့္ သမီး ေဒၚျမေမ၏ ခင္ပြန္း ေငြတိုက္မင္းႀကီး ဦးလွေအာင္၏ တူျဖစ္သည္။ ဦးေမေအာင္သည္ ကာလကတၲားႏွင့္ ရန္ကုန္ အစိုးရ အထက္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္၍ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပဲြ၌ ျမန္မာစာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ ပထမရ သျဖင့္ ရေနာင္း ဘုရင္ခံဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။ ရန္ကုန္ ေကာလိပ္ အက္ဖ္ေအ (ဥပစာတန္း) တြင္ ပထမရ၍ ဂ်ားဒင္းဆု ထပ္မံ ရရွိသည္။ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္၊ ဘီေအ ေနာက္ဆံုးတန္းတြင္ ပညာ သင္ေနစဥ္ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္း၍ ေက်ာင္းမွ ထြက္ခဲ့ရသည္။ ၁၉ဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယတန္း ေရွ႕ေန စာေမးပဲြ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

၁၈၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္လျမိဳင္ၿမိဳ႕ ရမၼာပူရ စာပံုႏွိပ္တိုက္ ဦးထြန္းျဖဴ၊ ေဒၚေမတို႔၏ သမီး မသိန္းျမႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ ေဒၚေမမွာ အခြန္ဝန္ ဦးအုန္းေ႐ႊ၊ ေဒၚမွ်ား၏ သမီး ျဖစ္သည္။ ေဒၚမွ်ားမွာ စစ္ကဲႀကီး ဦးေထာ္ေလးႏွင့္ ပထမ အိမ္ေထာင္ဆက္ ေဒၚမင္းလူတို႔မွ ဖြားျမင္ရာ ေဒၚသိန္းျမမွာ စစ္ကဲႀကီး ဦးေထာ္ေလး၏ ျမစ္ျဖစ္သည္။

ဦးေမေအာင္သည္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ အထက္တန္းေက်ာင္း အထက္တန္းျပ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ရွင္မဗုဒၶေဃာသ အထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္၊ ၁၉ဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ ေမာ္တင္လမ္း ဦးေ႐ႊအုိးေရခဲစက္ႏွင့္ သစ္ဝါးေရာင္းဝယ္ေရး မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ၁၉ဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယတန္း ေရွ႕ေန စာေမးပဲြ ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ ညီအစ္ကိုဝမ္းကဲြ ေတာ္စပ္သူ ဦးဘလွေအာင္ (ေငြစာရင္း မင္းႀကီး ဦးလွေအာင္၊ မင္းႀကီးကေတာ္ ေဒၚျမေမတို႔၏ တဦးတည္းေသာသား) ႏွင့္အတူ ‘ေအာင္ႏွင့္ ေအာင္’ အမည္ျဖင့္ ေရွ႕ေနလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္သည္။

၁၉ဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ ဦးဘလွေအာင္ႏွင့္ အတူ အဂၤလန္သို႔ ဥပေဒ ပညာသင္ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ၁၉ဝ၄ မွ ၁၉ဝ၇ ခုႏွစ္ အတြင္း အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ကိန္းဘရစ္ တကၠသိုလ္မွ ဥပေဒဘဲြ႕ (LL.B)၊ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ (M.A) ႏွင့္ လင္ကြန္းအင္း ဥပေဒ ေက်ာင္းမွ ဘာရစ္စတာ အက္ထ္ေလာ (Barrister-at-Law) ဝတ္လံုဘြဲ႕မ်ားကို ထူးခြ်န္စြာ ရရွိခဲ့၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး ဆင္ဒီကိတ္ အဖဲြ႕၏ ဘက္စံု ပညာ ထူးခြ်န္ဆု ဘီဂန္ဒက္ ေ႐ႊတံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။

၁၉ဝ၈ မွ ၁၉၂ဝ အတြင္း ဘိလပ္ျပန္ ဝတ္လံုေတာ္ရ အျဖစ္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းျပဳ၍ ဝုိင္အမ္ဘီေအ (YMBA) ေခၚ ဗုဒၶဘာသာ ကလ်ာဏယုဝ အသင္းႀကီးတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ဘိလပ္ျပန္ ဝတ္လံုေတာ္ရ ဦးပု (နန္းရင္းဝန္ ဦးပု)၊ ပညာဝန္ ဦးမုန္း၊ အၿငိမ္းစားဝန္ေထာက္ ဦးေဖတို႔ႏွင့္ အတူ ဝိုင္အမ္ဘီေအ အသင္းမ်ား ဖဲြ႕စည္း တည္ေထာင္ေရး အတြက္ နယ္မ်ားသို႔ ဆင္း၍ တရားေဟာရာ ဝိုင္အမ္ဘီေအ အသင္းႀကီး၏ ေရွ႕တန္း ဦးေဆာင္သူ တဦး ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၁၁့ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ အရပ္ရပ္ ဝိုင္အမ္ဘီေအအသင္းမ်ား အစည္းအေဝးႀကီးတြင္ ခ်ယ္ရာမင္ (သဘာပတိ) အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၁၆ ခုႏွစ္ ဟသၤတၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ စတုတၴ အႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ အစည္းအေဝး သဘာပတိ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သည္။ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဦးေဖ၊ ဦးဘေဘ၊ ဝတ္လံုေတာ္ရ ဦးစု (မႏၩေလး) တို႔ႏွင့္အတူ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကာလကတၲားသို႔ သြားေရာက္၍ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အတြင္းဝန္ မြန္ေတဂူကို ေတြ႕ဆံုၿပီး ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တင္ျပခဲ့သည္။

ဝိုင္အမ္ဘီေအ အသင္းႀကီးသည္ မူလ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ကိစၥမ်ားတြင္ သာမက ႏိုင္ငံေရး ကိစၥမ်ားကို ဝင္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္လာရာ ႏိုင္ငံေရး မေဆာင္႐ြက္လိုသူ လူႀကီး အဖဲြ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကို ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္လိုသူ လူငယ္ အဖဲြ႕ ကဲြျပားလာသည္။ လူႀကီး အဖဲြ႕ကို ‘တူ သာ သင္း’ (ဦးဘတူ၊ ဦးဖိုးသာ၊ ဦးသင္း) တို႔က ဦးေဆာင္ခဲ့ရာ ဦးေမေအာင္သည္ လူႀကီး အဖဲြ႕ဘက္သို႕ ပါဝင္ခဲ့ရာမွ ၁၉၂ဝ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ လက္ေထာက္ ေရွ႕ေန၊ ဥပေဒ သံုးသပ္ေရး အရာရွိ၊ ဥပေဒအဖဲြ႕ အတြင္းေရးမွဴး၊ အစိုးရ ေရွ႕ေန၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ဥပေဒဌာန အခ်ိန္ပိုင္း ပါေမာကၡ၊ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားဝန္ႀကီး၊ ၁၉၂၄ တြင္ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရ၏ သူေကာင္းျပဳျခင္း ခံရသည္။ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၌ ႐ုတ္တရက္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

ဦးေမေအာင္တြင္ သားသမီး ၃ ဦး ထြန္းကား၍ သားႀကီး သတိုးေအာင္မွာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ဘီေအ ေနာက္ဆံုးႏွစ္တြင္ ပညာ သင္ၾကားေနစဥ္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ သတိုးေအာင္မွာ ပညာထူးခြ်န္၍ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စဥ္က ဖခင္ ဦးေမေအာင္ ကဲ့သို႔ ရေနာင္း ဘုရင္ခံဆု ရရွိခဲ့သည္။ သားငယ္ ထြန္းလွေအာင္မွာ ကိုလိုနီေခတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေလာကတြင္ ထင္ရွား၍ လြတ္လပ္ေရး ေခတ္ဦးတြင္ ရဲမင္းႀကီး ဦးထြန္းလွေအာင္ ျဖစ္သည္။ သမီးငယ္ မျမစိန္မွာ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထဲမွ ပထမဦးဆံုး အမ္ေအ (သုေတသန အထူးျပဳ) ဘြဲ႕၊ ေအာက္စဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္မွ ဘီလစ္ဘဲြ႕မ်ား ရခဲ့ေသာ သမိုင္း ပညာရွင္ တဦး ျဖစ္သည္။ ဥပစာတန္းတြင္ ပထမရ၍ ဖခင္ကဲ့သို႔ ဂ်ားဒင္းဆု ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံရသည္။

ဦးေမေအာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး ဆင္ဒိကိတ္ အဖြဲ႕ဝင္၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ေကာင္စီဝင္၊ တကၠသိုလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕ဝင္ တဦး ျဖစ္၍ ကရက္ေဒါက္ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ရရာ အခ်ိဳ႕ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အထင္မွား အျမင္မွား ခံခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမေအာင္ ကြယ္လြန္သည့္ အခါ ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္၊ ဒုတိယတဲြ နံပါတ္ ၂ (၁၂ ဇြန္ ၁၉၂၆ ) တြင္ ဒီးဒုတ္ ဂ်ာနယ္ တည္းျဖတ္သူ ဒီးဒုတ္ ဦးဘခ်ိဳက ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ပါသည္။

အထူးဝမ္းနည္းဖြယ္

ျပည္ထဲေရး ဌာန ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမေအာင္သည္ ဇြန္လ ၅ ရက္၊ စေနေန႔ ည ၈ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္၊ ေမၿမိဳ႕ (ျပင္ဦးလြင္) ရွိ ေနအိမ္၌ အနိစၥေရာက္ေၾကာင္း ၾကားသိရေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွာ။ အထူးဝမ္းနည္း ႏွစ္ေျမာမိသည္ ျဖစ္ရာ။ ထိုသတင္းကို ၾကားသိရေသာ တိုင္းရင္းသား မွန္သမွ်တို႔မွာ။ ကြ်ႏိုပ္တို႔ ကဲ့သို႔ပင္ ဝမ္းနည္းလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေပေၾကာင္း။ သြားေလသူ ဦးေမေအာင္မွာ။ အဂၤလိပ္ဘာသာ၌ သာလွ်င္ အထူး ေပါက္ေျမာက္ ခ်ီးမြမ္းေလာက္ေသာ ပဂၢိဳလ္ မဟုတ္ေသး။ ျမန္မာဘာသာ - ေပါရာဏႏွင့္ ေဝါဟာရ စာေဟာင္း စာမ်ဥ္း တို႔ကိုလည္း။ အထူးလိုလား လိုက္စားေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ။ ယခု နာမည္ ထင္ရွားလ်က္ ရွိေသာ ပ႐ိုဖက္ဆာ ဆရာလြန္း ထံ၌ တပည့္ ခံခဲ့ဖူး၍။ ေရွးဧခ်င္းေဟာင္း ၁၂ ေစာင္တြဲ စာအုပ္ တအုပ္ကို ကိုယ္တိုင္ တည္းျဖတ္၍ပင္ ရိုက္ႏွိပ္ ျဖန္႔ခ်ိ ခဲ့ဘူးေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ စြယ္စံုပညာဂုဏ္ အရည္အခ်င္းျဖင့္ ျပည့္စံုသျဖင့္။ ျမန္မာျပည္ တိုင္းရင္းသားတို႔ ရရွိႏိုင္ေသာ ရာထူးမ်ား အနက္။ အႀကီးဆံုး ျဖစ္ေသာ ျပည္ထဲေရး အမတ္ႀကီး ရာထူးျဖင့္။ အစိုးရတို႔၏ ခ်ီးၾကဴး ခန္႔အပ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္ ျဖစ္ရာ။ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး၊ ထင္ရွား ရွိေနျခင္းသည္။ ျမန္မာျပည္ႀကီး၏ ၾကက္သေရပင္ ျဖစ္ရကာ။ ယခုကဲ့သို႔။ သက္တန္း မေစ့မီွ။ ကြယ္လြန္ အနိစၥ ေရာက္ရျခင္းအတြက္။ သာ၍ပင္ ဝမ္းနည္းဘြယ္ ျဖစ္ေခ်သည္။ အထင္မမွားအပ္ေပ

ဦးေမေအာင္ - ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရထူးကို ထမ္း႐ြက္ ေနခိုက္၌၊ တိုင္းသူ ျပည္သားတို႔ႏွင့္ တဘက္တလမ္း ျပဳလုပ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းစာမ်ား၌ စြပ္စဲြခ်က္ အရ။ သြားေလသူ ဦးေမေအာင္ အေပၚ၌ အထင္ မမွားအပ္ေပ။ ဦးေမေအာင္သည္။ အစိုးရ အမႈထမ္း အျဖစ္သို႔ မေရာက္မီွ။ ဝိုင္အမ္ဘီေအ အသင္း၌။ ဥကၠ႒ အျဖစ္ျဖင့္ပင္ အေတာ္ၾကာ ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့သည့္ျပင္။ ဝတ္လံု အတတ္ကို။ အဂၤလန္ျပည္သို႔ သြားေရာက္ သင္ၾကားၿပီးေနာက္။ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္၍ ေရာက္ရွိေသာ ဝတ္လံုမ်ား အနက္။ မိမိတို႔ မ်ိဳးရိုးဇာတိ အဝတ္အစားကို မေျပာင္းလဲဘဲ။ အၿမဲဝတ္ဆင္ေလ့ ရွိသူမွာ။ ဦးေမေအာင္ပင္ ျဖစ္ရကာ။ ဤကဲ့သို႔ မ်ိဳး႐ိုး ဇာတိကို ႐ိုေသေသာ ပညာရွိ တေယာက္သည္။ မိမိ အလိုအေလ်ာက္အားျဖင့္။ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ ဆန္႔က်င္၍။ တိုင္းျပည္ ပ်က္စီးေအာင္ ျပဳလိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္အပ္ေပ။ မိမိထမ္းရေသာ ရာထူး၏ အခြင့္ ရွိသေလာက္သာလွ်င္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္ ျဖစ္ရာ၊ ဦးေမေအာင္၏ စီမံခန္႔ခဲြျခင္းတို႔သည္။ တိုင္းသူ ျပည္သားတို႔၏ အလိုုႏွင့္ ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ။ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း စည္းစနစ္ ျဖစ္ေသာ ဒိုင္အာကီကို သာလွ်င္ အျပစ္တင္ ထိုက္ေပသည္။ (မူရင္းသတ္ပံု အတိုင္း ေဖာ္ျပပါသည္။)

From Myanmar Online Encyclopedia

Read more...

ဒီမိုပင္ေလးစိုက္ခ်င္တယ္

Demo tree

အခုတေလာ မတင္ေမတစ္ေယာက္ အရမ္းစိတ္ညစ္ေနရတယ္။ အိမ္က ကိုေပါက္ေက်ာ္နဲ႔က လံုးဝ အဆင္မေျပဘူးေလ။ တကယ္ေတာ့ ကိုေပါက္ေက်ာ္ဆိုတာက အိမ္မွာျခံေစာင့္ဖို႔ ေခၚထားတဲ့ အလုပ္သမား တစ္ေယာက္ပါ။ မိဘမ်ားဆံုးပါးသြားျပီးတဲ့ေနာက္၊ အေဖာ္မ်ားရေလမလားလို႔ အိမ္မွာဆက္ထားမိပါတယ္။ မသမာတဲ့ ဥာဏ္နဲ႔ အေကာက္ၾကံလိုက္ေတာ့ အားႏြဲ႔သူမိန္းမသား မတင္ေမမွာ အမွတ္တမဲ့နဲ႔ ေခ်ာင္ပိတ္ ခံလိုက္ရတာေပါ့။

ဒါေပမယ့္လဲ မတင္ေမကသည္းခံပါတယ္။ မလႊဲသာမေရွာင္သာ၊ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ ဦးစီးေနရာ အတင္းဝင္ယူ ထားတဲ့၊ ကိုေပါက္ေက်ာ္အေပၚမွာ စိတ္မကြက္ပဲ အိမ္ရွင္မတာဝန္ ေက်ပြန္ရွာပါတယ္။

အဲ.. ကိုယ့္ေနရာကိုယ္မသိပဲ စိတ္ေဖာက္ျပန္ေနတာကေတာ့ ကိုေပါက္ေက်ာ္ပဲေပါ့။ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ေပါက္ေတာက္ေတာက္နဲ ့ ဒီလိုသိပၸံေခတ္ၾကီးမွာ သူ ့ကိုယ္သူ ဘုရင္မင္းတရားၾကီးလို႔လဲ ေျပာလားေျပာရဲ့။ သူ႔အိမ္စုတ္ေလးကို ေနျပည္ေတာ္ၾကီးပါဆိုျပီး အရပ္တကာ လွည့္ၾကြားေနတာ ဆိုေတာ့ အရပ္နဲ႔ကလဲ သိပ္တည့္တာ မဟုတ္ဘူး။ မူးယစ္ရမ္းကားျပီး မတင္ေမေလးကို ႏွိပ္စက္လိုက္တာလဲ မေျပာပါနဲ ့ေတာ့။

အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္ျပီး၊ ကိုယ့္အရိပ္မွာရွိေနတဲ့ မတင္ေမအေပၚ မတရားရမ္းကား ႏွိပ္စက္ေနတာေတြ အရပ္က မၾကားရက္ပဲ ၾကားေနရတာဆိုေတာ့ ပိုဆိုးတာေပါ့။ သူမ်ား အိမ္တြင္းေရးကို အၾကမ္းပတမ္း ဝင္မစြက္ခ်င္ၾကလို႔သာ ကိုေပါက္ေက်ာ္ကို ခဏ ခဏ ေခၚ ေခၚေတြ ့ျပီး နားခ်တဲ့နည္းကို သံုးေနၾကတာ။

ဒါေတာင္ ကိုေပါက္ေက်ာ္က ေက်နပ္တာမဟုတ္ဘူး။ ေစတနာနဲ႔ ေျပာတဲ့လူေတြကိုမ်ား ‘အိမ္တြင္းေရး ဝင္စြက္တဲ့လူေတြ၊ အေႏွာင့္အယွက္ေတြ’ဆိုျပီး သူ႔အိမ္လံုျခံဳေရး စိုးရိမ္သတဲ့ေလ။ တကယ္ဆို ဒီအိမ္မွာက သူရယ္၊ မတင္ေမရယ္ ႏွစ္ေယာက္တည္းရွိတာ။ ရွိတဲ့ မတင္ေမကိုလဲ သူကပဲ ႏွိပ္စက္ေနတာဆိုေတာ့ အိမ္ရဲ႕လံုျခံဳေရးျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား။ သူ ့လံုျခံဳေရးပဲေပါ့။
အခ်ိန္တန္လို႔ အရပ္ကမေနႏိုင္ပဲ သူ႔ကို ဝိုင္းရိုက္မွာေတာ့ ေၾကာက္တတ္သား။ သူမ်ားကို ရိုက္တတ္၊ ႏွိပ္စက္တတ္တဲ့ လူေတြဟာ၊ သူကိုယ္တိုင္ အရိုက္ခံရမွာ၊ ႏွိပ္စက္ခံရမွာကိုေတာ့ ေသမေလာက္ ေၾကာက္တတ္ၾကတာ သဘာဝပဲကိုး။ အဲဒါနဲ႔ပဲ အိမ္ကိုကာကြယ္ဖို႔ ဆိုျပီး၊ ဓား၊ လွံ လက္နက္ေတြ စုေနလိုက္တာ တစ္အိမ္လံုးလဲ လက္နက္ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနပါေရာလား။

ဒီလိုနဲ႔ ဒီလိုနဲ႔ဆိုပါေတာ့။

တစ္ေန႔မွာ မတင္ေမေလးဟာ တျခားျခံေတြကို လွမ္းၾကည့္ေနရင္း ၾကီးမားလွတဲ့ သစ္ပင္ၾကီးေတြကို ေတြ႔သြားတယ္။ ‘အရြက္ေတြကလဲ တဖားဖား၊ အသီးေတြကလဲ တဝင္းဝင္းနဲ႔ ၾကီးမား ခန္႔ထည္ေနလိုက္တာ’ အံ့မခန္းပါကလား။ သူမလဲ မေနႏိုင္ေတာ့ပဲ ဟိုဘက္ျခံက ေဒၚယိုးဒယားမၾကီးကို ဘာပင္လဲ လွမ္းေမးတာေပါ့။ “ဒီမိုပင္”လို႔ေျပာျပီး အသီးတစ္ခ်ိဳ ့ပါလာေပးတယ္ေလ။
ကိုေပါက္ေက်ာ္ၾကီး ေက်ြးသမွ်သာ မဝေရစာ စားေနရတာၾကာျပီဆိုေတာ့ အသီးေတြကစားလို႔ ေကာင္းလိုက္တာမွ ။ ‘အိမ္မွာသာ ဒီအပင္မ်ိဳးရွိရင္ ဝဝလင္လင္စားရမွာ’ ဆိုျပီး ေဒၚယိုးဒယားမၾကီးကို ေမးၾကည့္ေတာ့ ရြာအေနာက္ပိုင္းက မ်ိဳးေစ့ရတာတဲ့။ အရမ္းေကာင္းတဲ့အသီးမို႔လို ရြာအေနာက္ပိုင္း လူေတြက သူတို႔လို စားေစခ်င္တယ္ ဆိုျပီး မ်ိဳးေစ့ေတြ အလကားေပးေနတာဆိုပဲ အပင္ရွင္သန္ေအာင္ စိုက္နည္း ေတြပါ ေျပာျပေပးသတဲ့။

အိမ္က အိမ္ေထာင္ဦးစီးၾကီးကို ေျပာျပျပီး အိမ္ထဲမွာစိုက္ရရင္ ေကာင္းမွာပဲလို ့ ေတြးေပ်ာ္သြားမိတယ္။

“ျဖံဳး၊ ဒိုင္း၊ဝုန္း”
မတင္ေမရဲ႕ အေပ်ာ္ဓာတ္ေလးမၾကာလိုက္ပါဘူး။ “ဒီမို”ဆိုတဲ့ အသံေလးစထြက္တာနဲ႔ပဲ၊ တုတ္ဆြဲျပီး ထရိုက္ ေနလိုက္တာ မဆံုးႏိုင္ေအာင္ပါပဲ။ အခန္းထဲလဲ ထည့္ပိတ္လားပိတ္ရဲ႕။ ထြက္ခိုင္းလိုက္၊ ထပ္ရိုက္လိုက္၊ ျပန္ထည့္ပိတ္လိုက္နဲ႔ မတင္ေမေလးမွာ ေတာ္ေတာ္ခံလိုက္ရပါပေကာ။

ဒါေပမယ့္လဲ သူေလးက ဇြဲေကာင္းရွာပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေျပာမရတဲ့အဆံုး အပင္ေလးကို တူတူစိုက္ပါ့မယ္ ဆိုျပီး ေတာင္းပန္ေျပာရွာတယ္။ ဒါေတာင္ ကိုေပါက္ေက်ာ္က လွည့္ၾကည့္တာမဟုတ္ဘူး။ သူလဲ ဒီလိုအပင္မ်ိဳး စိုက္ေနတယ္ဆိုပဲ။

ဟုတ္မ်ားဟုတ္မလားလို႔ သြားၾကည့္လိုက္ေတာ့ ‘ဒီမိုပင္မွမဟုတ္တာ’။ အဲဒီ ‘လိုက္ေလ်ာညီေထြ ဒီမို’ဆိုတဲ့ အပင္ၾကီးကေန အနံ႔အရသာနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့အသီးေတြမသီးပဲ နံေစာ္ခ်ဥ္စုပ္ေနတဲ့ အသီးေတြ သီးလာေတာ့မွာ။ ၾကည့္စမ္းပါဦး။ အပင္ရွင္သန္ဖို ့ဆိုျပီး မစင္ေတြေလာင္းထားရသတဲ့။

ဒါၾကီးကိုၾကည့္ျပီး၊ မတင္ေမေလးတစ္ေယာက္ အရမ္း စိတ္ညစ္ေနရျပီေလ။ ဇာတ္လမ္းအစက ဆိုခဲ့ သလိုေပါ့။ ဘာမ်ားလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲ။ တစ္ခုခု လုပ္ဖို ့ေတာ့ အခ်ိန္တန္ျပီမဟုတ္လား။

တစ္ေန႔ေတာ့ကိုေပါက္ေက်ာ္ အလစ္အငိုက္ ျခံထဲကေန ခဏခိုးထြက္သြားလိုက္တယ္။ တကယ္ဆို အျပီးအပိုင္ ထြက္ခဲ့ရင္လဲ အရပ္ကဝိုင္းေစာင့္ေရွာက္ထားၾကမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီျခံဟာ မတင္ေမပိုင္တဲ့ ျခံေလ။ ဘာလို႔ျခံအျပင္မွာ အၾကာၾကီးေနရမွာလဲ။ သူမရည္ရြယ္ခ်က္က အိမ္နားနီးခ်င္းေတြနဲ႔ ရြာ အေနာက္ပိုင္းက လူေတြကို သြားျပီး စစ္ကူေခၚဖို႔ေလ။ သူမျခံေလးထဲမွာ ဒီမိုပင္ၾကီး စိုက္ခ်င္ရွာတာကိုး။

တကယ္တန္းက်ေတာ့ အထင္နဲ႔ အျမင္က လြဲရရွာတယ္။ သူမျခံထဲမွာ ‘ဒီမို’ ပင္ေလး ဝိုင္းဝန္း စိုက္ဖို႔က ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ကို တင္ျပရမယ္ဆိုပဲ။ သူမလဲ တင္ျပဖို႔ ၾကိဳးစားရွာပါတယ္။ သူမတို႔ ရြာကလဲ အၾကီးသားဆိုေတာ့ ကိုယ့္အေရးလိုပဲ တျခားအေရးၾကီးတဲ့ ကိစၥေတြက ရွိေသးတယ္မဟုတ္လား။

ျပီးေတာ့ ဒီအဖြဲ႔ၾကီးထဲမွာ ကိုေပါက္ေက်ာ္က အရွင္သခင္လို ကိုးကြယ္ေနတဲ့ ကိုတရုတ္ၾကီး ဆိုတာရယ္၊ ကိုေပါက္ေက်ာ္ကို လက္နက္ေတြေရာင္းျပီး ေငြရွာေနတဲ့ ကိုရုရွား ဆိုတာၾကီးရယ္က ပါေနေတာ့၊ မတင္ေမ ထင္ခဲ့သေလာက္ေတာ့ အားကိုးလို႔ မရေတာ့ဘူးေပါ့။ မတင္ေမေလးရဲ႕ မိတ္ေဆြေလး တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ အားေပးရွာပါတယ္။ အခါအခြင့္သင့္ရင္သူတို႔ ကူညီပါ့မယ္တဲ့။ ဘယ္ေတာ့ဆိုတာေတာ့ သူတို႔လဲ မေျပာႏိုင္ဘူးေပါ့။ ဒါေပမယ့္မ်ိဳးေစ့ေလးလဲ ေပးလိုက္တဲ့အျပင္ အပင္စိုက္ပ်ိဴးနည္းေတြပါ သင္ေပးလိုက္ ၾကတယ္။

ေနာက္ဆံုးေတာ့စိတ္ညစ္ညစ္နဲ႕ လျပည့္ညရဲ႕ ရြာလမ္းေလးမွာ ေလွ်ာက္ေနလိုက္တာ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ပညာရွင္ၾကီး တစ္ေယာက္နဲ႔ တိုးပါေလေရာ။ ပညာရွင္ၾကီးကို အေၾကာင္းစံုရွင္းျပေတာ့ သူက တစ္ေနရာကို လက္ညွဳိးထိုးျပေလရဲ႕။ အမယ္။ မဘုတ္ဆံုတို႔ သားအမိပါလား။ ဟုတ္ပါရဲ႕။ သူတို႔ တဲစုေလးနား ေရာက္ေနတာကိုး။ မဘုတ္ဆံုရဲ႕သားေလးက မိုးေပၚကလမင္းၾကီးကို ၾကည့္ျပီး “ထမင္းဆီဆမ္း၊ ေရႊလင္ဗန္းၾကီး” ေတာင္းေနေလရဲ ့။

‘ငါ့သမီး၊ လမင္းၾကီးဆီကေန ေရႊလင္ဗန္း’ ရတဲ့ကေလး ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ရွိဖူးလို႔လဲ။ အခုဆို သမီးအျဖစ္က ဒီကေလးေလးထက္ေတာ့ သာပါတယ္။ မ်ိဳးေစ့ခ်နည္း၊ အပင္စိုက္နည္းေတြလဲ သိခဲ့ရျပီပဲကြယ္။ ဘာလို႔ ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အားကိုးေနမွာလဲ။ ကိုယ့္အားေလးေတာ့ကိုယ္ကိုးဦး မွေပါ့။ ေနရာတိုင္းမွာ သူမ်ားကူတာကို ခ်ည္းထိုင္ေစာင့္ေနရင္ မိုးလင္းသြားလိမ့္မယ္။’ သူမအသိဥာဏ္ေလးမ်ား လင္းလက္သြားသလိုပဲ။ ပညာရွိၾကီးက ဆက္ေျပာတယ္။

‘အခုသမီးရဲ့ ဒီမိုပင္စိုက္ဖို႔ကိစၥမွာ အတားအဆီးျဖစ္ေနတဲ့ ေပါက္ေက်ာ္ဆိုတာဟာ တစ္ခ်ိန္က သမီးရဲ႕ အလုပ္သမား ျဖစ္ခဲ့တဲ့သူပါ။ ျခံေစာင့္တေယာက္ပါ။ သူအခုတုတ္ဆြဲ၊ ဓားဆြဲလုပ္ေနတာ တကယ္ေတာ့ သမီးကိုသူ ေၾကာက္ေနလို႔။ လူနဲ႔လူခ်င္း ရင္မဆိုင္ရဲလို႔ လက္နက္အားကိုးေနရရွာတာ။ ဒါကို သမီးက သူ႔အလို က်လိုက္ျပီး၊ သူတုတ္စဆြဲတာနဲ႔ ေၾကာက္ပါျပီလုပ္ေနတာကိုး။ ေျပာခ်င္သမွ်ကိုလဲ ဒူးေထာက္ျပီးမွ ေျပာေနတာကိုး။ သူဗိုလ္က်အႏိုင္ယူရဲေတာ့မေပါ့”

စကားအဆံုးမွာမတင္ေမေလးငိုင္က်သြားတယ္။ ျပီးေတာ့မွအၾကံေလးတစ္ခုရသြားျပီး ပညာရွင္ၾကီးကို ဆက္ေမးတယ္။
‘ဒါဆိုသမီးကလဲ တုတ္ဆြဲျပီး သူ႔ကို ဝင္ရိုက္ရမလားအဘ’ ‘အဲဒီလိုလုပ္သင့္ရင္လဲ လုပ္ရမယ္။ မလုပ္ခင္ သူ႔ကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျပီး၊ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာကိုသာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေျပာၾကည့္လိုက္ပါ။ ဒီျခံဟာသမီး ျခံပဲေလ။ အပင္စိုက္ခြင့္ကို သူ႔ဆီေတာင္းဆိုရေအာင္ သူ႔ျခံမွ မဟုတ္တာ။ သူ႔အလုပ္ကျခံေစာင့္။ ျခံေစာင့္က ျခံစိုက္ခ်င္လို႔မရဘူး။ သမီးရဲ ့စိတ္အင္အားကို စနစ္တက် အရင္စုစည္း၊ ေနာက္ေတာ့သူ႔ကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျပီး ျခံေစာင့္ေနရာကို ျပန္ေတာ့လို႔ေျပာလိုက္။ တကယ္တန္းက်ေတာ့ သမီးရဲ႕ စိတ္အင္အားစုစည္းမွဳကို သူအႏိုင္မယူႏိုင္ပါဘူးကြယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီျခံရဲ႕ အရွင္သခင္ အစစ္အမွန္က သမီးျဖစ္ေနတာကိုး။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္တာေတြလဲရွိတယ္ သမီးရဲ႕တဲ့”

(မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္ပြားျပီး၊ မ်ားမၾကာမီကာလ၌ မတင္ေမျခံထဲတြင္ သူမစိုက္ခ်င္ေသာ ‘ဒီမိုပင္ၾကီး’ ရွင္သန္ၾကီးထြားလာသည္ကို လူအမ်ားေတြ ့ျမင္ၾကရေလသည္)
“သစ္ပင္စိုက္ခ်င္သူမ်ားအားလံုး၊ ကိုယ့္ျခံ၊ ကိုယ့္စိုက္ခင္းတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ၾကပါေစသတည္း”

ခင္မမမ်ိဳး (၂၀၀၆)

Read more...

Wednesday, January 7, 2009

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးမီးရွဴးတန္ေဆာင္ ရခုိင့္အာဇာနည္
ဆရာေတာ္ အသွ်င္ဦးဥတၱမ (၁၈၇၉ - ၁၉၃၉)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ALD) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဦးေစာျမေအာင္၏ စ်ာပနာအခမ္းအနား


Read more...

Tuesday, January 6, 2009

Bay of Arakan Blog သည္ တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ပါသျဖင့္ စာရႈသူ မိတ္ေဆြမ်ား ေစာင့္ဆုိင္းၿပီး ဖတ္ရႈေပးၾကပါ။ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနပါသည္။

Bay of Arakan
ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား

ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ALD) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ဦးေစာျမေအာင္ အသက္ (၉၁) ႏွစ္ ကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္ျခင္းအတြက္ Bay of Arakan မွ က်န္ရစ္ေသာမိသားစုႏွင့္အတူ ထပ္တူထပ္မွ် ေၾကကြဲရပါေၾကာင္း ့ ့ ့ ့


ရခုိင့္ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ၾကီး ေဒါက္တာေစာျမေအာင္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္သည့္အေပၚ AASYC မွ ေပးပုိ႔သည့္ ၀မ္းနည္း...Condolence for U Saw Mra Aung!


ရခုိင္သတင္းပေဒသာ
  • ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဦးေစာျမေအာင္ ကြယ္လြန္ (ဇန္န၀ါရီ - ၅ ရက္) အျပည့္အစုံ
  • စစ္ေတြေက်ာင္းသား ၅၀၀ ခန္႔ သြားလာေရးခက္ခဲလို႔ လမ္းေလွ်ာက္ကန္႔ကြက္ (ဇန္န၀ါရီ - ၅ ရက္) အျပည့္အစုံ
  • ျမန္မာလြတ္လပ္ေရး အေပၚ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျမင္ (ဇန္န၀ါရီ - ၅ ရက္) အျပည့္အစုံ
  • ရခိုင္ျပည္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာက်ဆံုးေန႕ အခမ္းအနားး မေလးရွားေရာက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားကလည္း က်င္းပ (ဇန္န၀ါရီ - ၄ ရက္) အျပည့္အစုံ
  • ရခိုင္အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ က်ဆံုးေန႕ အခမ္းအနား ဒိန္းမတ္နိုင္တြင္လည္း က်င္းပ (ဇန္န၀ါရီ - ၄ ရက္) အျပည့္အစုံ
  • ၂၂၄ ႏွစ္ေျမွာက္ ရခိုင္ဘုရင့္ နိဳင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာက်ဆံုးေန႕ အခမ္းအနား ေနာ္ေ၀နိုင္ငံတြင္ က်င္းပ (ဇန္န၀ါရီ - ၄ ရက္) အျပည့္အစုံ
  • ထိုင္းနိုင္ငံ ဖူးကပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရခိုင္အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာက်ဆံုးေန႕ လူေပါင္း ၂၀၀ ခန္႕ တက္ေရာက္ (ဇန္န၀ါရီ - ၂ ရက္ ၂၀၀၉) အျပည့္အစုံသုိ႔
  • သစ္ႏႇင့္၀ါးေတာမ်ား ထက္၀က္ခန္႕ဖုံးလႊမ္းခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယခုႏႇစ္ပိုင္း၌ ဒီေရေတာ အေျမာက္အျမားဆံုး႐ံႈးခဲ့ရေၾကာင္းသိရ (ဇန္န၀ါရီ - ၂ ရက္ ၂၀၀၉) အျပည့္အစုံ
ကဗ်ာမ်ား


ေဆာင္းပါးမ်ားအသစ္ထြက္စာအုပ္မ်ား


ေတးသီခ်င္းမ်ား

Read more...

ျမန္မာ့ႏူးကလီးယားေရာဂါ

Burma nuclear disease

စစ္ေအးတိုက္ပြဲလြန္ကာလ။

အေမရိကန္သမၼတၾကီးးက ကမာၻၾကီးျငိမ္းခ်မ္းသြားျပီဟူ၍ မိန္႔ခြန္းေျခြသည္။

ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္မ်ားကေတာ့ ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားျပီး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ ျပႆနာမ်ား တိုးလာမည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ၾကသည္။ သိပ္မၾကာလိုက္ပါ။ ပညာရွင္မ်ား၏ ေဟာကိန္း မွန္ကန္ေၾကာင္းကို ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေပၚေပါက္လာေသာ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္ပြဲမ်ား၊ ႏူးကလီးယားလက္နက္ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္မွဳမ်ားက သက္ေသထူလိုက္သည္။
ယင္းျပႆနာမ်ားအနက္ ႏူးကလီးယားလက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္မွဳျပႆနာကား၊ ယေန႔ကမာၻ႔ ႏိုင္ငံေရး ေလာက၏ အဓိက ျပႆနာၾကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ေလျပီ။

အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဆိုေသာ္ ႏူးကလီးယားေရာဂါသည္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ကဲ့သို႔ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလက ႏူးကလီးယားလက္နက္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းအား အသိအမွတ္ျပဳခံထားရေသာ ႏိုင္ငံၾကီး ငါးႏိုင္ငံရွိခဲ့သည္။ ျဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ ယူအက္စ္ေအ၊ ဆိုဗီယက္၊ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ျပီး၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၌ ႏူးကလီးယားလက္နက္ ထုတ္လုပ္မွဳအား ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ ဦးေဆာင္ ကန္႔ကြက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ (Horizontal proliferation) အျခားရွဳေထာင့္မွ ၾကည့္ေသာႏိုင္ငံမ်ားလဲ ရွိသည္။ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အီဂ်စ္ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကမူ ႏိုင္ငံၾကီးငါးႏိုင္ငံကသာ ႏူးကလီးယား လက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္မွဳကို လက္မခံၾကပဲ ႏူးကလီးယားလက္နက္စမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ လာၾကသည္ (Vertical proliferation)။

ယင္းယူဆခ်က္ႏွစ္ခုရွိေနရာမွ စစ္ေအးတုိက္ပြဲျပီးသြားသည့္ ကာလတြင္ကား နည္းပညာပ်ံ့ႏွံ႔မွဳႏွင့္ ဒီမို ကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေသာ တတိယလွိဳင္းလံုးတြင္ မပါသြားပဲ အခ်ိဳ႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ႏိုင္ငံမ်ား က်န္ရွိခဲ့မွဳ စသည္မ်ားေၾကာင့္ ႏူးကလီးယားလက္နက္ ထုတ္လုပ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမွဳမ်ားသည္ ေရာဂါပိုး တစ္ခုႏွယ္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားသို႔ ေရာက္သြားသည္။

အဓိကျဖစ္လာေသာျပႆနာကား ႏူးကလီးယားလက္နက္ထုတ္လုပ္မွဳ မဟုတ္ပါ။ မည္သူထုတ္လုပ္ျပီး၊ မည္သူ ပိုင္ဆိုင္မည္ကသာ ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ သားလွီးဓားတစ္ေခ်ာင္း ဆိုပါစို႔။ စားဖိုမွဴး လက္ထဲတြင္ သားလွီးဓားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ မည္သူ႔ကိုမွ် မထိခိုက္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ စိတၱဇ လူသတ္သမား တစ္ေယာက္ လက္ထဲတြင္ရွိ္ေနျခင္းကေတာ့ အနည္းႏွင့္အမ်ား အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ စာဂမ္(Sagan) ဆိုသူက စစ္တပ္မ်ားတြင္ ရွိေနျပီးျဖစ္ေသာ အမိန္႔နာခံမွဳမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအလိုက္ အထက္ေအာက္ အာဏာတည္မွဳမ်ား၊ တင္းက်ပ္ေသာလုပ္နည္း လုပ္ဟန္မ်ား၊ တေသြး တသံတမိန္႔ စသည္မ်ားသည္ ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္တမဲ့ျဖစ္ေစ၊ ႏူးကလီးယားစစ္ပြဲမ်ား စတင္ ျဖစ္သြားေစႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မဟုတ္ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေရးၾကံဳပါက စစ္နည္းစစ္ဟန္အတိုင္း လက္နက္အင္အားသံုးျခင္းကိုသာ စတင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟူ၍ ႏူးကလီးယားလက္နက္ေရာဂါ ပ်ံ႕ႏွံ႔မွဳႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

စာေရးသူအျမင္အရ၊ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ-
(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
(၂) ထိုစစ္တပ္သည္ ျပည္သူလူထုဆီမွ အာဏာကိုမတရားရယူထားသည္။
(၃) အာဏာသိမ္းရာတြင္ လက္နက္အားကိုးျဖင့္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းနည္းကိုသံုးသည္။
(၄) အေရးတစ္ခုခုၾကံဳလွ်င္ သံတမန္နည္းမသံုးပဲ၊ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ဦးစားေပး ျပဳလုပ္တတ္သည္။
(၅) အနာဂတ္ႏိုင္ငံအတြက္မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရွဳ ထားသည္။
(၆) တေသြး၊ တသံ၊ တမိန္႔စနစ္ကိုက်င့္သံုးသည္။
(၇) စစ္တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕မွဳ၊ စစ္လက္နက္မ်ားတိုးျမွင့္ ဝယ္ယူထုတ္လုပ္မွဳပမာဏမွာ ေဒသ တစ္ခုလံုးတြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။
(၈) ႏူးကလီးယားလက္နက္ထုတ္လုပ္ရာတြင္သံုးသည့္ ယူေရနီယံ သယံဇာတရွိေနျပီးသား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္၊ နည္းပညာပိုင္းသာ ေလ့လာရန္လိုသျဖင့္ strategic resources ရွိေနျပီးသားဟုဆိုႏိုင္သည္။
(၉) စစ္တပ္တစ္ခုလံုးအား မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ဝါဒ ရိုက္သြင္းထားျပီး၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ား)အား မုန္းတီးစိတ္သြင္းထားသည္။
(၁ဝ) စစ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားသည္ အာဏာရူး၊ ဥစၥာရူးမ်ားျဖစ္ျပီး၊ အာဏာျမဲမည္ဆိုလွ်င္ ဘာပဲ လုပ္ရလုပ္ရ ဆိုေသာ စိတ္ေဖာက္ျပန္မွဳေရာဂါကို ခံစားေနၾကရသည္။

စာရွဳသူအေပါင္းတို႔-
အထက္ပါအခ်က္မ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ျပီး၊ ျမန္မာ့ႏူးကလီးယားေရာဂါကို ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ ႏိုင္သည္ မထိခိုက္ႏိုင္သည္ကို စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါကုန္။ ျမန္မာ့ႏ်ဳကလီးယားေရာဂါသည္မ်ား လက္ထဲတြင္ မေပ်ာက္မပ်က္ပဲ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ ျမန္မာျပည္ၾကီး ကမာၻ႔အလယ္မွာ ဆက္လက္ တည္ရွိပါေစေၾကာင္းသာ ဆုေတာင္းမိပါေၾကာင္း။

ခင္မမမ်ိဳး (ဂ်ဳလိုင္၊ ၂ဝဝ၆)
(Prince Ka Naung Converter ေလးရတာေၾကာင့္ ၂၀၀၆ ကေရးဖူးတဲ့ ေဆာင္းပါးေဟာင္းေလးကို ျပန္တင္ႏိုင္တာပါ။ တီထြင္ျပဳလုပ္သူမ်ားကို ေလးစားစြာ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။)

Read more...

ညီညြတ္ကတ္ပါေမ - စိမ္းလဲ့လဲ့
အျပာေရာင္ေကာင္းကင္
မဟာႏြယ္ - ၀င္းကုိခုိင္

Read more...

၂၀၀၉ ဇန္န၀ါရီလ သတင္းမ်ား

ဇန္န၀ါရီ - ၂၃ ရက္

- ဂမ္ဘာရီ ျပန္လာမည္ အျပည့္အစုံ
- ေရႊျပည္ေအးၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ေရး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ယိုယြင္း အျပည့္အစုံ
- ဧည့္လာရန္သာ အေရးႀကီးဟု ဟုိတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေျပာ အျပည့္အစုံ
- ရန္ကုန္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္၊ EPC က အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပ အျပည့္အစုံ
- ေလထန္ကုန္း တပတ္ပိတ္ အျပည့္အစုံ
- ဘာလင္-ျမန္မာသံ႐ုံး လြတ္လပ္ေရးဧည့္ခံပြဲ၊ နာဇီအမ်ိဳးသားသီခ်င္းႏွင့္ မွားဖြင့္လုိ႔ အရွက္ရ အျပည့္အစုံ
- စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္မႈကုိ စစ္အစိုးရ ဘာေၾကာင့္ေၾကာက္ရသလဲ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္) အျပည့္အစုံ
- ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႕မ်ား ကံၾကမၼာ-၂ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ထုိင္း-ျမန္မာ ေအာက္လမ္းခရီး ေဟြ႔ဟင္ဖြန္ဂိတ္ႏွင့္ (၉၉၉) လူပြဲစားမ်ား (သတင္းေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- တ႐ုတ္ႏွစ္ကူး ျမန္မာျပည္တြင္ ျပဳလုပ္သည္ အျပည့္အစုံ
- တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ားကို ႏွိမ္နင္းေတာ့မည္ အျပည့္အစုံ
- ဦးသန္႔ သို႔မဟုတ္ မီးလွ်ံၾကားက ၾကာပန္းတပြင့္ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ကမၻာ့တဘက္ျခမ္းမွ ပဲ့တင္သံအင္အား (သူ႔အျမင္ သူ႔အေတြး) အျပည့္အစုံ
- ဝ ျပည္ေသြးစည္းေရးကို ပါတီအျဖစ္ေျပာင္းေရး စစ္အစိုးရ စည္း႐ုံးျပန္ အျပည့္အစုံ
- လွဒါနီ ေျပာခ်င္ေသးတယ္ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ကုလအထူးသံ ေသြးတိုးစမ္းဦးမည္ (သံုးသပ္ခ်က္) အျပည့္အစုံ
- လူပ်င္းႏွင့္ တန္ဖိုုးသတ္မွတ္ျခင္း (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ပြင့္အန္ထြက္လာေသာ စကားလံုးမ်ား (သို႔မဟုတ္) ယဥ္ေက်းမႈကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္၍မရ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ အဖဲြ႔မ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက စာရင္းေကာက္ အျပည့္အစုံ
- ကုလကိုယ္စားလွယ္ ဂမ္ဘာရီ မၾကာမီ ျမန္မာျပည္လာဦးမည္ အျပည့္အစုံ
- ဟီလာရီကလင္တန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးတာ၀န္ စတင္ထမ္းေဆာင္ အျပည့္အစုံ
- ၁၆ လအတြင္း အီရတ္ကဆုတ္ခြာေရး အေမရိကန္ စဥ္းစားဆဲ အျပည့္အစုံ
- ေသကံမေရာက္ ေရေမ်ာ ျမန္မာႏွစ္ဦး (ဗီြဒီယိုသတင္း) အျပည့္အစုံ
- အေရးပါတဲ့ ရာထူးေတြ အိုဘားမား ခန္႔အပ္ၿပီ အျပည့္အစုံ
- စစ္ေတြသံဃာ့လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္သံဃာ ေထာင္တြင္း၌ က်န္းမာေရးဆုိး႐ြားေန အျပည့္အစုံ
- ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အိုင္ယာလန္၌ စည္းေ၀း အျပည့္အစုံ
- အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုေရး စီအာပီပီ ေဆြးေႏြး အျပည့္အစုံ
- ေထာင္က်ေနသည့္ လူငယ္ေရွ႕ေန ဦးညီညီေထြး၏ အယူခံကို ပယ္ခ် အျပည့္အစုံ
- လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးကို ေရွ႕ေနမပါဘဲ အမႈစတင္စစ္ေဆး အျပည့္အစုံ
- ျပန္ေပးဆြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၌ ျမန္မာႏွစ္ဦးကို တ႐ုတ္ရဲက ဖမ္းထားသည္ဟုဆို အျပည့္အစုံ
- ပူက်င့္ရွင္းထန္၏ သားအမႈကို ျပင္ဆင္လိုက္၍ ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္ေလ်ာ့ အျပည့္အစုံ
- သီးႏွံပ်က္၍ ေတာင္သူအခက္ၾကံဳ၊ နာဂစ္ေဒသ၌ ကုလသမဂၢက ကူညီေနဟုဆို အျပည့္အစုံ
- မိတၳီလာတြင္ အႏွိပ္ခန္းဗန္းျပသည့္ ဇိမ္ခန္းမ်ား မ်ားျပားလာ အျပည့္အစုံ
- ဒလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ အမႈဆင္ေထာင္ခ်ခံရ အျပည့္အစုံ
- ေကာင္းကင္စိတ္နဲ႔ ေျမလိုက်င့္တဲ့ ဧည့္သည္ႀကီး (အမွတ္တရမ်ား) အျပည့္အစုံ
- အမ်ဳိးသားစာဆို ကဗ်ာဆရာတင္မိုး (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ကမၻာႀကီး ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ေန႔ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ေညာင္ေ႐ႊေဟာ္နန္းအား နအဖစစ္အစိုးရက ဗုဒၶျပတုိက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ အျပည့္အစုံ
- နယ္လွည့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဇာတ္အဖြဲ႔ တညတာေျဖေဖ်ာ္မူ ဆုေငြသန္းခ်ီရ အျပည့္အစုံ
- UN envoy to visit Myanmar အျပည့္အစုံ
- DAAD tells ASEAN members Thai gov't illegitimate to hold summit အျပည့္အစုံ
- Dragon dance competition for Chinese New Year begins in Myanmar အျပည့္အစုံ
- UDD asks Asean members to skip summit အျပည့္အစုံ
- Jailed Myanmar monk goes on hunger strike အျပည့္အစုံ
- All known Chinese kidnap victims in Myanmar released အျပည့္အစုံ
- Myanmar junta congratulates Obama: state media အျပည့္အစုံ
- Myanmar media call for extensive extraction of bio-gas for electricity supply အျပည့္အစုံ
- Myanmar, Thailand cooperate in weather forecasting အျပည့္အစုံ


ဇန္န၀ါရီလ (၂၂) ရက္

- ဦးသန္႔ ရာျပည့္ ရန္ကုန္မွာက်င္းပ အျပည့္အစုံ
- ဦးသန္႔ ရာျပည့္ေမြးေန႔ အင္န္အယ္လ္ဒီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္မ်ား စာဖတ္၀ိုင္း က်င္းပခဲ့ အျပည့္အစုံ
- ဦးသန္႔ ရာျပည့္ေမြးေန႔အခမ္းအနား ဂုဏ္ျပဳက်င္းပ အျပည့္အစုံ
- ဦးသန္႔ ရာျပည့္အထိမ္းအမွတ္ မေလးရွားေရာက္ အတုိက္အခံမ်ား က်င္းပ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာ့သားေကာင္း ဦးသန္႔ (မ်က္ေမွာက္ေရးရာ) အျပည့္အစုံ
- ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔ အျပည့္အစုံ
- ဦးဝင္းတင္ေျပာတဲ့ ဦးသန္႔ အျပည့္အစုံ
- သန္႔ရာျပည့္ (အပိုင္း - ၁) အျပည့္အစုံ
- ဂြာတာနာမုိ အက်ဥ္းစခန္း တႏွစ္အတြင္းပိတ္ဖို႔ အိုဘားမား အမိန္႔ေပး အျပည့္အစုံ
- အဆိပ္သင့္ႏို႔မႈန္႔ကိစၥ တာ၀န္ရွိသူေတြကို ေသဒဏ္ေပး အျပည့္အစုံ
- သမၼတအိုဘားမားမိန္႔ခြန္း တ႐ုတ္ ဆင္ဆာလုပ္ ထုတ္လႊင့္ အျပည့္အစုံ
- ဘာရက္အုိဘားမားနဲ႔ တ႐ုတ္အစုိးရ (မ်က္ေမွာက္ေရးရာ) အျပည့္အစုံ
- တရားမ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသား၀င္ေရာက္မႈ ႏွိမ္နင္းမည္ဟု ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား အျပည့္အစုံ
- ႏိုင္ငံျခားလုပ္သားသစ္ေခၚယူမႈ မေလးရွားအစိုးရ တရား၀င္ပိတ္ပင္ အျပည့္အစုံ
- က်ပ္ ၅၀၀ တန္အတု သတိျပဳဖို႔ ဗဟိုဘဏ္ၫႊန္ၾကား အျပည့္အစုံ
- အရွင္ဂမီၻရကို ခႏၱီးေထာင္ေျပာင္းလိုက္ၿပီး မိသားစုဝင္မ်ား အလြန္စိုးရိမ္ေန အျပည့္အစုံ
- မႏၱေလးေထာင္မွာ ကိုယ္၀န္ပ်က္က်ခဲ့ရသည့္ မေကသီေအာင္၏ က်န္းမာေရး စိုးရိမ္ရ အျပည့္အစုံ
- မုန္တိုင္းသင့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ယူအန္ဒီပီ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ စီစဥ္ကူညီေန အျပည့္အစုံ
- မႏၱေလးတိုင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္း႐ံုးေရးမွဴး ဦးခင္ထြန္း ေနအိမ္မွာ ေဆးကုသခြင့္ရ အျပည့္အစုံ
- မႏၲေလးတုိင္း အန္အယ္လ္ဒီအတြင္းေရးမႉး ေထာင္က ျပန္လြတ္လာ အျပည့္အစုံ
- ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ၾကက္မ်ား လည္လိမ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြား အျပည့္အစုံ
- အရွင္ဂမၻီရကို ခႏၲီးေထာင္ဆီ ေ႐ႊ႕လိုက္ၿပီဟု ေထာင္အရာရွိေျပာ အျပည့္အစုံ
- ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ မြန္အမ်ဳိးသားအခြင့္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္မဟုတ္ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္) အျပည့္အစုံ
- Ban marks centenary of birth of former Secretary-General U Thant အျပည့္အစုံ
- 17 abducted teens returns from Myanmar အျပည့္အစုံ
- Report Says Deaths, Economic Losses Jump in 2008 အျပည့္အစုံ
- No flower children အျပည့္အစုံ
- The Burma Play: A Comedy of Terror အျပည့္အစုံ
- Myanmar’s Deputy FM meets Qureshi အျပည့္အစုံ
- Myanmar cyclone and China quake drive up 2008 global disaster toll အျပည့္အစုံ
- 2008 deadly year for natural disasters အျပည့္အစုံ
- UN: Myanmar, China pushed high 2008 disaster toll အျပည့္အစုံ
- Myanmar builds more fertilizer plant to meet domestic demand အျပည့္အစုံ
- ဦးသန္႔ ရာျပည့္အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ေခါင္း ထုတ္မည္ အျပည့္အစုံ

- ဒုတိယံမၸိ က်မ္းက်ိန္ရသည့္ သမၼတႀကီးအိုဘားမားအျဖစ္ အျပည့္အစုံ
- သမၼတသစ္ အိုဘားမားရဲ႕ ပထမေန႔ အျပည့္အစုံ
- သမၼတအိုဘားမားရဲ႕ ပထမဆံုး ၫႊန္ၾကားခ်က္ အျပည့္အစုံ
- ဟီလာရီကလင္တန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးျဖစ္ အျပည့္အစုံ
- ဟီလာရီ၏ Smart Power ႏုိင္ငံျခားေရးေပၚလစီႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ အျပည့္အစုံ
- ပဲ၀ယ္ယူေရးဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားဖြဲ႔ခုိင္း အျပည့္အစုံ
- ပါရမီတကၠစီ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေတြသာ ေရာင္းမည္ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာေငြ ႐ုတ္တရက္မာ၊ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕ ရပ္ဆိုင္း အျပည့္အစုံ
- ကခ်င္ေဒသမွ တ႐ုတ္တခ်ဳိ႕ ျပန္လြတ္ၿပီ အျပည့္အစုံ
- ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသူတဦး ကုိယ္၀န္ပ်က္က် အျပည့္အစုံ
- နာဂစ္ေဒသမွ ကေလးငယ္မ်ားကို ေစ်းေပါေပါႏွင့္ ခိုင္းေစေန အျပည့္အစုံ
- ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ လူနာမ်ား ဖယ္ရွားခံရ အျပည့္အစုံ
- မေလးရွားက ႏုိင္ငံျခားအလုပ္သမားမ်ားကုိ တံခါးပိတ္ၿပီ အျပည့္အစုံ
- ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေၾကာင့္ မယက ဥကၠ႒ ျပဳတ္ အျပည့္အစုံ
- ေက်ာင္းကားေမွာက္၍ သန္လ်င္ ဂ်ီတီစီေက်ာင္းသား ၃ ဦး စံျပေဆး႐ံုေရာက္ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာေရးလုပ္သားႏွစ္ဦးကို ၾသစေၾတးလ်က ခိုလံႈခြင့္ေပးဖြယ္ရွိ အျပည့္အစုံ
- အေမရိကန္သမၼတသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ဳိ႕၏ အျမင္ အျပည့္အစုံ
- မေလးရွားမွ ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြ ဒုကၡသည္မ်ားမဟာမင္းႀကီး႐ံုးကို ဆႏၵျပ အျပည့္အစုံ
- ေ႐ႊေပၚကြၽန္း သာသနာျပဳစခန္းတြင္ လူေသမႈႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ အျပည့္အစုံ
- ေမာ္လၿမိဳင္ယာယီေစ်း ဆိုင္ခန္းတခန္း ငါးေသာင္းက်ပ္ စည္ပင္သာယာကို ေပးရ အျပည့္အစုံ
- ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦးကို ေက်ာင္းအုပ္က လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကား အျပည့္အစုံ
- ေရနံကုမၸဏီမီးေလာင္မႈ အဖမ္းခံရသူ ၇၀ ေက်ာ္ၿပီဟု ေဒသခံေတြ ေျပာ အျပည့္အစုံ
- အိုးဘိုေထာင္မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူ ကိုယ္၀န္ပ်က္က်၊ ႏွလံုးေရာဂါစြဲကပ္ အျပည့္အစုံ
- ကဗ်ာဆရာႀကီး တင္မိုး ကြယ္လြန္ျခင္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ ဆြမ္းေကြၽးပြဲ နယူးေယာက္မွာ က်င္းပမယ္ အျပည့္အစုံ
- ကဗ်ာဆရာႀကီး တင္မိုး ကြယ္လြန္ျခင္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား ဆြမ္းကပ္ၾကမည္ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာစာေပသမိုင္းမွာ တင္မိုးရဲ႕ က႑ကို သုံးသပ္ၾကရင္ (တင္မိုးကြယ္လြန္ျခင္း ၂ ႏွစ္ျပည့္) အျပည့္အစုံ
- မာမာေအး - ၂ ႏွစ္ျပည့္ ကဗ်ာမိုး အမွတ္တရ အျပည့္အစုံ
- ဖ်ာပံုနီလံုဦး - တိုက္ပြဲေပ်ာ္ ကဗ်ာဆရာ အျပည့္အစုံ
- မီးရထားနဲ႔ ခရီးသြားျခင္း (အမွတ္တရမ်ား) အျပည့္အစုံ
- ဆရာႀကီးတင္မိုး ကြယ္လြန္ျခင္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အျပည့္အစုံ
- ကဗ်ာခ်ိဳး ေဆးလိပ္ခ်ိဳး ဆရာမိုး (ကဗ်ာ) အျပည့္အစုံ
- မန္း၀င္းေမာင္ အတၳဳပတၱိ အပိုင္း(၆) အျပည့္အစုံ
- လားဟူျပည္သူစစ္မ်ားကို အင္အားတိုးခ်ဲ႕ရန္ ညႊန္ၾကား အျပည့္အစုံ
- တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးကာလ နယ္စပ္ေဒသတြင္ တ႐ုတ္ေငြေစ်းက်ဆင္း အျပည့္အစုံ
- မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဆီေစ်းႏႈန္က်ဆင္းေသာ္လည္း ကားခ မက်ေသး အျပည့္အစုံ
- ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သိန္းစိန္ ခရီးစဥ္အား စီစဥ္ရန္ တိုင္းမွဴးေသာင္းေအး ေမာင္ေတာသို႔ေရာက္ အျပည့္အစုံ
- ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းအေျခစုိက္ နအဖစစ္တပ္မွ မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသသူ စစ္သား ၅ ဦးရွိ အျပည့္အစုံ
- ယူအန္ေအဂ်င္စီ၏ ခြဲျခားဆက္ခံမႈမ်ားအေပၚ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ အျပည့္အစုံ
- ဘာေၾကာင့္ အာဏာမလႊဲေပးရသလဲ (အျမင္သေဘာထား) အျပည့္အစုံ
- Centennial birthday of Myanmar's former UNchief to be marked အျပည့္အစုံ
- China police detain two over Myanmar kidnap scandal: state media အျပည့္အစုံ
- 17 kidnapped Chinese teens return home, two still held in Myanmar အျပည့္အစုံ
- The war on Myanmar's border - Unequal struggle အျပည့္အစုံ
- Burma a workers' dystopia အျပည့္အစုံ
ဇန္န၀ါရီလ - ၂၁ ရက္

- ပါတီစြဲ ေရွ႕တန္းမတင္ဖို႔ အိုဘားမားတုိက္တြန္း အျပည့္အစုံ
- ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားေတြ ဌာေနျပန္ သက္တမ္း တိုးရေတာ့မည္ အျပည့္အစုံ
- ေရေမ်ာျမန္မာႏွစ္ဦးကို ငွက္ႀကီးႏွစ္ေကာင္ အစာအန္ေပးခဲ့ အျပည့္အစုံ
- မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္ရွင္ကို တရားစြဲဖို႔ျပင္ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ႀကိဳဆို အျပည့္အစုံ
- စစ္အစိုးရတပ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္းတပ္မ်ား တိုက္ပြဲ သံုးႀကိမ္ျဖစ္ပြား အျပည့္အစုံ
- ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈ တားျမစ္သူကို ေထာင္၀င္စာပစၥည္းေပးခြင့္မရေသး အျပည့္အစုံ
- ဂြာတာနာမိုကိစၥအေပၚ သမၼတသစ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာသေဘာၤသားႏွစ္ဦး ပင္လယ္ထဲမွာ တလနီးပါးေမ်ာ အျပည့္အစုံ
- ဆရာသိန္းေဖျမင့္၏ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း အတၳဳပၸတၱိ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- တိုက္ပြဲေပ်ာ္ ကဗ်ာဆရာ (ကဗ်ာ) အျပည့္အစုံ
- တ႐ုတ္မ်ား ကခ်င္ေဒသတြင္ ျပန္ေပးဆဲြခံေနရ အျပည့္အစုံ
- အရွင္ဂမၻီရကို ေထာင္ေျပာင္းၿပီ အျပည့္အစုံ
- ဝါရွင္တန္သြား ေတာလား (ေထြရာေလးပါး) အျပည့္အစုံ
- ရင္ခ်င္းဆက္အမႊာ ေမြးဖြား အျပည့္အစုံ
- အန္အယ္ဒီ ၿမိဳ႕နယ္စည္း ေထာင္၀င္စာ အပိတ္ခံရ အျပည့္အစုံ
- မစၥတာအိုဘားမား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပဲြ (ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား) အျပည့္အစုံ
- အတုိက္အခံပါတီ၀င္ကို ၀တၱရားေႏွာက္ယွက္မႈျဖင့္ ေထာင္ ၂ ႏွစ္ အျပည့္အစုံ
- ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ ခ်ခံရသူမ်ားအေၾကာင္း အာရွလူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔မ်ားအား တိုင္ၾကား အျပည့္အစုံ
- ေမာင္ေတာတြင္ လံုျခံဳေရး အထူးတင္းက်ပ္ အျပည့္အစုံ
- အဓမၼကို ဓမၼႏွင့္တိုက္ထုတ္ရန္ သံဃာ့သပိတ္ေကာ္မီတီအဖြဲ႔က စစ္ေတြတြင္ စာမ်ားျဖန္႔ အျပည့္အစုံ
- သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝင္းစိန္ေတာရဆရာေတာ္အား ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း တည္ရွိရာေနရာ လာ ေရာက္ေမး အျပည့္အစုံ
- A New Government for Burma အျပည့္အစုံ
- PTTEP writes off Janaka-2 on Block M3 off Myanmar အျပည့္အစုံ
- Burma, Myanmar: Sri Lanka-based Burmese Media Website Attacked အျပည့္အစုံ
- ဘရက္ခ္အုိဘားမား ၄၄ ဦးေျမာက္ အေမရိကန္သမၼတသစ္ ျဖစ္လာ အျပည့္အစုံ
- သမၼတသစ္ အုိဘားမား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခတ္သစ္ လမ္းခင္းမည္ အျပည့္အစုံ
- သမၼတသစ္ အုိဘားမားကို ကမၻာက ၀ုိင္းႀကိဳဆုိ အျပည့္အစုံ
- ထိုင္းဘုရင္ကို ေစာ္ကားလို႔ ေထာင္ခ် အျပည့္အစုံ
- ရန္ကုန္ UNODC ႐ုံးကုိ ကုလမွ စာရင္းစစ္၊ မူးယစ္ႏွင့္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြ စီမံကိန္းမ်ား ေက်နပ္မႈမရွိ အျပည့္အစုံ
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ ေမလကုန္ ၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီဟု ေရွ႕ေနဦးၾကည္၀င္း ေျပာ အျပည့္အစုံ
- စစ္ေတြၿမိဳ႕ လုံျခံဳေရးထူထပ္စြာခ်ထား အျပည့္အစုံ
- ကုလသမဂၢ အျမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြကုိ ျပန္ေခၚၿပီ အျပည့္အစုံ
- ၀ါဒမႈိင္းတုိက္ ေျမႇာက္ပင့္ေနတာ ဘယ္သူေတြလဲ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ပစ္မွတ္ (၁) ဦးတေယာက္မွ တဖြဲ႔လံုးသို႔ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ထိုင္းရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္ အျပည့္အစုံ
- တရုတ္မ်ား ကခ်င္ေဒသတြင္ ျပန္ေပးဆဲြခံေနရ အျပည့္အစုံ
- ေက်ာင္းႀကိဳပို႔ ယာဥ္တစီး တိမ္းေမွာက္ အျပည့္အစုံ
- ကုိယ့္လမ္း ကုိယ္ထြင္ေစခ်င္သူ (လူထုစိန္၀င္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး) အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၇ ဦးကို လူမုိက္မ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအေပၚ တ႐ုတ္၏ ၾသဇာေမွးမွိန္သြားၿပီေလာ အျပည့္အစုံ
- ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ ခ်ခံရသူမ်ားအေၾကာင္း အာရွလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားအား တိုင္ၾကား အျပည့္အစုံ
- အစာငတ္ခံဆႏၵျပသည့္ အရွင္ဂမၻီရကို ခႏၱီးေထာင္သို႔ ပို႔လိုက္ၿပီ အျပည့္အစုံ
- သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈ၌ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ အရွင္ေခမာစာရကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ ခ်မွတ္ အျပည့္အစုံ
- နအဖအာဏာပိုင္မ်ားက ခရစ္ယာန္၀တ္ျပဳအသင္းမ်ားကို ပိတ္ပစ္ခိုင္းေန အျပည့္အစုံ
- မ်ဳိးဆက္သစ္ႏွစ္ဦးကို အင္းစိန္ေထာင္၌ တိုက္ပိတ္ထား အျပည့္အစုံ
- ေကအိုင္အို ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ၀င္၊ မၿငိမ္းခ်မ္းသေ႐ြ႕ လက္နက္မစြန္႔ အျပည့္အစုံ
- ဖြဲ႔စည္းပံုကို မျပင္ဆင္လွ်င္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ ခဲယဥ္းမည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ေျပာ အျပည့္အစုံ
- ဦးတင္ေမာင္၀င္း ကြယ္လြန္ျခင္း ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ အျပည့္အစုံ
- Bird vomit saved men's lives အျပည့္အစုံ
- Myanmar Hopes For US Policy Change From Obama - Official အျပည့္အစုံ
- Myanmar strives for development of cross-border fiber links with neighbors အျပည့္အစုံ
- Myanmar Refugees Protest Alleged UN Discrimination အျပည့္အစုံ
- Canadian forest industry supports EU crackdown on illegal logging အျပည့္အစုံ
- The Government of the Republic of the Philippines contributes to ASEAN's continued humanitarian effort in Myanmar အျပည့္အစုံဇန္န၀ါရီ - ၂၀ ရက္

- အိုဘားမားရဲ႕ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲနဲ႔ ၀ါရွင္တန္ျမင္ကြင္း အျပည့္အစုံ
- အိုဘားမားရဲ႕ ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း အျပည့္အစုံ
- အိုဘားမား သမၼတအျဖစ္ ပထမဆံုးေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္း အျပည့္အစုံ
- သမၼတသစ္ဆက္စပ္ခဲ့တဲ့ အင္ဒိုကင္ညာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အျပည့္အစုံ
- အိုဘားမားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးစိန္ေခၚခ်က္ အျပည့္အစုံ
- ၂၀၀၉ မွာ အိုဘားမား ဘာေတြကို ဦးစားေပးမလဲ အျပည့္အစုံ
- က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲ အခမ္းအနားပံုမ်ား အျပည့္အစုံ
- အိုဘားမား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေနစဥ္ အျပည့္အစုံ
- အိုဘားမားအစိုးရမွာ ပါမယ့္၀န္ႀကီးမ်ား အျပည့္အစုံ
- အိမ္ျဖဴေတာ္အေရာက္ အိုဘားမား ခရီးလမ္း အျပည့္အစုံ
- အိုဘားမား (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္ပိုင္ဟန္နဲ႔ အေျပာအေဟာေကာင္းသူ အျပည့္အစုံ
- အိုဘားမားအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ အျပည့္အစုံ
- အိုဘားမားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အျပည့္အစုံ
- က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲအတြက္ ၀ါရွင္တန္လံုျခံဳေရး အျပည့္အစုံ
- အိုဘားမား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲ လူသန္းနဲ႔ခ်ီ လာဖို႔ရွိ အျပည့္အစုံ
- အုိဘားမား၏ေရွ႕ေရး စံဇာဏီဘုိ ေဟာကိန္းထုတ္ၿပီ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာ့အေရး အိုဘားမား ဆက္ကူညီရန္ ေမွ်ာ္လင့္ အျပည့္အစုံ
- သမၼတသစ္ အိုဘားမားအတြက္ စကားလက္ေဆာင္ အျပည့္အစုံ
- အေမရိကန္နဲ႔ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈ ပိုအားေကာင္းလာဖို႔ တ႐ုတ္ႏိႈးေဆာ္ အျပည့္အစုံ
- အေရွ႕တီေမာသမၼတရဲ႕ ေျပာဆုိမႈအေပၚ ေဆြးေႏြးခ်က္ (ဗီြအိုေအ တိုက္႐ိုက္ေလလိႈင္း အစီအစဥ္) အျပည့္အစုံ
- ေအးေနေသာ စာအုပ္ေစ်းကြက္၌ “ေလွကားထစ္မ်ားရဲ႕ ရာဇ၀င္” စာအုပ္ ေရာင္းအေကာင္းဆံုး အျပည့္အစုံ
- ဒလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္တဦး အဖမ္းခံရ အျပည့္အစုံ
- ေတးသံရွင္ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေခၚယူသတိေပးခံရ အျပည့္အစုံ
- ကို၀င္းေမာ္(ေရႊသံစဥ္)ကို ေထာင္ေျပာင္း အျပည့္အစုံ
- အရွင္ဂမၻီရ မႏၱေလးအိုးဘိုေထာင္၌ အစာငတ္ခံဆႏၵျပေန အျပည့္အစုံ
- ရန္ကုန္ဆင္ေျခဖံုးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပည္ခိုင္းၿဖိဳး စည္း႐ံုးေရးစတင္ အျပည့္အစုံ
- ၈၈ ေက်ာင္းသူ မမီးမီးကို ေထာင္၀င္စာေတြ႔ခြင့္မရ အျပည့္အစုံ
- ေနအိမ္ခန္းအတြင္းက ဘာသာေရးဆုေတာင္းပြဲမ်ား တားျမစ္ခဲ့ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာ့အလင္း(ဦး)သန္းညြန္႔ ကြယ္လြန္ျခင္း တလျပည့္ အျပည့္အစုံ
- ပင္လယ္အတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာသူႏွစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာျခင္း အျပည့္အစုံ
- ေရနံကုမၸဏီပိုင္ရွင္က ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္သည့္အျပင္ လူမိုက္ေမြးၿပီး ထင္တိုင္းက်ဲေန အျပည့္အစုံ
- ေရခဲပုံးထဲမွ ျမန္မာ ၂ ဦး ပင္လယ္တြင္ ၁ လၾကာ ေမ်ာေနခ့ဲ အျပည့္အစုံ
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ရေရး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ အယူခံ တင္မည္ အျပည့္အစုံ
- ေထာင္ ၆၅ ႏွစ္ က်ခံရသူ မနီလာသိန္း က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕ယြင္း အျပည့္အစုံ
- တုိင္းရင္းသူအမ်ဳိးသမီးမ်ားအေရး ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ေဆာင္မည္ အျပည့္အစုံ
- ျပန္ေပးဆြဲခံရသည့္ ေတာင္ေပၚသား ေခါင္းေဆာင္သံုးဦး တာကာေငြ ၃ သိန္းေပးၿပီးေနာက္ ျပန္လည္လြတ္ ေျမာက္လာ အျပည့္အစုံ
- ဖမ္းမိထားေသာ ေငြစကၠဴအတု ျပဳလုပ္သူမ်ား စီအိုင္ဒီမွ စစ္ေဆးေနဆဲ အျပည့္အစုံ
- Court revokes deportation order for Myanmar woman အျပည့္အစုံ
- အေမရိကန္သမၼတ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိပြဲ လူျဖဴအစြန္းေရာက္အႏၲရာယ္ရွိဟု FBI သုံးသပ္
အျပည့္အစုံ
- အေမရိကန္သမၼတ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိပြဲ အႀကိဳအခမ္းအနား (ဗီြဒီယိုသတင္း) အျပည့္အစုံ
- ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သမၼတဘုရွ္ ေနာက္ဆုံးႏႈတ္ဆက္ အျပည့္အစုံ
- လင္ကြန္း၊ မာတင္လူသာကင္းနဲ႔ အိုဘားမား မွသည္ … (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာ ၂ ဦး ပင္လယ္တြင္ ၁ လနီးပါး ေမ်ာပါခ့ဲ အျပည့္အစုံ
- ပင္လယ္ျပင္ေမ်ာ ျမန္မာႏွစ္ဦး ၾသစေၾတးလ် ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ ကယ္တင္ အျပည့္အစုံ
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ “အမွန္တရားစိတ္ဓာတ္ ႏႈိးေဆာ္သူဆု” ရ အျပည့္အစုံ
- ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္ဆင္းေတြ အရပ္ဘက္မွာ ၫႊန္ခ်ဳပ္အဆင့္သာေပးမည္ အျပည့္အစုံ
- ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ် က်ဆင္း အျပည့္အစုံ
- စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ သတင္းမ်ားနဲ႔ Hip hop ငိုၿငီးသံမ်ား (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ဦးသန္႔တို႔ေခတ္ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ဖမ္းဆီးခံ ေရနံေျမလုပ္သားမ်ား မိသားစုႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္မရ အျပည့္အစုံ
- ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္ရွိလည္း ေခ်ာေပးခံရ အျပည့္အစုံ
- ဆပ္႐ိုးက်ေခ်ာင္း ကမ္းနားပတ္ လမ္းတံတား က်ိဳးပ်က္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား သြားေရးလာေရး အခက္ၾကံဳ အျပည့္အစုံ
- ကခ်င္ျပည္ တရားမ၀င္ သစ္လုပ္ငန္းမ်ား ယာယီရပ္ အျပည့္အစုံ
- Myanmar fishermen survive month at sea in ice box အျပည့္အစုံ
- Myanmar men survive 25 days at sea in icebox အျပည့္အစုံ
- Myanmar imports more locomotives to help facilitate rail transportation အျပည့္အစုံ
- Brunei's artists invited to Asean event in Myanmar အျပည့္အစုံ
- More than 50 Chinese kidnapped in Myanmar အျပည့္အစုံ


ဇန္န၀ါရီ - ၁၉ ရက္

- အေမရိကန္သမၼတသစ္ အုိဘားမား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိပြဲ ယေန႔က်င္းပမည္ အျပည့္အစုံ
- ၂၁ ရာစုရဲ႕ သမိုင္းသစ္ - ကင္မရာေတြအားလံုး ၀ါရွင္တန္ကို ခ်ိန္ထားမယ့္ေန႔ (သတင္းေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- မာတင္လူသာကင္း အမွတ္တရေန႔ မစၥတာအိုဘားမား ဆင္ႏဲႊ အျပည့္အစုံ
- အစၥေရးလ္တပ္မ်ား ဂါဇာမွ စတင္ဆုတ္ခြာ အျပည့္အစုံ
- သမၼတကေတာ္ျဖစ္လာေတာ့မယ့္ မီရွဲအုိဘားမားရဲ႕ အခန္းက႑ ဘယ္လိုလဲ အျပည့္အစုံ
- ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈအေပၚ တားျမစ္ခဲ့သူကို ၀တၱရားေႏွာက္ယွက္မႈနဲ႔ ေထာင္ခ် အျပည့္အစုံ
- မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမ ၁၆ ဦး မတရားဖိႏွိပ္ခံေနရ အျပည့္အစုံ
- တစညပါတီ သာယာ၀တီခ႐ုိင္အတြင္း စည္း႐ံုးေရးစတင္ အျပည့္အစုံ
- ဒလ အန္အယ္လ္ဒီအဖြဲ႔၀င္တဦး ထပ္မံအဖမ္းခံရ အျပည့္အစုံ
- အေမရိကန္သမၼတ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ အျပည့္အစုံ
- ဂါဇာမွာ အိုးအိမ္မဲ့ ၅၀,၀၀၀ အထိရွိလို႔ ကုလေျပာ အျပည့္အစုံ
- ဂ်ပန္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ က်င္းပ အျပည့္အစုံ
- ပဲခူးက ေရွ႕ေနဦးစန္းေမာင္ ၀တၱရားေႏွာက္ယွက္မႈနဲ႔ တရားစြဲခံရ အျပည့္အစုံ
- စစ္ၿပိဳင္အစိုးရထပ္ဖြဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ ပိုအားေကာင္းလာမလား၊ ပို႐ႈပ္ေထြးလာမလား အျပည့္အစုံ
- ရခုိင္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေစာမရေအာင္အမွတ္တရ အခမ္းအနားက်င္းပ အျပည့္အစုံ
- ေရွ႕ေန ကိုဖိုးျဖဴကို အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီး အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာအန္ဂ်ီအို ၈ ခုကို သရီးဒီဖန္းက ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးအပ္ အျပည့္အစုံ
- ကြန္ပ်ဴတာမွာ ျမန္မာစာ႐ိုက္ၾကစို႔ (ေလာကဓာတ္ခန္း) အျပည့္အစုံ
- သက္တမ္းရွည္ပဋိပကၡ (အပုိင္း ၅) အျပည့္အစုံ
- ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ (ဓာတ္ပံုသတင္း) အျပည့္အစုံ
- ဂ႐ုေရ … အေမ့ရဲ႕ဘီဒိုေလးထဲမွာ မင္းတို႔ေမာင္ႏွမေတြရွိတယ္ (အမွတ္တရမ်ား) အျပည့္အစုံ
- ေျပာျပစရာေတြလည္း တပံုႀကီးရွိေသးတယ္ (၂၆၀) - ‘ဓနရွင္’နဲ႔ ‘အာဏာရွင္’ အျပည့္အစုံ
- သီးေလးသီးအၿငိမ့္သဘင္ရဲ႕ တကၠဆက္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီး အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာျပည္မွာ ညစ္ညမ္းသီခ်င္းေခြမ်ား သိန္းနဲ႔ခ်ီ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိ အျပည့္အစုံ
- ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရက ျမန္မာ့အေရး နည္းဗ်ဴဟာေဆြးေႏြးပြဲတခု အိုင္ယာလန္မွာ ျပဳလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေန အျပည့္အစုံ
- ေ႐ႊ၀ါေရာင္မ်ဳိးဆက္မ်ား ပညာေရးအစီအစဥ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား Cox's Bazar တြင္ က်င္းပ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာအလုပ္သမားတဦး ကားတုိက္ခံရ၍ ေသဆုံး၊ တရားခံ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေနဆဲ အျပည့္အစုံ
- SSA(ေတာင္ပိုင္း)ႏွင့္ နအဖတပ္မ်ား တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြား အျပည့္အစုံ
- ရန္ကုန္အ၀င္အထြက္ အစစ္အေဆးေတြ ထူထပ္ အျပည့္အစုံ
- ေတာထဲပုန္းေရွာင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ား အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾက အျပည့္အစုံ
- ကရင္တို္က္ပြဲမ်ားအတြင္း ကခ်င္ျပည္အေျခစိုက္ စစ္သားမ်ား အက်အဆံုးမ်ား အျပည့္အစုံ
- Aung San Suu Kyi receives Trumpet of Conscience award အျပည့္အစုံ
- Myanmar: Karen refugees fear more attacks အျပည့္အစုံ
- Freezing Temperatures Hit Remote Areas of Burma အျပည့္အစုံ
- Human Rights in Burma Deteriorating အျပည့္အစုံ
- Myanmar astrologer predicts Obama re-election အျပည့္အစုံ
- ASEAN humanitarian task force meet on post-Nargis relief and recovery efforts in Myanmar အျပည့္အစုံ
- No Trafficking Of Myanmar Nationals - Syed Hamid အျပည့္အစုံ
- Myanmar bans poultry breeding in Yangon populated areas အျပည့္အစုံ
- Myanmar urgently needs foreign coach for national soccer team အျပည့္အစုံ
- နာဂစ္ဒဏ္နာလန္ထူေရး ၃-၄ ႏွစ္ၾကာႏုိင္ဟု ကုလမွန္း
အျပည့္အစုံ
- ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔မ်ား ကံၾကမၼာ (၁) (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- မာတင္လူသာကင္းဆု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆြတ္ခူး အျပည့္အစုံ
- ေ႐ႊ၀ါေရာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဂမၻီရ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေန အျပည့္အစုံ
- လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေန အဖမ္းခံရ အျပည့္အစုံ
- စီးပြားက် ျမန္မာအလုပ္သမားတုိ႔ ျပည္ေတာ္မျပန္ႏုိင္ အျပည့္အစုံ
- ဆုိင္ကယ္ထိခုိက္မႈေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တေန႔ လူ ၈ ဦးႏႈန္းေသ အျပည့္အစုံ
- ေဂ်ာက္ဂ်က္ ၀န္ခံကတိထုိးရ၊ ဆင္ဆာမဲ့ေခြႏွင့္ မပတ္သက္ဟု ေျပာ အျပည့္အစုံ
- အစိုးရဗန္တုိ အခမဲ့ပြဲ ၾကည့္သူနည္း အျပည့္အစုံ
- မီးေလာင္ေမာ္လၿမိဳင္ေစ်း ယာယီဆုိင္ခန္းတခု က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ အျပည့္အစုံ
- ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚသြားမွတ္တမ္း (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- အေရးတႀကီး ျဖည့္ဆည္းရမယ့္ ကြက္လပ္ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြႏွင့္ အလြန္ကာလသို႔ (အင္တာဗ်ဴး) အျပည့္အစုံ
- ဂြဏ္းေခၚ - အင္ဒီဖဲန္းဒဲန္႔စာေစာင္လက္၀ယ္႐ွိသူ မူဆယ္ေဒသခံတဦး အဖမ္းခံရ အျပည့္အစုံ
- ဓမၼေဟဝန္ႏွင့္ ပရဟိတ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- သာစိန္ျဖဴ ရွစ္ဆက္ေျမာက္ ဖလံေထာင္ ဗိုလ္မင္း အျဖစ္ဆက္ခံ အျပည့္အစုံ
- ေဒါက္တာေစာျမေအာင္ ၀မ္းနည္းေအာက္ေမ့အခမ္းအနား ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပ အျပည့္အစုံ


ဇန္န၀ါရီ - ၁၈ ရက္


- အစၥေရးဆုတ္ခြာခ်ိန္အတြက္ ပါလက္စတိုင္း အပစ္ရပ္စဲ အျပည့္အစုံ
- တ႐ုတ္ကေလးငယ္တဦး ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ကူးစက္ခံရ အျပည့္အစုံ
- လခ်ီေထာင္၀င္စာ ပိတ္ပင္မႈ ဥပေဒႏွင့္မညီ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ ေ၀ဖန္ အျပည့္အစုံ
- ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြအေပၚ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈေတြ တိုးပြားလာ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာ့အေရး ျမန္မာေတြသာ ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လို႔ တ႐ုတ္အစိုးရမူ၀ါဒကို တ႐ုတ္ပညာရွင္ ေဟာ ေျပာ အျပည့္အစုံ
- ႐ြာသားေတြကို အဓမၼလုပ္အားေပး ေခၚယူေန အျပည့္အစုံ
- ညစ္ညမ္းဟစ္ေဟာ့ပ္သီခ်င္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေန အျပည့္အစုံ
- ေစ်းႀကီးသည့္ မ်ဳိးစပါးအတင္းေရာင္း၊ ေလာင္းကစားကလည္း လယ္သမားထုကို ဖိစီး အျပည့္အစုံ
- Hundreds feared dead at sea: India အျပည့္အစုံ
- အစၥေရးတို႔ အပစ္အခတ္ရပ္၊ ဟားမတ္စ္တို႔ မေက်နပ္ေသး အျပည့္အစုံ
- အိုဘားမားအျမန္ရထား ၀ါရွင္တန္ကိုေရာက္ အျပည့္အစုံ
- အေမရိကန္ သမၼတကေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ (ဗီြဒီယိုသတင္း) အျပည့္အစုံ
- အစၥေရးေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစုံ
- ေနျပည္ေတာ္အနီး လိႈဏ္ေခါင္းတူးရာ၌ ဒဏ္မခံႏိုင္သူမ်ား ထြက္ေျပး အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာဆန္ကို ထိုင္းက ပိတ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ဘက္သို႔ ဆက္လက္တင္ပို႔ေန အျပည့္အစုံ
- အမႀကီး ေဒၚခင္မ်ဳိးခ်စ္ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- မန္း၀င္းေမာင္ အတၳဳပၸတၱိ - အပိုင္း ၅ (မွတ္စုမွတ္တမ္း) အျပည့္အစုံ
- ကုိဗဟိန္းမွသည္ ေက်ာ္ကုိကုိအထိ (အပုိင္း - ၁) (အာရ္အက္ဖ္ေအ အသံလႊင့္ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ေရွ႕ေနကိုဖိုးျဖဴ ဖမ္းဆီးခံရ အျပည့္အစုံ
- ႏိုင္ငံတကာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေနေသာ ဖေလာင္းခ်ိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေစတီေတာ္ ၿပီးစီးေတာ့မည္ အျပည့္အစုံ
- Group helps political prisoners in Myanmar အျပည့္အစုံ
- Rights groups condemn Thai refugee abuses အျပည့္အစုံ
- Thai PM to meet rights groups on violation reports အျပည့္အစုံ
- Myanmar provides 10,000 fishing boats for fishery recovery work အျပည့္အစုံ
- Japanese film festival opens in Myanmar အျပည့္အစုံ
- Myanmar fruit export through border trade increases in 2008 အျပည့္အစုံ
- Casting Light on Plight of Burmese Dissidents အျပည့္အစုံ


ဇန္န၀ါရီ - ၁၇ ရက္
- လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေန ကိုဖိုးျဖဴ အဖမ္းခံရ အျပည့္အစုံ
- ေရွ႕ေနကိုဖိုးျဖဴ အဖမ္းခံရ အျပည့္အစုံ
- ေရႊ၀ါေရာင္လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ ဦးဂမၻီရ အစာငတ္ခံဆႏၵျပ အျပည့္အစုံ
- အရွင္ဂမၻီရ မႏၳေလးေထာင္မွာ အစာငတ္ခံဆႏၵျပေန အျပည့္အစုံ
- အရွင္ဂမီၻရ အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနၿပီး က်န္းမာေရးအေျခအေန ဆိုး႐ြားေန အျပည့္အစုံ
- နယ္ေ၀းေထာင္ေတြ ခက္ခက္ခဲခဲသြားၿပီးမွ ေထာင္၀င္စာ ေတြ႔ခြင့္မရ အျပည့္အစုံ
- အာဆီယံက နာဂစ္မုန္တိုင္း ကူညီကယ္ဆယ္ေရး စည္းေ၀း အျပည့္အစုံ
- ျမစ္ႀကီးနားနဲ႔ တႏိုင္းလမ္း ယာဥ္တိုက္မႈ အေၾကာင္းျပ အဓမၼေငြေတာင္း အျပည့္အစုံ
- အစၥေရးတိုက္ခိုက္မႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ ကုလေတာင္းဆို အျပည့္အစုံ
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေတြ႔ခြင့္ရဖို႔ ေရွ႕ေနဦးၾကည္၀င္း ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ေန အျပည့္အစုံ
- အဲဒီတုန္းက.. ဦးႏု ၾကားျဖတ္အစိုးရ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- သက္တမ္းရွည္ပဋိပကၡ (အပုိင္း ၃) အျပည့္အစုံ
- သက္တမ္းရွည္ပဋိပကၡ (အပုိင္း ၄) အျပည့္အစုံ
- အေမရိကန္ျပည္အတြက္ ၂၀၀၉ ကံေကာင္းျခင္းလက္ေဆာင္ (ဓာတ္ပံုသတင္း) အျပည့္အစုံ
- Maldives, Bhutan reach semis of ACC Challenge အျပည့္အစုံ
- Bangladesh wants to demarcate sea border အျပည့္အစုံ
- ေလွစီးေျပး ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ ရက္စက္မႈ ထုိင္း ျငင္းဆို အျပည့္အစုံ
- တဖက္သတ္ အပစ္ရပ္ဖို႔ အစၥေရး မဲခြဲဆံုးျဖတ္မည္ အျပည့္အစုံ
- ထိုင္းအစိုးရရဲ႕ ျမန္မာျပည္သေဘာထား ဒီမိုကေရစီအင္အားစု ေထာက္ခံ အျပည့္အစုံ
- အပစ္ရပ္ေရး သေဘာတူဖို႔ အစၥေရးနီးစပ္ အျပည့္အစုံ
- နာဂစ္ဒုကၡသည္ေတြကို ေမ့ကုန္ၾကၿပီလား (ဘီဘီစီ ေဆြးေႏြးခန္း) အျပည့္အစုံ
- စစ္အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးကို အေမရိကန္ အေရးယူ အျပည့္အစုံ
- ၂၀၀၈ - မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ အဆံုးအ႐ံႈးအမ်ားဆံုးႏွစ္ စံခ်ိန္တင္ အျပည့္အစုံ
- ေတာင္ေပၚႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ ျပင္းထန္သည့္ အေအးဒဏ္ခံရ အျပည့္အစုံ
- ASEAN eyes $700 mil. to aid cyclone victims in Myanmar until 2011+ အျပည့္အစုံ
- Myanmar to present film awards for 2007 early next month အျပည့္အစုံ
- India rescues Burmese refugees အျပည့္အစုံ
- Family Planning For Refugees In Thailand အျပည့္အစ

ဇန္န၀ါရီ - ၁၆ ရက္
- သူ႔လုပ္ရပ္ေတြထဲမွာ သမၼတဘုရွ္ ျပန္ေျပာင္းလုပ္ခ်င္တာေတြရွိ အျပည့္အစုံ
- အေမရိကန္ ဒဏ္ခတ္ခံရသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျပန္လည္ေခ်ပ အျပည့္အစုံ
- သစ္ခိုးထုတ္မႈ တားဆီးသူ ခ်ီေဗြေဒသခံမ်ား အဖမ္းခံရ အျပည့္အစုံ
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေရွ႕ေနေတြ႔ခြင့္ရေၾကာင္း သတင္းထြက္ အျပည့္အစုံ
- ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာ၏ မယ္ေတာ္ ေထာင္၀င္စာေတြ႔ခြင့္မရ အျပည့္အစုံ
- တ႐ုတ္လုပ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔က သယ္သူေရာင္းခ်ေန အျပည့္အစုံ
- ထိုင္းစီမံခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေတာထဲမွာ ပုန္းေရွာင္ေနရ အျပည့္အစုံ
- မေလးရွားအရာရွိမ်ား လူကုန္ကူးမႈမွာ ပါမပါ အေမရိကန္စံုစမ္း အျပည့္အစုံ
- ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ ကမၻာကို ျဖန္႔ဖို႔စီစဥ္ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာစီးပြားေရးသမားအခ်ဳိ႕အေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈ တိုးခ်ဲ႕ အျပည့္အစုံ
- ဂါဇာအပစ္အခတ္ရပ္စဲဖို႔ အားျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနၾက အျပည့္အစုံ
- ေျမာက္ကိုရီးယားလက္နက္ပညာရွင္တဦး မိတၱီလာတြင္ ေသဆံုး အျပည့္အစုံ
- လယ္သိမ္းၿပီး ဘုရားတည္မႈကို သံဃာ့မဟာနာယက ဘက္လိုက္ေျဖရွင္း အျပည့္အစုံ
- မေကြးျမသလြန္ေစတီ ပုရ၀ုဏ္တိုးခ်ဲ႔ရန္ က်ပ္သိန္းတေထာင္ ေထာက္ခံမည္ အျပည့္အစုံ
- နာဂစ္ေလေဘးကူညီေရး သံုးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႔ ထိုင္းဆူနာမီေဘးသင့္ေဒသ၌ ေလ့လာ အျပည့္အစုံ
- စီးပြားပ်က္ကပ္အေရး ျမန္မာပညာရွင္မ်ား ေဆြးေႏြး အျပည့္အစုံ
- “ဒီမိုကေရစီကိုေတာ့ မျမင္ရေသးပါဘူး” (အင္တာဗ်ဴး) အျပည့္အစုံ
- ကရင္သူပုန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ ေနာက္ထပ္တုိက္ပြဲ မၾကာမီ စတင္မည္ အျပည့္အစုံ
- ႏြားခိုးဂိုဏ္မ်ားေၾကာင့္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူလယ္သမား အခက္ၾကံဳ အျပည့္အစုံ
- ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္သူမ်ားကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ စည္း႐ံုးေန အျပည့္အစုံ
- Activists Welcome New Thai Government's Policy Stance on Burma အျပည့္အစုံ
- U.S. Freezes Assets of 2 Burmese Businessmen Who Backed Military Junta အျပည့္အစုံ
- Caritas pleased with donor response to Burma (Myanmar) appeal အျပည့္အစုံ
- Eight Myanmar NGOs receive new grants from the Three Diseases Fund အျပည့္အစုံ
- Why Another Insane Government? အျပည့္အစုံ
- မက္စ္ျမန္မာ ဦးေဇာ္ေဇာ္ႏွင့္ ဒဂုံ ဦး၀င္းေအာင္ကုိ အေမရိကန္အစိုးရက စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ အျပည့္အစုံ
- အေမရိကန္ဒဏ္ခတ္မႈကုိ မေ၀ဖန္လုိဟု မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီပုိင္ရွင္ ေျပာ အျပည့္အစုံ
- တကၠစီအားလုံး မီတာတပ္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ အျပည့္အစုံ
- မႏၲေလး-မုံ႐ြာ ပဲခြြဲစက္မ်ား ရပ္ဆုိင္းထားရ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာ့ယြန္းလုပ္ငန္း ပ်က္လုနီးၿပီ အျပည့္အစုံ
- ဒဂုံ၀င္းေအာင္ႏွင့္ Max ေဇာ္ေဇာ္တုိ႔ကုိ USက ဒဏ္ခတ္ အျပည့္အစုံ
- စစ္အစိုးရအေပါင္းအေဖာ္ သူေဌးႀကီးႏွစ္ဦးကို အေမရိကန္က စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အျပည့္အစုံ
- ေ႐ႊမုဆိုး (ရသေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ေနရာအႏွံ႔အျပား အေအးပိုလာေန အျပည့္အစုံ
- နအဖႏွင့္ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ ဆက္တိုက္တိုက္ပြဲျဖစ္ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားေနထုိင္ရာ ေက်း႐ြာကို ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ဖ်က္ခိုင္း အျပည့္အစုံ
- ႏြားခိုးဂိုဏ္မ်ားေၾကာင့္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူလယ္သမား အခက္ၾကံဳ အျပည့္အစုံ
- U.S. Freezes Assets of 2 Burmese Businessmen အျပည့္အစုံ
- Burma: Crackdown on churches in Rangoon အျပည့္အစုံ
- Burma: CSW condemns crackdown on churches in Rangoon အျပည့္အစုံ
- U.S. Probing Migrant-Extortion Racket အျပည့္အစုံ
- Dhaka to demarcate maritime boundaries in Bay of Bengal အျပည့္အစုံ


ဇန္န၀ါရီ - ၁၅ ရက္
- သမၼတသစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိပဲြ (ဗီြဒီယိုသတင္း) အျပည့္အစုံ
- ဦးေခါင္းခြံျပင္ပ ဦးေႏွာက္ေရာက္ေနသည့္ ကေလးငယ္ ေဆးကုရန္ လိုအပ္ေန အျပည့္အစုံ
- ဂါဇာ ကုလ႐ုံး၀င္း ဗုံးဆံထိမွန္မႈ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ႐ႈတ္ခ် အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာအေပၚ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္သည့္စာရင္း အေမရိကန္ ျဖည့္စြက္ အျပည့္အစုံ
- ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ လယ္သမားမ်ား စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ အခက္ၾကဳံ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကို ထိုင္းဘက္က ေမာင္းထုတ္ အျပည့္အစုံ
- ဆန္ေစ်းက်လို႔ ထိုင္းလယ္သမားမ်ား ေႂကြးဒဏ္ပိ အျပည့္အစုံ
- အေရွ႕တီေမာသမၼတရဲ႕ ျမန္မာအေရးသုံးသပ္ခ်က္အေပၚ တုန္႔ျပန္ခ်က္ (ဗီြအိုေအ မ်က္ေမွာက္ေရးရာ) အျပည့္အစုံ
- အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္လိုအပ္တဲ့ ေဖာလစ္အက္ဆစ္(ဗီြအိုေအ က်န္းမာေရးက႑) အျပည့္အစုံ
- ႏုိင္ငံေရးဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲ အျပည့္အစုံ
- အႀကီးဆံုး နဂါး႐ံုဘုရားတည္ရန္ လယ္ေျမသိမ္းမႈ နယ္ခံမ်ားမေက်နပ္ အျပည့္အစုံ
- ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား႐ြာကို ဖ်က္သိမ္းခိုင္း အျပည့္အစုံ
- မေလးရွား-ထုိင္းနယ္စပ္ လူေမွာင္ခိုမႈ အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္ စံုစမ္း အျပည့္အစုံ
- အလုပ္ၾကမ္းစခန္းေရာက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အသက္အႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရ အျပည့္အစုံ
- ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းကို ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲမည္ဟု တရား၀င္ေျပာဆို အျပည့္အစုံ
- ပူတာအိုေထာင္မွာ ေထာင္၀င္စာေတြ႔ေရး ခက္ခဲ အျပည့္အစုံ
- ဂါဇာအပစ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္ရဖို႔ ကုလအေကာင္းျမင္ အျပည့္အစုံ
- သက္တမ္းရွည္ ပဋိပကၡ (အပုိင္း ၁) (သတင္းေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- သက္တမ္းရွည္ ပဋိပကၡ (အပုိင္း ၂) (သတင္းေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ျပည္တြင္းက ဖတ္မိသမွ် ဂ်ာနယ္ အပိုင္းအစ အျပည့္အစုံ
- ဗြိဳက္စ္ဂ်ာနယ္ကေျပာတဲ့ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ဆရာႀကီးမ်ားအျမင္ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေနအိမ္ဖ်က္ၿပီး ေတာထဲတြင္ ပုန္းေအာင္းေနရ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တရားစီရင္ေရး (အင္တာဗ်ဴး) အျပည့္အစုံ
- U.S. freezes assets of "regime cronies" in Myanmar အျပည့္အစုံ
- Myanmar to hold gems emporium in March အျပည့္အစုံ
- US slaps more sanctions on Myanmar regime backers အျပည့္အစုံ
- UN agencies team up on family planning for refugees in Thailand အျပည့္အစုံ
- US hits Myanmar with additional sanctions အျပည့္အစုံ
- Vice President Ansari to visit Myanmar in February အျပည့္အစုံ
- TCG study tour to Thailand shares experience and lessons learnt in natural disaster management အျပည့္အစုံ
- Myanmar: Cyclone recovery "will take up to four years အျပည့္အစုံ
- ေဒါက္တာစိန္၀င္း စင္ၿပိဳင္အစုိးရ သက္တမ္းမရွိေတာ့ဟု ေဒၚစန္းစန္းေျပာ အျပည့္အစုံ
- ယခုႏွစ္ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ေလွ်ာက္သည့္ သံဃာနည္းပါး၊ ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္မ်ားအား စစ္အစိုးရက လိမ္ ေလွ်ာက္ခိုင္း အျပည့္အစုံ
- ပူတာအုိေထာင္က ကိုေအာင္သူ က်န္းမာေရးမေကာင္း အျပည့္အစုံ
- ဆႏၵျပ အန္အယ္လ္ဒီလူငယ္ ၆ ဦး ျပန္လြတ္၊ ၃ ဦးကုိ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးထားဆဲ အျပည့္အစုံ
- ဓာတ္တုိင္စုိက္ရန္ တအိမ္ေထာင္ က်ပ္ ၅,၀၀၀ အဓမၼေကာက္ အျပည့္အစုံ
- အေအးလိႈင္း ႐ိုက္ခတ္ဖြယ္ရွိ အျပည့္အစုံ
- ဆႏၵျပ အန္အယ္ဒီလူငယ္ ၆ ဦး ျပန္လြတ္လာ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာျပည္ေျပာင္းလဲရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီဟု ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား အျပည့္အစုံ
- ေက်ာင္းသား ေထာင္ဒဏ္ ၁၀၄ ႏွစ္ အျပည့္အစုံ
- ဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ တို႔တိုင္းဌာေန (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား က်န္းမာေရး စိုးရိမ္ေနရ အျပည့္အစုံ
- ေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္ တ႐ုတ္ဘက္ ေရြ႕ၿပီလား အျပည့္အစုံ
- ထိုင္းက ျမန္မာ့အေရး ပိုမိုလုပ္ေဆာင္မည္ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာ့ေရႊေစ်းကြက္ ေအးစက္ အျပည့္အစုံ
- ျပန္ပို႔ခံရသည့္ ျမန္မာ ၄ ဦး ေကာ့ေသာင္းရဲ ဖမ္း အျပည့္အစုံ
- သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ ၂၀၀၈ (အထူးေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာစစ္အစိုးရကို လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ အျပင္းအထန္ ေ၀ဖန္ အျပည့္အစုံ
- ရဲဘက္စခန္း အပို႔ခံရသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား က်န္းမာေရး စိုးရိမ္ရ အျပည့္အစုံ
- ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္း၀င္ လယ္သမားေတြကို ဦးစားေပးေငြေခ်း အျပည့္အစုံ
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေရး ဆႏၵျပလို႔ အဖမ္းခံရသူ လူငယ္ ၉ ဦးထဲက ၆ ဦး ျပန္လြတ္ အျပည့္အစုံ
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္သင့္ၿပီဟု ေရွ႕ေနေျပာ အျပည့္အစုံ


- ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေၾကညာခ်က္တခု ရန္ကုန္၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေန အျပည့္အစုံ
- ေရနံတြင္းမီးေလာင္မႈ အဖမ္းခံရသူေတြထဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊရဲ႕ တူ ပါ၀င္ အျပည့္အစုံ
- စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေပမယ့္ ျပည္သူေတြ မ၀ယ္ႏိုင္ အျပည့္အစုံ
- ဦးသန္းေရႊ ျပန္ၿပီးေနာက္ ဇလြန္ မယက အျဖဳတ္ခံရ၊ ခယက နယ္ေျပာင္းခံရ အျပည့္အစုံ
- ႏွစ္သစ္ဦးနဲ႔အတူ (အမွတ္တရမ်ား) အျပည့္အစုံ
- မျဖစ္မေန ေငြေပးေဆာင္ရမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အခက္ေတြ႔ အျပည့္အစုံ
- အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပုံစံအသစ္ေလာ၊ အပစ္ရပ္အဖဲြ႔အစည္းတို႔၏ နိဂုံးေလာ (မြန္သတင္းေအဂ်င္စီ အယ္ဒီ တာ့အာေဘာ္) အျပည့္အစုံ
- THAILAND: Addressing sexual violence in Mae La refugee camp အျပည့္အစုံ
- Burma: India Uncut congratulates Ashin Mettacara အျပည့္အစုံ
- Vietnam army phone firm seeks Myanmar, N.Korea work အျပည့္အစုံ
- Activist jailed 104 years အျပည့္အစုံ
- Thai PTTEP to write off $27 mln for Myanmar M3 block အျပည့္အစုံ
- Myanmar arrested 277 drug traffickers in December အျပည့္အစုံ
- Burma: Left to burn on hot sand - how the Thai Navy punishes Burmese refugees အျပည့္အစုံ


ဇန္န၀ါရီ - ၁၄ ရက္

- စင္ၿပိဳင္အစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ ေ႐ြးခ်ယ္မည္ အျပည့္အစုံ
- ဦး၀င္းတင္ေျပာစကား မွားယြင္းသတင္းေရးမိေၾကာင္း ရန္ကုန္ ဒီပီေအသတင္းေထာက္ ၀န္ခံ အျပည့္အစုံ
- ၾကံံ႕ဖြံ႔အသင္း ႏုိင္ငံဦးေဆာင္ရန္အသင့္ဟု ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သိန္းေဇာ္ ေျပာ အျပည့္အစုံ
- ဆရာ၀န္ ၈ ဦး တၿပိဳင္တည္း အလုပ္ျဖဳတ္ခံရ၊ မတရား အထုတ္ခံရဟု ဆရာ၀န္မ်ားက ယူဆ အျပည့္အစုံ
- အမိန္႔မ်ိဳးစံုေၾကာင့္ ေစ်းသည္မ်ား ဒုကၡေရာက္ အျပည့္အစုံ
- ရန္ကုန္-စစ္ေတြ MAI ေလယာဥ္ခမ်ား တုိးျမႇင့္၊ ေဒသခံခရီးသြားမ်ား အခက္ေတြ႔ အျပည့္အစုံ
- လယ္သမားမ်ား အရွဳံးေပၚေန အျပည့္အစုံ
- ေလာင္စာဆီေလွာင္သူမ်ား အႀကီးအက်ယ္အထိနာ အျပည့္အစုံ
- ခ်င္းျပည္ ကပ္ဆုိက္ဆဲ အျပည့္အစုံ
- လူငယ္တဦး ေထာင္ ၁၀၄ ႏွစ္ ခ်ခံရ အျပည့္အစုံ
- ဘုရားစူးဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၏ ခ်စ္ၾကည္ေရးမိတ္ဆံုစားပြဲ (ေထြရာေလးပါး) အျပည့္အစုံ
- ဖ်ာပံုေထာင္ေဖာက္ေျပးသူ အက်ဥ္းသား ၂၀ ေက်ာ္ ဖမ္းမိ အျပည့္အစုံ
- ကမၻာ့စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းႏွင့္ လိပ္ျပာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ARV ေဆးမရလွ်င္ လူငယ္ထု သိန္းခ်ီကာ အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္ အျပည့္အစုံ
- ၂ဝ၁ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ တစည မဲဆြယ္လုပ္ငန္း စတင္ အျပည့္အစုံ
- အမွန္တရားမွလြဲ၍ ဘာမွမရွိပါ (႐ုပ္ရွင္အၫႊန္း) အျပည့္အစုံ
- တ႐ုတ္စစ္ထရပ္ကားႀကီးမ်ား ျမန္မာသို႔ လဲႊေျပာင္း အျပည့္အစုံ
- အေနာက္အရပ္ရဲ႕ အေနာက္ဖက္လြန္ျမစ္မ်ား (ကဗ်ာ) အျပည့္အစုံ
- အလင္းရနံ႔ဂ်ာနယ္ အျပည့္အစုံ
- အစၥေရးလ္ၾကည္းတပ္ ဂါဇာစီးတီးၿမိဳ႕ထဲ ၀င္တုိက္ အျပည့္အစုံ
- ဟီလာရီကလင္တန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးရာထူးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေမွာက္ ထြက္ဆုိ အျပည့္အစုံ
- သမုိင္းမွာ တခ်က္မွားခဲ့လုိ႔ ေႏွာင္လာေနာက္သားေတြ တသက္လုိက္လုိ႔ မမီခဲ့တဲ့အေၾကာင္း (ဗီြအိုေအ တုိက္ ႐ိုက္ေလလိႈင္း အစီအစဥ္) အျပည့္အစုံ
- အေမရိကန္အစိုးရသစ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ အျပည့္အစုံ
- စီးပြားေရးကင္းလြတ္ခြင့္ အကင္းမဲ့ဆံုး ၄ ႏိုင္ငံထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံပါ၀င္ အျပည့္အစုံ
- စစ္တပ္အရာရွိ ၂ ဦး ကာရာအိုေကဆိုင္တြင္း ေသနတ္ကိုင္ရမ္းကား အျပည့္အစုံ
- ဂ်ီတီစီေက်ာင္းသား ၂ ဦး ေသဆံုးမႈကို အာဏာပိုင္မ်ား လ်စ္လ်ဴ႐ႈ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ စကၤာပူႏိုင္ငံသား ၂ ဦး ဆႏၵျပ အျပည့္အစုံ
- ဘုရားစာ တေသာင္းေက်ာ္ ျဖန္႔ေ၀ၿပီးဟု ကမ္ပိန္းအဖြဲ႔က ေျပာ အျပည့္အစုံ
- ဒီဗီြဘီ ႏိုင္ငံတကာသတင္း အျပည့္အစုံ
- ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံအေျပာင္းအလဲကို လိုလား အျပည့္အစုံ
- စီးပြားပ်က္ဂယက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သက္ေရာက္မႈ ပိုထင္ရွားလာ (သတင္းေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- အေပ်ာ္တမ္းသတင္းေထာက္ သို႔မဟုတ္ စီတီဇင္ဂ်ာနယ္လစ္္ ၾသဇာသစ္ အျပည့္အစုံ
- အေျပးအလႊားသတင္းမ်ား ရန္ကုန္ အျပည့္အစုံ
- ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ သက္တမ္းတုိးျမႇင့္ရာ၌ သတ္မွတ္ႏႈန္းထက္ ပုိေပးရ အျပည့္အစုံ
- တပူေပၚႏွစ္ပူဆင့္တဲ့ ေမာင္ေတာနယ္စပ္က မီးေဘးဒုကၡသည္ အျပည့္အစုံ
-
နယ္စပ္တြင္ ဓားျပႏွစ္ဦး ပစ္သတ္ခံရ အျပည့္အစုံ
- မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စပါးေစ်းမ်ား က်ဆင္းေန အျပည့္အစုံ
- ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၇၀ ဦး အဖမ္းခံရ အျပည့္အစုံ
- Myanmar dissident gets 104 years in jail အျပည့္အစုံ
- 18 illegal immigrants flee Indonesian detention အျပည့္အစုံ
- Burma: Cyclone Donors Should Ensure Transparency and Accountability အျပည့္အစုံ
- ယခုႏႇစ္ခရီးသြားကာလအတြင္း စစ္ေတြဟုိတယ္ကမ္းေျခသုိ႕လာေရာက္အပန္းေျဖေသာခရီးသြားမ်ားရႇိလာ၊ အဆင့္ျမင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္လာပါက ခရီးသြားမ်ားအားပုိမုိဆဲြေဆာင္ႏုိင္ဖြယ္ရႇိ
အျပည့္အစုံ

ဇန္န၀ါရီ - ၁၃ ရက္
- သႀကၤန္စာကို စစ္အစိုးရအာေဘာ္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ အျပည့္အစုံ
- ဒလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူငယ္အဖြဲ႔၀င္ႏွစ္ဦးကို ေဖာက္ခြဲေရးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး အျပည့္အစုံ
- ေနျပည္ေတာ္မွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ား လုပ္ခပံုမွန္မရ အျပည့္အစုံ
- ကူ၀ိတ္-ျမန္မာသံအမတ္ေနရာ အၿပိဳင္လုေန အျပည့္အစုံ
- နာဂစ္အတြက္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား အကူအညီကိစၥ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မ်ား ေစာဒကတက္ အျပည့္အစုံ
- မုန္တိုင္းအကူအညီ ျဖန္႔ျဖဴးေရး ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဆြးေႏြး အျပည့္အစုံ
- မႏၱေလးေထာင္ရွိ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားကို ေထာင္၀င္စာပိတ္ အျပည့္အစုံ
- အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အန္အယ္လ္ဒီ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ ျပဳလုပ္ အျပည့္အစုံ
- ဗကသေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ အယူခံ၀င္မယ္ ေျပာ အျပည့္အစုံ
- ဂါဇာအေရးေျဖရွင္းဖို႔ ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း သြားမည္ အျပည့္အစုံ
- ႐ုရွားဓာတ္ေငြ႔ ျပန္ပို႔ေသာ္လည္း ဥေရာပ အလံုအေလာက္ မရေသး အျပည့္အစုံ
- တ႐ုတ္ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ေတြ က်ဆင္းေန အျပည့္အစုံ
- ဆည္းဆာသံေဝ (အေတြးအျမင္) အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ စကၤာပူ ၂ ဦး အဖမ္းခံရ အျပည့္အစုံ
- နာဂစ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပ်က္မ်ား ထုိင္းျပင္မည္ အျပည့္အစုံ
- အရပ္သားလြတ္လပ္မႈ အဆိုးဆံုးႏုိင္ငံမ်ားမွာ ျမန္မာပါဝင္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ေျပာဆို အျပည့္အစုံ
- မူးယစ္ေပါမ်ားသြားတာက (အယ္ဒီတာ့ထံ ေပးစာ) အျပည့္အစုံ
- ၈ လ ၾကာေသာ္လည္း အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနဆဲ နာဂစ္ေဒသ အျပည့္အစုံ
- ညီအကိုႏွစ္ဦး အဖမ္းခံရ အျပည့္အစုံ
- Thai FM reviews cyclone victims aid with Myanmar official အျပည့္အစုံ
- Who's afraid of Shirin? အျပည့္အစုံ
- ရန္ကုန္ ဒီပီေအသတင္းေထာက္အမႈ စတင္စစ္ေနၿပီဟု ဂ်ာမဏီ ဒီပီေအဌာနခ်ဳပ္မွ အေၾကာင္းျပန္ အျပည့္အစုံ
- ၂၀၀၈-၂၀၀၉ စစ္အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္ေငြဘီလီယံ ၇၀၀ ေက်ာ္ လုိေငြျပ အျပည့္အစုံ
- Wi-Fi အင္တာနက္စနစ္ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ အျပည့္အစုံ
- ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို စစ္အာဏာနဲ႔ဖ်က္လို႔ မပ်က္ႏိုင္ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ၂၀၀၉ ႏွင့္ ျပည္တြင္းစာနယ္ဇင္း (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာ ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ အျပည့္အစုံ
- ေဆးေၾကာင့္ ေလးမွာစိုး (ေဆာင္းပါး)
အျပည့္အစုံ

- ေ႐ြးေကာက္ပဲြ၀င္ၿပိဳင္ေရး ဘိုကေလးမွာ စည္းေ၀း အျပည့္အစုံ
- ပါတီေထာင္လိမ့္မယ္ သို႔ေသာ္လည္း ေကအိုင္အိုမဟုတ္ (ေဒါက္တာတူးဂ်ာႏွင့္ စကားစျမည္) အျပည့္အစုံ
- ၈ လ ၾကာေသာ္လည္း အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနဆဲ နာဂစ္ေဒသ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ေဒါင္မေရ ကလိုက္ခ်ည္ေသး (ရသေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ဂါဇာမွာ ခ်က္ခ်င္းအပစ္အခတ္ရပ္ဖို႔ ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ေတာင္းဆို အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ခြင့္ နိမ့္က်ဆဲ၊ Freedom House အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာအေပၚ အေနာက္နဲ႔မတူတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က်င့္သုံးမည္ အျပည့္အစုံ
- လက္နက္ကို္င္မႈနဲ႔ လြတ္လပ္မႈ (ဗီြအိုေအ မ်က္ေမွာက္ေရးရာ) အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာ့စပါးအထြက္နဲ႔ ဆန္အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ ဘယ္လိုရွိေနလဲ အျပည့္အစုံ
- စီးပြားေရးႏိုးထမယ့္အစီအစဥ္ အျမန္ဆုံးအတည္ျပဳဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကို အိုဘားမားတုိက္တြန္း အျပည့္အစုံ
- ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ျဖစ္လာေတာ့မယ့္ ေဒါက္တာဆူဆန္႐ိုက္စ္အေၾကာင္း တေစ့ တေစာင္း အျပည့္အစုံ

- စစ္အစုိးရနဲ႔ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အစုံ
- အေမရိကန္သမၼတဘုရွ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အျပည့္အစုံ
- ေမာ္လၿမိဳင္ေလယာဥ္ကြင္းအနီး မီးေလာင္ အျပည့္အစုံ
- ကုန္ေစ်းႏႈန္း၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ေငြလဲႏႈန္း အျပည့္အစုံ
- ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းအပ္ေနာက္က်၍ တႏွစ္နစ္နာ အျပည့္အစုံ
- ေထာင္၀င္စာတလပိတ္ထားေပမယ့္ လာ႐ွဴိးေထာင္က ခြင့္ျပဳ အျပည့္အစုံ
- ဒလၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္ႏွစ္ဦးကို အာဏာပိုင္ေတြ ဖမ္းဆီး အျပည့္အစုံ
- ဒီဗီြဘီ ႏိုင္ငံတကာသတင္း အျပည့္အစုံ
- ခရစ္ယာန္ဘုရား၀တ္ျပဳ ဘုရားေက်ာင္းငယ္ေတြကို အာဏာပိုင္ေတြ ပိတ္ပင္ အျပည့္အစုံ
- ဘိုကေလးစည္ပင္ေၾကာင့္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား အခက္ၾကံဳ အျပည့္အစုံ
- အေမရိကန္ျပည္၊ တက္ဆက္နယ္၊ ဒါးလတ္စ္ၿမိဳ႕ ေဆး႐ုံမွာ ခ်င္းလူငယ္တဦး ေသာင္တင္ေန အျပည့္အစုံ
- ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ ပိုႀကီးထြားလာႏုိင္ဟု RCSS ေျပာ အျပည့္အစုံ
- မူဆယ္တြင္္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ား အိမ္ေရွ႕ကပ္ခိုင္းထား အျပည့္အစုံ
- ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏိုင္ငံတြင္ မာရမာႀကီး အမ်ိဳးသားတဦး ပထမဆံုး စက္မႈ၀န္ႀကီးျဖစ္လာ အျပည့္အစုံ
- Burma: Villagers forced to work on junta's oil seed plantations အျပည့္အစုံ
- Singapore: Political protests nixed work permit renewals အျပည့္အစုံ
- Burma, Myanmar: Thank You Google အျပည့္အစုံ

ဇန္န၀ါရီ - ၁၂ ရက္
- ဒု-ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအး ရခုိင္ျပည္နယ္ေရာက္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ေခ်ာဆြဲခံရ အျပည့္အစုံ
- နာဂစ္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ား ဧၿပီလအလြန္ ျပတ္လပ္ဖြယ္ရိွ အျပည့္အစုံ
- ဂါဇာမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာရိွမယ့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္ဖို႔ သမၼတဘုရ္ွ တိုက္တြန္း အျပည့္အစုံ
- ဥေရာပသို႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သယ္ယူေရး ႐ုရွား-ယူကရိန္း သေဘာတူညီခ်က္သစ္ ရရိွ အျပည့္အစုံ
- ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာကို သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ ဆို အျပည့္အစုံ
- ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ဖို႔ေျပာ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာ့အေရးဆႏၵျပသူ စကၤာပူႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦး အဖမ္းခံရ အျပည့္အစုံ
- ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ ျမင္လို အျပည့္အစုံ
- ကုမၸဏီမ်ား လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈေၾကာင့္ ဖားကန္႔လူထု ဒုကၡေရာက္ အျပည့္အစုံ
- ေျမႏုကြၽန္းမ်ားကို သိမ္းယူၿပီး အာဏာပိုင္မ်ား ျပန္ေရာင္းစား အျပည့္အစုံ
- လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးအမႈ ေရွ႕ေနလႊဲစာတင္ခြင့္မရ အျပည့္အစုံ
- ခ်င္းျပည္နယ္ ရိကၡာရွားပါးမႈကို အေရးေပၚ ေထာက္ပံ့ကူညီေနရ အျပည့္အစုံ
- မေကြးေရနံေျမ ညမထြက္ရအမိန္႔ ထုတ္ထား အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာကို ပိတ္ဆို႔အေရးယူမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား အျပည့္အစုံ
- ေလးျဖဴ စင္ျမင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး တေက်ာ့ျပန္လာမည္ အျပည့္အစုံ
- ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ မိတၳီလာစက္မႈဇံုမွာ ခိုးဆိုးလုယက္မႈ ထူေျပာ အျပည့္အစုံ
- တရားဆိုင္အမတ္ႏွစ္ဦးကို ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခြင့္ ပိတ္ပင္ အျပည့္အစုံ
- အီလက္ထရြန္နစ္ ေစ်းကြက္ပ်က္ အျပည့္အစုံ
- အေနာက္မွပိတ္ဆုိ႔မႈ ျပန္သုံးသပ္ဟု အေရွ႕တီေမာ တုိက္တြန္း အျပည့္အစုံ
- ရခိုင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၀င္တဦးကို ေထာင္ ၁၅ ႏွစ္ ထပ္တိုး အျပည့္အစုံ
- အိမ္ရွင္မမ်ားအဖြဲ႔ နာယက ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူေနရ အျပည့္အစုံ
- ၂၀၀၉ အလြန္မွာ လူငယ္ေတြ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတာ၀န္ ယူလာႏိုင္ေျခရွိမရွိ အျပည့္အစုံ
- မႏၱေလးေက်ာင္းသားလူငယ္ ၁၁ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ခ်မွတ္ အျပည့္အစုံ
- ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔တြင္ ကခ်င္ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပ အျပည့္အစုံ
- အနာဂတ္ပညာေရး ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆြးေႏြး အျပည့္အစုံ
- ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ား မွတ္ပံုတင္သက္တမ္း တိုးေပးမည္ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာ့အေရး ဆႏၵျပသူ စကၤာပူ ၂ ဦး ထိန္းသိမ္းခံရ (ဓာတ္ပံုသတင္း) အျပည့္အစုံ
- ေကအန္ယူသိမ္းလိုက္ေသာ စစ္တပ္ဆန္အတြက္ ကားသမားမ်ား ေလ်ာ္ေၾကးျပန္ေပးရ အျပည့္အစုံ
- (၄၆)ႏွစ္ေျမာက္ ပေလာင္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပ အျပည့္အစုံ
- Abhisit calls for change in Burma အျပည့္အစုံ
- MYANMAR: Capacity challenges remain အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေျပာင္းအလဲျမင္ခ်င္ဟု ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဘီဆစ္ေျပာ အျပည့္အစုံ
- ရန္ကုန္ ဒီပီေအသတင္းေထာက္အား အေရးယူရန္ အတုိက္အခံမ်ား ဒီပီေအသတင္းဌာနကုိ ဖိအားေပးၿပီ အျပည့္အစုံ
- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ေဆာက္သည့္ မဂၤလာဒုံအ၀င္မုခ္ဦး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊ ၿဖိဳခ် အျပည့္အစုံ
- ကရင္သူပုန္မ်ား တိုက္ခိုက္ခံေနရ အျပည့္အစုံ
- ၿမိဳင္ေရနံေမွာ္တြင္ အေျခေနမ်ား တင္းမာေနဆဲ၊ ပြဲစား(၁၀)ဦးခန္႔ အဖမ္းခံထားရ အျပည့္အစုံ
- အစိုးရသစ္ဖြဲ႔စည္းမည့္ အစီအစဥ္အေပၚ သူတို႔အျမင္ (၂) အျပည့္အစုံ
- ပုဂံေညာင္ဦး ေတာင္ကူးေျမာက္ေျပး စီးပြားေရးသံသရာ (သတင္းေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ဂါဇာကို ဆက္လက္ထိုးစစ္ဆင္ေရး အစၥေရး၀န္ႀကီးအဖြဲ႔ ေဆြးေႏြး အျပည့္အစုံ
- ေထာင္၀င္စာေတြ႔ခြင့္မရဘဲ လွည့္ျပန္ရ၍ ေငြကုန္ လူပန္း အျပည့္အစုံ
- လြမ္းဖြယ့္ မိတ္ေဆြမ်ား (ပန္းခ်ီစံတိုး - ၁၉၄၁-၂ဝဝ၂) (အမွတ္တရမ်ား) အျပည့္အစုံ
- ေရျပင္ပိုင္နက္သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးတိုးျမွင့္ေရးသည္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕အစုိးရသစ္အတြက္ အထူးဦး စားေပးလုပ္ငန္းျဖစ္ အျပည့္အစုံ
- Changes in Myanmar wanted အျပည့္အစုံ
- Myanmar Rat Infestation Causing Food Crisis - NGO အျပည့္အစုံ
- 2 arrested for protest အျပည့္အစုံ
- Burma: Myanmar Blog Academy Award 2008 Winners Announced အျပည့္အစုံ
- Myanmar to take part in int'l yachting tournament အျပည့္အစုံ
- Horizon Open 2009 Table-Tennis Championship to be held in Myanmar အျပည့္အစုံ
- International Artists Collaborate in Fight for Freedom အျပည့္အစုံ


ဇန္န၀ါရီ - ၁၁ ရက္
- စစ္အစိုးရကို ႏိုက္ဂ်ီးယားႏိုင္ငံက ေငြတိုက္႐ိုက္လွဴဒါန္းတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာက စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ အျပည့္အစုံ
- ဗကသေခါင္းေဆာင္ ကိုေက်ာ္ကိုကို အင္းစိန္ေထာင္ေဆး႐ံု တင္ထားရ အျပည့္အစုံ
- ေရနံေျမအဓိက႐ုဏ္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လူ ၂၀ ေက်ာ္ဖမ္းၿပီး ညမထြက္ရအမိန္႔ထုတ္ထား အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈေတြ တိုးပြားေနေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ (အာရ္အက္ဖ္ေအ တနဂၤေႏြ ေဆြးေႏြးပြဲ) အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားမႈအေပၚ အေရွ႕တီေမာ သမၼတက ဆန္႔က်င္ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အေရွ႕တီေမာသမၼတ တိုက္တြန္း အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ အေရွ႕တီေမာသမၼတ ကန္႔ကြက္ အျပည့္အစုံ
- မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လူ ၂၆၀ ပါ ခရီးသည္တင္သေဘၤာ အင္ဒိုနီးရွားမွာ တိမ္းေမွာက္ အျပည့္အစုံ
- အစိုးရေခ်းေငြမရလို႔ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚက လယ္သမားေတြ ေႏြစပါးစိုက္ဖို႔ အခက္အခဲေတြ႕ေန အျပည့္အစုံ
- ပို႔ကုန္၀င္ေငြ တန္ဖိုးက်တဲ့အတြက္ ဆန္ပို႔သူလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ လယ္သမားေတြ အ႐ံႈးေပၚေန အျပည့္အစုံ
- အစိုးရသစ္တက္ၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထိုင္းႏို္င္ငံ ၾကားျဖတ္လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ျပဳလုပ္ အျပည့္အစုံ
- အစၥေရးတို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္လုနီးၿပီလို႔ ေျပာ အျပည့္အစုံ
- ေျပာျပစရာေတြလည္း တပံုႀကီးရွိေသးတယ္ (၂၅၉) - ေမ့ကြက္ကိုရွာ (ဘီဘီစီ အသံလႊင့္ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ဆရာသိန္းေဖျမင့္၏ စာေပအရွိန္အဝါ (ဒီဗီြဘီ အသံလႊင့္ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ရခိုင္သယာယအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္အသင္း အစည္းအေ၀း ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပမည္ အျပည့္အစုံ
- ေထာင္သက္တမ္းျပည့္ၿပီးသူ နိုင္ငံျခားသားအမ်ားအျပားကို ဘဂၤလားမွ လႊတ္ေပးမည္ဆို အျပည့္အစုံ
- မန္းဝင္းေမာင္ အတၳဳပၸတၱိ - အပိုင္း ၃ (မွတ္စုမွတ္တမ္း) အျပည့္အစုံ
- အပစ္ရပ္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အန္တု၊ အစၥေရးလ္နဲ႔ ဟားမတ္စ္ ဆက္ တိုက္ေနၾက အျပည့္အစုံ
- ဂါဇာမွာ စစ္ဆင္ေရးအရွိန္ျမႇင့္မယ္လို႔ အစၥေရးေျပာ အျပည့္အစုံ
- ကခ်င္ႏွစ္သစ္ကူးမေနာပြဲ ျမစ္ႀကီးနား၌ က်င္းပေန အျပည့္အစုံ
- ဒီဗီြဘီႏိုင္ငံတကာသတင္း အျပည့္အစုံ
- ၿမိဳင္ေရနံေျမ၌ အေရးဆိုသူမ်ားကို စစ္တပ္က ပစ္ခတ္၍ အမ်ဳိးသမီး တဦး ဒဏ္ရာရ၊ ေရနံကုမၸဏီမီးေလာင္မႈ၌ မသကၤာသူမ်ားကို ရဲကဖမ္း အျပည့္အစုံ
- East Timor president opposes international sanctions on Burma အျပည့္အစုံ
- Myanmar to grant more blocks for gem mining အျပည့္အစုံ
- Private companies in Myanmar propose to cultivate more timber အျပည့္အစုံ


ဇန္န၀ါရီ - ၁၀ ရက္

- အစၥေရးအေပၚရပ္တည္ခ်က္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ခုခံကာကြယ္ အျပည့္အစုံ
- စီးပြားေရးဆုတ္ယုတ္မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ မ်ားလာ အျပည့္အစုံ
- ရခိုင္ျပည္နယ္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဘ႑ာေရးမွဴး ကိုမင္းေအာင္ ေနာက္ထပ္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ ထပ္တိုး အျပည့္အစုံ
- ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ သက္တမ္းတိုးေပးေနၿပီ အျပည့္အစုံ
- ကိုေဇာ္သက္ေထြးဇနီး ေထာင္၀င္စာေတြ႔ခြင့္မရ အျပည့္အစုံ
- ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတခ်ဳိ႕ ရဲဘက္စခန္းပို႔ အျပည့္အစုံ
- မိတၳီလာမထသ ေခ်ာေၾကးေကာက္ေငြ သိန္းသံုးရာေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုးေန အျပည့္အစုံ
- ကခ်င္ေက်ာင္းသားသမဂၢလႈပ္ရွားမႈ အျပည့္အစုံ
- ကခ်င္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ အျပည့္အစုံ
- အစၥေရးက ထိုးစစ္ဆင္မႈေတြ တိုးလုပ္မယ္လို႔ သတိေပးလိုက္ အျပည့္အစုံ
- ကမၻာ့စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈက ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ႐ိုက္ခတ္ေနၿပီ အျပည့္အစုံ
- တင္ေမာင္ဦး၏ သတၱမေျမာက္ တကုိယ္ေတာ္ျပပဲြ (ဓာတ္ပံုသတင္း) အျပည့္အစုံ
- ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၌ လူမႈဒုကၡအက်ပ္အတည္းမ်ား ပိုမိုလာဖြယ္ရွိဟု NGO ေျပာ အျပည့္အစုံ
- စင္ၿပိဳင္အစိုးရသစ္ေပၚေပါက္ေရး စတင္လုပ္ေဆာင္ၿပီဟု အန္စီယူဘီ ေျပာၾကား အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာ့ဆန္ေစ်းထိုးက် အျပည့္အစုံ
- ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ရဲမ်ား တာ၀န္မဲ့ အက်င့္ပ်က္ အျပည့္အစုံ
- မေလးရွား၌ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အဖမ္းခံရ အျပည့္အစုံ
- ေလာင္းကစားဝိုင္းမွ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အစီး ၅၀ ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းခံရ အျပည့္အစုံ
- ဂီနီေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေျခာက္လအတြင္းမလုပ္ရင္ အာဖရိကသမဂၢ အေရးယူမည္ အျပည့္အစုံ
- ေဆးလိပ္အႏၲရာယ္ ထင္တာထက္ ဆိုး႐ြား အျပည့္အစုံ
- ကဗ်ာဆရာ အံ့ေမာင္က ဒဂုန္တာရာကို လြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ ကဗ်ာနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ အျပည့္အစုံ
- စကၤာပူက ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ျမန္မာမိသားစုတို႔ ႏွစ္သစ္ကူး ဘုရားဖူးခရီးစဥ္ျမင္ကြင္း၊ ၀ါရွင္တန္ဒီစီက ၆၁ ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေန႔ပြဲ အႏုပညာရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ က်င္းပခဲ့သည့္ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံုသတင္း) အျပည့္အစုံ
- Myanmar launches polio immunization drive အျပည့္အစုံ
- Myanmar boat people take up refuge in Sabang အျပည့္အစုံ
- CWS Hotline - 12 Jan 2009 : OPT, Myanmar, Sudan အျပည့္အစုံ
- Myanmar continues efforts in eradication of polio အျပည့္အစုံ
- Myanmar intensifies measures to stop bird flu at borders အျပည့္အစုံ

ဇန္န၀ါရီ - ၉ ရက္
- ေရနံလုပ္သားမ်ား မီး႐ွဴိ႕ဆႏၵျပမႈကို စစ္တပ္က ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္း အျပည့္အစုံ
- ၿမိဳင္ေရနံေမွာ္ အလုပ္သမားအဓိက႐ုဏ္း စစ္တပ္က ပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္း အျပည့္အစုံ
- မုန္တိုင္းဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လုပ္အားႏွင့္ ရိကၡာလဲလွယ္ေရး အျပည့္အစုံ
- ကခ်င္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး ၁၀ ႏွစ္ေျမာက္ အိႏၵိယမွာ က်င္းပ အျပည့္အစုံ
- အပစ္အခတ္ရပ္စဲဖို႔ ကုလဆံုးျဖတ္ခ်က္ အစၥေရး ဟားမတ္စ္ ပယ္ခ် အျပည့္အစုံ
- ကုလဆုံးျဖတ္ခ်က္ အာခံ၊ ဂါဇာတုိက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ အျပည့္အစုံ
- ဂါဇာေဒသ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကုလေတာင္းဆုိ အျပည့္အစုံ
- ထိုင္းမွာ ျပည္ပလုပ္သားေတြ သက္တမ္းတိုးရက္ ထြက္လာ အျပည့္အစုံ
- ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းဟာ ပါတီျဖစ္သင့္သလား (ဘီဘီစီ ေဆြးေႏြးခန္း) အျပည့္အစုံ
- Windows 7 beta (၀င္းဒိုးစ္ဆဲဗင္း အစမ္းဗားရွင္း) လာၿပီ ျမန္ျမန္သြားယူ အျပည့္အစုံ
- ပင္လယ္ျဖတ္၍ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ား (ဓာတ္ပံုသတင္း) အျပည့္အစုံ
- ကခ်င္သူပုန္မ်ားက ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္မည္ဟု သံႏၷိဌာန္ခ် အျပည့္အစုံ
- အင္ဒိုေရာက္ ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ားကိစၥ စစ္ေဆးမႈျပဳေနဆဲ အျပည့္အစုံ
- လုပ္အားေပးခုိင္းေစသူ ေက်း႐ြာအာဏာပိုင္မ်ား စစ္ေဆးခံေနရ အျပည့္အစုံ
- ကမၻာ့စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္း စစ္အစုိးရ၀င္ေငြကုိ ထိခုိက္ အျပည့္အစုံ
- ျပည္သူ႔အသက္နဲ႔ နန္းဆက္သူ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- စစ္အစိုးရက နဖားႀကိဳးဆြဲေခၚတုိင္း အန္န္အယ္လ္ဒီ မလိုက္ႏုိင္ အျပည့္အစုံ
- အေျခခံဥပေဒ မျပင္မခ်င္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိစၥ မစဥ္းစားဟု ဦး၀င္းတင္ ေျပာၾကား အျပည့္အစုံ
- နယ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္မ်ားက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုကို တက္ၾကြစြာ ဦးေဆာင္ေစလို အျပည့္အစုံ
- ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ငံေရးပါတီ ကခ်င္အတုိင္ပင္ခံေကာင္စီက ဦးစီးဖြဲ႔မည္ အျပည့္အစုံ
- လြတ္လပ္ေရးေန႔အေၾကာင္းေရးသူ အယ္ဒီတာ စာေပစိစစ္ေရးက ေခၚယူစစ္ေဆးခံရ အျပည့္အစုံ
- ၂၀၀၈ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္အကယ္ဒမီေပးပြဲ အႏုပညာရွင္မ်ား စိတ္မ၀င္စား အျပည့္အစုံ
- ေမာ္လၿမိဳင္ မီးေလာင္ဆုိင္ခန္း ေနရာမခ်ႏုိင္ေသး အျပည့္အစုံ
- စီးပြားပ်က္ကပ္ေၾကာင့္ ေရနံေမွာ္ပါ ဒုကၡေရာက္ အျပည့္အစုံ
- နာဂစ္ေၾကာင့္ စီးပြားကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာန အခက္ေတြ႔ အျပည့္အစုံ
- ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ ေရြ႕ႏိုင္ပါသည္ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္ႏွစ္ပါတီ ၿပိဳင္ခြင့္ရမလဲ (သတင္းသံုးသပ္ခ်က္) အျပည့္အစုံ
- စင္ၿပိဳင္အစိုးရအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံကိစၥ ဦးခြန္မာကုိဘန္းႏွင့္ ဦးစိန္ေက်ာ္လႈိင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ အျပည့္အစုံ
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈိးေဆာ္မႈကို လ်စ္လ်ဴရႉ မေနသင့္ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္) အျပည့္အစုံ
- ေလးျဖဴ ျပန္လာၿပီ အျပည့္အစုံ
- မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ေမြးေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား လာေရာက္ပူေဇာ္ၾက အျပည့္အစုံ
- ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ရဲဘက္စခန္းပုိ႔ၿပီ အျပည့္အစုံ
- မွတ္ပုံတင္ေပ်ာက္ နာဂစ္ဒုကၡသည္မ်ား အခက္အခဲျဖစ္ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္အေပၚ ဒါ႐ိုက္တာတဦး၏ ႐ႈျမင္ခ်က္ (အင္တာဗ်ဴး) အျပည့္အစုံ
- မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ား လူေနအိမ္ခန္းမွာ ၀တ္ျပဳခြင့္မေပး အျပည့္အစုံ
- ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ေထာင္၀င္စာ ပိတ္ပင္ အျပည့္အစုံ
- ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းက ေလယာဥ္ပ်က္ႏွစ္စီး နပခဌာနခ်ဳပ္မွ ရွာေဖြမႈလုပ္ အျပည့္အစုံ
- တရားမ၀င္ေ႐ႊက်င္းသြား ယာဥ္မ်ားကို ရဲက ေငြေတာင္း အျပည့္အစုံ
- ဆူဒန္သမၼတ ခုံ႐ုံးတင္ေရး တ႐ုတ္သေဘာမက် အျပည့္အစုံ
- အိုဘားမားရဲ႕ စီးပြားေရးမိန္႔ခြန္း အျပည့္အစုံ
- ဖားကန္႔၌ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း ေပါက္ကြဲ၍ အလုပ္သမားႏွစ္ဦး ေသဆံုး အျပည့္အစုံ
- အင္ဒိုနီးရွားပင္လယ္မွာ ျမန္မာ ၂၀၀ ခန္႔ အင္ဒိုရဲ ဖမ္းမိ အျပည့္အစုံ
- ဘုရားစာျဖန္႔ခ်ိေရးကမ္ပိန္း ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ စတင္ အျပည့္အစုံ
- အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္၏ စ်ာပနကို အက်ဥ္းက်သားသမီးမ်ား ပို႔ေဆာင္ခြင့္မရ အျပည့္အစုံ
- ေတာင္သူမ်ား ပဲခင္းေရနစ္ပ်က္စီး႐ံုမက မစိုက္ခ်င္ေသာ ေႏြစပါးကိုပါ စိုက္ေနရ အျပည့္အစုံ
- မန္းဝင္းေမာင္ အတၳဳပၸတၱိ - အပိုင္း ၂ (မွတ္စုမွတ္တမ္း) အျပည့္အစုံ
- ပီကာဆာ၀က္ (Picasaweb) ကိုသံုးရေအာင္ (ေလာကဓာတ္ခန္း) အျပည့္အစုံ
- အရွိခ်င္းေပါင္း (မာမာေအးရဲ႕ ကဗ်ာ) အျပည့္အစုံ
- Myanmar steps up tight bio-security against cross-border bird flu အျပည့္အစုံ
- Fall in rice price hurts Myanmar exporters, farmers အျပည့္အစုံ
- Tourists to Myanmar dip အျပည့္အစုံ


ဇန္န၀ါရီ - ၈ ရက္

- ျမန္မာ့အေရး တိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ထိုင္းက ဦးေဆာင္ပါ၀င္မယ္ အျပည့္အစုံ
- ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းက ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရဖို႔ျပင္ အျပည့္အစုံ
- လက္ဘႏြန္ဘက္ကေန အစၥေရးကို ေရာ့ကက္နဲ႔ ပစ္ခတ္ အျပည့္အစုံ
- ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ေထာင္၀င္စာေတြ႔ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သမုိင္းတရားခံ ရွာေဖြျခင္း (ဗီြအိုေအ မ်က္ေမွာက္ေရးရာအစီအစဥ္) အျပည့္အစုံ
- အင္တာနက္နဲ႔ က်န္းမာေရး (ဗီြအိုေအ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္) အျပည့္အစုံ
- ႀတိဂံတိုင္းမွဴးႏွင့္ ‘၀’စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြး အျပည့္အစုံ
- ဘာသာေရးက်မ္းစာမ်ား ေနအိမ္မွာ မသင္ရန္ သတိေပးတားျမစ္ အျပည့္အစုံ
- ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ႏွင့္ မေနာပြဲတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား တက္ေရာက္မည္ အျပည့္အစုံ
- ေထာင္ထဲေရာက္ မိသားစုတခုလံုးကို ဖခင္၏ စ်ာပန ပို႔ခြင့္မျပဳ အျပည့္အစုံ
- ပေလာင္ေဒသတြင္ ဘိန္းခင္းတခ်ဳိ႕ကိုသာ စစ္တပ္က ဖ်က္ဆီး အျပည့္အစုံ
- သံုးခြ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူငယ္အဖြဲ႔၀င္ေတြကို နယ္ေ၀းေထာင္ပို႔ အျပည့္အစုံ
- မိတၳီလာၿမိဳ႕ ရတနာေမာင္ရပ္ကြက္က ရယက အဖြဲ႔၀င္တဦး၏ အဂတိလုိက္စားမႈ အျပည့္အစုံ
- ကိုထြန္းထြန္းႏိုင္ကို မိသားစုႏွင့္ေတြ႔ခြင့္ ၁ လ ပိတ္ အျပည့္အစုံ
- ေရွ႕ေနကိုဖိုးျဖဴ စစ္ေဆးၿခိမ္းေျခာက္ခံရ အျပည့္အစုံ
- ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ား အိုင္စီအာစီ အကူအညီရရန္ အခက္ေတြ႔ အျပည့္အစုံ
- ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကိုေအာင္ေက်ာ္ဦးကို ပဲခူးေထာင္မွ ပူတာအိုသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ အျပည့္အစုံ
- ၀င္းေဖလြယ္အိတ္ အမွတ္ ၁၀ - ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲ (ဘီဘီစီ အသံလႊင့္ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ေရွ႕တန္းမွ ရခိုင္အေျခစိုက္တပ္တခ်ိဳ႕ ဆုတ္ခြာလာ အျပည့္အစုံ
- ရခိုင္ျပည္နယ္၊ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မႇေတာင္သူ မ်ားမတ္ပဲကို အဓိကတိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ဳိးလာ အျပည့္အစုံ

- ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေျမးႏွင့္ ေမာ္ဒယ္မေလး ဇာတ္လမ္း အျပည့္အစုံ
- ၇ ႏွစ္သမီး အဓမၼက်င့္ အသတ္ခံရဟု ကရင္အဖဲြ႔ေျပာ အျပည့္အစုံ
- ေငြေပးမွ တရားေဟာခြင့္ျပဳ အျပည့္အစုံ
- မုဒိမ္းက်င့္ လူသတ္ရန္ စစ္သားႏွစ္ဦး ႀကိဳးစားခဲ့ဟု စြပ္စြဲခံရ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ေသာ ခရီးသြားမ်ား ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြား အျပည့္အစုံ
- ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား ေနအိမ္တြင္း ဝတ္ျပဳခြင့္ ပိတ္ပင္ အျပည့္အစုံ
- အာဆီယံအစည္းအေ၀းကို ထိုင္းေတာင္ပိုင္းတြင္ က်င္းပမည္ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၾကက္ငွက္ႏွင့္ တိရိစၦာန္တင္သြင္းမႈကို မီဇုိရမ္ျပည္နယ္ ပိတ္ပင္ အျပည့္အစုံ
- ပခုကၠဴၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အခြန္မ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ အျပည့္အစုံ
- တယ္လီဖုန္းမ်ားခ်ေပးရာတြင္ ဝန္ႀကီးေျပာသြားသည့္ ေစ်းႏႈန္းထက္ ပိုေတာင္းယူေန အျပည့္အစုံ
- ေကအန္ယူႏွင့္ ဒီေကဘီေအ ျပန္ေပါင္းထုတ္ဖို႔ လမ္းမရွိ အျပည့္အစုံ
- ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ၀န္ႀကီးဌာန (၃) ခုကုိ ၀န္ႀကီးတဦးတည္းက ကုိင္မည္ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း (၃ဝ) ရာႏႈန္း က်ဆင္း အျပည့္အစုံ
- အိႏိၵယမွ ပဲ၀ယ္မည့္သတင္း မေသခ်ာေသး အျပည့္အစုံ
- ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအသုိ္င္းအ၀န္း ေရနံေမွာ္လုပ္ငန္းထိ လက္တံျဖန္႔ အျပည့္အစုံ
- သင္းပ်ံ႕ပ်ံ႕ ႏွင္းရနံ႔ ႀကိဳင္တဲ့ေနျပည္ေတာ္ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ကြာလာလမ္ပူတြင္ ျမန္မာလုပ္သား ၁၀၀ ခန္႔ ဖမ္းဆီးခံရ အျပည့္အစုံ
- သန္းေကာင္ထက္ ညဥ့္မနက္ေတာ့တဲ့ ညငွက္ကေလးေတြ … (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- စစ္အစုိးရရဲ႕ လမ္းျပေျမပံုအေပၚ တိုင္းျပည္က ကေလာ္ အျပည့္အစုံ
- ၿပိဳင္းေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံအနီးမွ လယ္ေျမမ်ားကို စစ္တပ္မွ သိမ္းပိုက္ၿပီး ေႏြစပါးစုိက္ အျပည့္အစုံ
- Negotiating humanitarian access to cyclone-affected areas of Myanmar: a review အျပည့္အစုံ
- ASEAN's role in the Cyclone Nargis response: implications, lessons and opportunities အျပည့္အစုံ
- Maternal health care 'extremely limited' in Eastern Burma အျပည့္အစုံ
- Myanmar to modify elephant sanctuary to attract tourists အျပည့္အစုံ- Report on post-Nargis recovery plan to be released in Myanmar အျပည့္အစုံ
- Myanmar footballer listed in players to watch in Asia in 2009 အျပည့္အစုံ
- The world looks away as Burma mocks democracy အျပည့္အစုံ
- Presuming a democratic Myanmar: Looking beyond election 2010 အျပည့္အစုံ
- MYANMAR: Polio campaign targets 7.4 million children အျပည့္အစုံ


ဇန္န၀ါရီ - ၇ ရက္
- ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းရႇိခုနစ္ၿမိဳ႕သို႕ CDMA/GSM တယ္လီဖုန္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ မၾကာမီခ်ထားမည္ အျပည့္အစုံ
- ရေသ့ေတာင္ရႇင္တစ္ေထာင္ပြဲကို အစဥ္အလာမပ်က္ က်င္းပမည္ အျပည့္အစုံ
- ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေရယာဥ္အစင္း ၅၈ ေလလံတင္ေရာင္းခ် အျပည့္အစုံ
- Hip Hop အဆိုေတာ္ ရန္ရန္ခ်မ္း ျပန္လြတ္လာ အျပည့္အစုံ
- ဝတ္မႈန္ေ႐ႊရည္သတင္း Weekly Eleven သာ ေဖာ္ျပခြင့္ရ အျပည့္အစုံ
- ၂၀၀၈ ခု ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္းစုံ အဂတိလုိက္စားမႈ (၅၀၀) နီးပါးရွိ အျပည့္အစုံ
- ကြယ္လြန္သူ ဦးေစာျမေအာင္ေနရာ အစားထုိးမည္၊ ပါတီလႈပ္ရွားမႈ ရပ္မသြားဟု ဦးေအးသာေအာင္ေျပာ အျပည့္အစုံ
- ရန္ကုန္မွာ အက္ဖ္အီးစီေစ်းက် အျပည့္အစုံ
- ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းသေဘၤာမ်ား ျပင္ပဒီဇယ္ဆီျဖင့္ ဆဲြမည္ အျပည့္အစုံ
- ကေလးစစ္သားဘ၀ (၁၀) ႏွစ္ၾကာေနခဲ့ရသူ အုိင္အယ္လ္အုိေၾကာင့္ ျပန္လြတ္ အျပည့္အစုံ
- ႐ွမ္းျပည္မွ ထီလိမ္ဂိုဏ္း (ေခတ္ၿပိဳင္အြန္လုိင္းေပးစာ) အျပည့္အစုံ
- တာခ်ီလိတ္-မယ္ဆိုင္ နကသမ်ား ဒုကၡေပး (ေခတ္ၿပိဳင္အြန္လုိင္းေပးစာ) အျပည့္အစုံ
- ထုိင္းရွိ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္သက္တမ္း တႏွစ္ထပ္တိုးေပးမည္ အျပည့္အစုံ
- ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေရးကို ဒီလိုျမင္ၾက၊ ဆႏၵျပဳၾကသည္ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- အမ်ားဆုိင္နာမ္ (ရသစာစု) အျပည့္အစုံ
- အင္းေလးတြင္ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား ေလ်ာ့နည္း အျပည့္အစုံ
- ဒီေကဘီေအ နယ္စပ္ေစာင့္ရမည္ အျပည့္အစုံ
- မူးယစ္ေဆးသယ္သူ စစ္ဗုိလ္တဦး ဖမ္းဆီးခံရ အျပည့္အစုံ
- တစည စည္း႐ံုးေရး စေတာ့မည္ အျပည့္အစုံ
- အစုိးရမင္းမ်ား၏ ဘုံဗိမာန္သုိ႔ အလည္တေခါက္ (ေထြရာေလးပါး) အျပည့္အစုံ
- ရခိုင္႐ိုးမႏွင့္ ပဲခူး႐ိုးမအစပ္တြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ တိုးပြားလာ အျပည့္အစုံ
- ကြၽန္းသစ္ႏွင့္ သစ္မာမ်ားကုိ ခိုးထုတ္ေရာင္းခ်မူေၾကာင့္ ေက်ာက္ေတာ္နယ္မွ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးရန္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ အျပည့္အစုံ
- တရားမဝင္ ထိုင္းငါးဖမ္းေလွမ်ားကို ျမန္မာဘက္က မၾကာခဏ ဖမ္းဆီးဒဏ္ေငြ႐ုိက္ အျပည့္အစုံ
- သီးေလးသီးအၿငိမ့္ပြဲ ပရိသတ္ရဲ႕ တုန္႔ျပန္သံ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- မန္းဝင္းေမာင္ အတၳဳပၸတၱိ - အပိုင္း ၁ အျပည့္အစုံ
- စာေရးဆရာမႀကီး ခင္မ်ဳိးခ်စ္ (၁၉၁၅ - ၁၉၉၉) ကြယ္လြန္ျခင္း ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အမွတ္တရ စ ကားမ်ား စုစည္းခ်က္ အျပည့္အစုံ
- လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု စံပယ္အဖြဲ႔က ေျပာ အျပည့္အစုံ
- ေထာင္ႏွစ္ရွည္အမိန္႔ခ်မွတ္ခံရသူ လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္း၊ တရား႐ံုးက လက္မခံ အျပည့္အစုံ
- ကိုမားကီးရဲ႕ညီ ကိုကတ္နက္ကို ေတာင္ငူ ေလးမိုင္ရဲဘက္စခန္းပို႔ အျပည့္အစုံ
- နာဂစ္ဒုကၡသည္တဦး ေထာင္ ၁၄ ႏွစ္က်၊ မိသားစု ေထာင္၀င္စာေတြ႔ရန္ အခက္ၾကံဳ အျပည့္အစုံ
- ရခိုင္ဒီခ်ဳပ္နဲ႔ လိႈင္သာယာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္စည္း ကြယ္လြန္ အျပည့္အစုံ
- ေက်ာင္းကားမလာ၍ စစ္ေတြတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပ အျပည့္အစုံ
- အစၥေရးအေျမႇာက္ဒဏ္ေၾကာင့္ လူ ၃၀ ထက္မနည္းေသ အျပည့္အစုံ
- ဂါဇာလူထုအတြက္ လူသားစာနာမႈအေထာက္အကူေတြ ေပးႏိုင္ဖို႔ အစၥေရး သေဘာတူ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါဆိုင္ရာ ပညာေပးအေျခအေန အျပည့္အစုံ
- ႐ုရွား-ယူကရိန္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈ ဥေရာပတ၀န္း ပ်ံ႕ႏွ႔ံ အျပည့္အစုံ
- ႏွစ္သစ္ကူးစ ရန္ကုန္က အေျပးအလႊား သတင္းမ်ားအျပည့္အစုံ
- သံုးနာရီအပစ္ရပ္႐ံုနဲ႔ ဂါဇာလူထုအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ မလံုေလာက္ႏိုင္ အျပည့္အစုံ
- ႐ုရွားသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိတ္လို႔ ဥေရာပဒုကၡေရာက္ အျပည့္အစုံ
- ဂါဇာတိုက္ခိုက္မႈ အစၥေရးဖက္က တေန႔သံုးနာရီ ရပ္နားမည္ အျပည့္အစုံ
- အာဆီယံညီလာခံ ထိုင္းအပန္းေျဖၿမိဳ႕ကို ေ႐ႊ႕ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွလူမ်ိဳး ၂၀၀ပါ သေဘၤာတစင္း အင္ဒိုနီးရွား အာေခ်းကမ္းတြင္ ေတြ႔ရိွ အျပည့္အစုံ
- ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ထပ္ဆင့္ေထာင္ေျပာင္းေ႐ႊ႔ခံေနရ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာပို႔ကုန္၀င္ေငြ ထက္၀က္ေက်ာ္ က်ဆင္းဖြယ္ အျပည့္အစုံ
-
စစ္ေတြတြင္ ေက်ာင္းသား ၅၀၀ ခန္႔ ဆႏၵျပခဲ့ၾက (SYCB အတြင္းေရးမွဴး - ရခုိင္လူငယ္ ကုိထြန္းေဇာ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး) အျပည့္အစုံ
- ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသား၏ ကုမၸဏီ မေကြးတိုင္း ေရနံလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ၀င္ခ်ယ္လွယ္ အျပည့္အစုံ
- မေလးရွားမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကူညီသူကို စံုစမ္းရွာေဖြ အျပည့္အစုံ
- ကြာလာလမ္ပူတြင္ ျမန္မာအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္သား ၃၀၀ ခန္႔ ဖမ္းဆီးခံရ အျပည့္အစုံ
- ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမွာ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား အျပည့္အစုံ
- ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားကို ဦး၀င္းတင္ ေတြ႔ဆံုအားေပး အျပည့္အစုံ
- ဟားမတ္စ္ဟာ ဘယ္လိုအဖြဲ႔မ်ဳိးလဲ အျပည့္အစုံ
- ၆၁ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔လႈပ္ရွားမႈပံုရိပ္မ်ား အျပည့္အစုံ
- ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္က သီးေလးသီးအၿငိမ့္ပြဲ (ဓာတ္ပံုသတင္း) အျပည့္အစုံ
- အစၥေရးေရာက္ ျမန္မာမ်ား ေဘးရန္ကင္းဟု သံ႐ုံးကေျပာ အျပည့္အစုံ
- အစိုးရသစ္ဖဲြ႔စည္းမည့္ အစီအစဥ္အေပၚ သူတို႔အျမင္ (အင္တာဗ်ဴး) အျပည့္အစုံ
- သတင္းသမားဘ၀ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ဗကသေခါင္းေဆာင္ ေဆး႐ံုတက္ အျပည့္အစုံ
- ျပင္ပေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းက်ေသာ္လည္း အစိုးရထုတ္ေစ်း မေျပာင္းလဲ အျပည့္အစုံ
- ကမၻာ့လုံးဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္း အျပည့္အစုံ
- Boat with 193 foreigners stranded off Aceh, Indonesia အျပည့္အစုံ
- Burma, Myanmar: YES , WE CAN WIN THIS AWARD အျပည့္အစုံ
- Over 7 mln children to be vaccinated against polio in Myanmar အျပည့္အစုံ
- Drug Trade In The ‘Golden Triangle’ အျပည့္အစုံ
- Myanmar export through border trade increases in 11 months of 2008 အျပည့္အစုံ
- No novices at posing! အျပည့္အစုံ
- Myanmar: Farmers lament post-Nargis harvest အျပည့္အစုံ
- Why is the Italian army shooting techies? အျပည့္အစုံဇန္န၀ါရီ - ၆ ရက္
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စကားအတိုင္း ျပတ္သားဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီဟု ဦး၀င္းတင္ သတိေပး အျပည့္စုံ
- လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေစာျမေအာင္၏ စ်ာပနသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ လြမ္းသူ႔ပန္းျခင္းပို႔ အျပည့္စုံ
- လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာဒဂုန္တာရာႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္သတင္းေထာက္ မင္းႏုိ္င္သူ ဆက္ သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ (အင္တာဗ်ဴး) အျပည့္စုံ
- ဆင္ၿပိဳင္ေထာင္ျခင္း (အတို႔အထိ) အျပည့္စုံ
- ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ အလားအလာ (ဗီြအိုေအ မ်က္ေမွာက္ေရးရာ) အျပည့္စုံ
- အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြက္ ႏွစ္သစ္သံႏၷိဌာန္ (သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္) အျပည့္စုံ
- ‘၀’ျပည္နယ္အစိုးရအျဖစ္ ေျပာင္းလဲမည့္အေပၚ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အျမင္ အျပည့္စုံ
- ‘၀’ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ေျခလွမ္းအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ အျပည့္စုံ
- ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လူခ်င္းေတြ႔ခြင့္ ပိတ္ပင္ထား အျပည့္စုံ
- ႏိုင္ငံေရးအမႈလိုက္ေသာ ေရွ႕ေနကို တညဖမ္းဆီးထား အျပည့္စုံ
- ေဟာင္သေရာ အထူးေဒသအဖြဲ႕မွ တပ္ရင္းမႉးေယာကၡမ ျပန္ေပးဆြဲခံရ အျပည့္စုံ
- ၁၁ ရက္ေျမာက္ အစၥေရးထိုးစစ္ေၾကာင့္ ဂါဇာမွာ ေသဆံုးသူ တိုး အျပည့္စုံ
- ဂါဇာငရဲတြင္းထဲက လူထုဘ၀ အျပည့္စုံ
- ရခုိင္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာေစာျမေအာင္ ကြယ္လြန္ အျပည့္စုံ
- ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒါက္တာေစာျမေအာင္ ကြယ္လြန္ အျပည့္စုံ
- ရခိုင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒါက္တာဦးေစာျမေအာင္ ကြယ္လြန္ အျပည့္စုံ
- စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္ ေခ်းေငြမရသျဖင့္ လယ္သမားမ်ား အခက္ေတြ႔ အျပည့္စုံ
- ပေလာင္ၾကံ႕ခိုင္ေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ား ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္း႐ံုးေရးဆင္း အျပည့္စုံ
- ဂ်ပ္စတစ္စ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ေထာင္ႏွစ္ရွည္ခ် အျပည့္စုံ
- အာဏာပိုင္မ်ားက ေငြေၾကးအဆမတန္ ေကာက္ခံျခင္းအေပၚ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ေန အျပည့္စုံ
- နာဂစ္အေရးကူညီသူ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ အျပည့္စုံ
- ကခ်င္မေနာပြဲႀကီး က်င္းပေနၿပီ အျပည့္စုံ
- ထိုင္း ညကလပ္မီးေလာင္မႈ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတဦး ေသဆံုး အျပည့္စုံ
- စစ္ေတြတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းကားခတက္ အျပည့္စုံ
- မဂၤလာဒုံေလဆိပ္ကုိ ဘန္ေကာက္ေလဆိပ္ကဲ့သုိ႔ အစီးမခံရေအာင္ နအဖ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ၫႊန္ၾကား အျပည့္စုံ
- ဆႏၵျပမႈျဖစ္ေအာင္ အန္အယ္လ္ဒီေသြးထိုးေၾကာင္း စစ္အစိုးရစြပ္စြဲ အျပည့္စုံ
- ၀န္ထမ္းလစာတုိးေပးမည္ဟု ေနျပည္ေတာ္မွာ သတင္းပ်ံ႕ အျပည့္စုံ
- မီတာမသုံးသည့္ စီးတီးတကၠစီမ်ား လုပ္ငန္းလုိင္စင္သိမ္းမည္ အျပည့္စုံ
- ကေလးစစ္သားတဦး ရန္ကုန္မိဘမ်ားထံ ျပန္ေရာက္ အျပည့္စုံ
- စက္မႈ ၁ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လိမ္ ၄ လိမ္ ေဆာင္ပုဒ္ အျပည့္စုံ
- (ေခတ္ၿပိဳင္)အယ္ဒီတာသုိ႔ … (လုပ္ငန္းရွင္တဦး) အျပည့္စုံ
- (ေခတ္ၿပိဳင္)အယ္ဒီတာသုိ႔ … (ၿမိဳ႕ခံတဦး) အျပည့္စုံ
- ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦး ေထာင္ေဆး႐ုံေရာက္ အျပည့္စုံ
- ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္ ဦးေစာျမေအာင္ ကြယ္လြန္ အျပည့္စုံ
- အႏွစ္သာရပ်က္ တန္ဖိုးမဲ့လာေသာ သမုိင္း၀င္ေန႔ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္စုံ
- ရခုိင္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဦးေစာျမေအာင္ ကြယ္လြန္ အျပည့္စုံ
- ‘၀’ျပည္နယ္အစိုးရအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းမည္ကို အေၾကာင္းၾကား အျပည့္စုံ
- ၂၀၀၈ ပထမကိုးလအတြင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွစ္ဆနီးပါးတိုး အျပည့္စုံ
- အစၥေရးတို႔ရဲ႕ ဂါဇာေျမျပင္စစ္ဆင္ေရး သံုးညေျမာက္ အျပည့္စုံ
- ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ေရး အခက္အခဲမ်ားရွိေန အျပည့္စုံ
- ဗကသေခါင္းေဆာင္ ကိုေက်ာ္ကိုကိုအား ေထာင္ေဆး႐ံုတင္ထား အျပည့္စုံ
- ေခ်းေငြအတြက္ ဖိအားေပးမႈေတြရွိလာမွာကို ေတာင္သူေတြ စိုးရိမ္ အျပည့္စုံ
- ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးကို ႐ံုးထုတ္ အျပည့္စုံ
- စာေပစိစစ္ေရးက ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြကို ၀ါဒျဖန္႔ရာတြင္ အသံုးခ်ေန အျပည့္စုံ
- ဦးေစာျမေအာင္၏ စ်ာပန ယေန႔ ျပဳလုပ္မည္ အျပည့္စုံ
- ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ပြဲအၿပီး သီးေလးသီး (ဓာတ္ပံုသတင္း) အျပည့္စုံ
- တုိပါး႐ိုး ဗုဒၶဘာသာျမန္မာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရဲ႕ ၁၇ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔အခမ္းအနား (ဓာတ္ပံုသတင္း) အျပည့္စုံ
- ေရႊရတုသဘင္မွသည္ စိန္ရတုသဘင္သို႔ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္စုံ
- ရခိုင္ျပည္အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာက်ဆံုးေန႔ အခမ္းအနား မေလးရွားေရာက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားကလည္း က်င္း ပ အျပည့္စုံ
- ျမန္မာလြတ္လပ္ေရးအေပၚ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျမင္ အျပည့္စုံ
- Christian group condemns Burma human rights violations အျပည့္စုံ
- No laughing matter အျပည့္စုံ
- UNICEF to continue polio vaccination program in Myanmar this year အျပည့္စုံ
- 25% fall in Myanmar's tourists အျပည့္စုံ
- Burmese Ethnic Political Leader Saw Mara Aung Dies at 91 အျပည့္စုံ
- Report: UNICEF to Continue Polio Vaccinations in Burma အျပည့္စုံ
- Japanese literature translation contest to be held in Myanmar အျပည့္စုံ
- S Korean government to provide scholarship to Myanmar students အျပည့္စုံ
- Myanmar's 9-month trade surplus dives 39 percent as exports of gas fall အျပည့္စုံ
- NE militants finding safe haven in Bangladesh, Myanmar: Gogoi အျပည့္စုံ
- David Scott Mathieson: The world looks away as Burma mocks democracy အျပည့္စုံ


ဇန္န၀ါရီ - ၅ ရက္

- စစ္ေတြေက်ာင္းသား ၅၀၀ ခန္႔ သြားလာေရးခက္ခဲလို႔ လမ္းေလွ်ာက္ကန္႔ကြက္ အျပည့္အစုံ
- ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဦးေစာျမေအာင္ ကြယ္လြန္ (ဓာတ္ပံုသတင္း) အျပည့္အစုံ

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ေရွ႕တြင္ ထူးျခားသည့္ ဆိုင္းဘုတ္တခုတင္ထား အျပည့္အစုံ
- ႏွစ္ကူးအႀကိဳ ထိုင္းညကလပ္မီးေလာင္မႈ ေသဆံုးမႈအထဲ ျမန္မာတဦးပါ အျပည့္အစုံ
- နာဂစ္မုန္တုိင္းသင့္ေဒသေတြ ၈ လအၾကာ ျပန္လည္နာလန္မထူႏုိင္ေသး အျပည့္အစုံ

- ကမၻာ့အႀကီးဆုံး အေမရိကန္သံ႐ုံးသစ္ အီရတ္မွာဖြင့္လွစ္ အျပည့္အစုံ

- ဟားမတ္စ္ကို အစၥေရးစစ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈ ၁၀ ရက္ေျမာက္ၿပီ အျပည့္အစုံ

- လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးတာ ၆၁ ႏွစ္ ၾကာလာခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာ ျပည္သူေတြ လြတ္လပ္ေရး အရသာကုိ ခံစားၾကရ ပါသလား (ဗီြအိုေအ တုိက္႐ိုက္ေလလိႈင္းအစီအစဥ္) အျပည့္အစုံ

- ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားထံမွ ထိုင္း-ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား လာဘ္ယူေန အျပည့္အစုံ

- ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်ဳိ႕ က်န္းမာေရးအလြန္ဆိုး၀ါးေန အျပည့္အစုံ

- ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ႀကိဳးတုပ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တုိင္ကို အေလးျပဳ အျပည့္အစုံ

- ဂါဇာအေရး ဥေရာပသံတမန္ေတြ ႀကိဳးပမ္း အျပည့္အစုံ

- ‘၀’ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ေျခလွမ္းအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လပ္ေရးသီခ်င္းမ်ား ဖြင့္ အျပည့္အစုံ
- ‘၀’ေဒသ အမည္ေျပာင္းၿပီ အျပည့္အစုံ

- ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း အေစာင္ ၃၀ ေက်ာ္ လိုင္စင္သိမ္းခံရ အျပည့္အစုံ

- ရန္ကုန္လံုျခံဳေရး အထူးတင္းက်ပ္ အျပည့္အစုံ
- ဦးသန္႔အဆိုအမိန္႔ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ပါရွိသည့္ ျမန္မာသစ္မဂၢဇင္း ထုတ္ေ၀ခြင့္မက်ေသး အျပည့္အစုံ

- က်ဴရွင္ဆရာ တကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပ အျပည့္အစုံ

- လိုင္စင္သက္တမ္းမတိုးသည့္ စာနယ္ဇင္းမ်ား ရပ္ဆိုင္း အျပည့္အစုံ

- မီဇိုရမ္မွာ ျမန္မာစားေသာက္ဆုိင္ မီးေလာင္ အျပည့္အစုံ

- မႏၱေလးတြင္ ဓာတ္ဆီဆုိင္ မီးေလာင္ အျပည့္အစုံ

- မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ေမြးေန႔ပဲြသို႔ ျမန္္မာနိုင္ငံမွ လူတစ္သိန္းေက်ာ္ လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္္ပူေဇာ္ အျပည့္အစုံ
- ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေနရပ္သို႔ျပန္လာၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ား အတင္းအဓမၼ ေငြေကာက္ခံေနရ အျပည့္အစုံ

- တပ္ရင္း၌ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ႐ြာသားမ်ား သစ္ႏွင့္ထင္း ရွာေပးရ အျပည့္အစုံ

- ဇာဂနာ ျပန္လာတဲ့ည … သီးေလးသီးနဲ႔ ေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္ပြဲ အျပည့္အစုံ

- သီးေလးသီးအၿငိမ့္သဘင္ရဲ႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုခရီးစဥ္ ပထမဆံုးပြဲ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ အျပည့္အစုံ

- စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈဒဏ္ ဗမာစစ္တပ္ မ႐ႈမလွခံေနရ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ

- ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအလားအလာ အျပည့္အစုံ

- တစကၠန္႔ပိုၿပီးေနခဲ့ရတဲ့ ၂၀၀ဂခုႏွစ္ (သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာ) အျပည့္အစုံ

- ကူးစက္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားေစတဲ့ အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ား ႏွိမ္နင္းႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းသစ္ အျပည့္အစုံ

- ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳမ်ား အျပည့္အစုံ

- ျမန္မာတိုင္းရင္းသူေတြရဲ႕ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း အေတြ႔အၾကံဳေတြအေပၚ ျပန္ေျပာင္းသံုးသပ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ

- ၆၁ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ယေန႔ျမန္မာျပည္ (ဒီမိုကေရစီေရးရာ) အျပည့္အစုံ

- ရန္ကုန္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ၆၁ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားတခ်ဳိ႕ အျပည့္အစုံ

- လြတ္လပ္ေရးေန႔ သတင္းမ်ား အျပည့္အစုံ

- အဖမ္းခံရတဲ့ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္ ၉ ဦးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္း အျပည့္အစုံ

- စင္ၿပိဳင္အစုိးရဖြဲ႔ေရးအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ အန္စီယူဘီ အကြဲအျပဲသ႐ုပ္ေပၚလြင္ အျပည့္အစုံ

- လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ၀င္ဖုိ႔ ႏႈိးေဆာ္စာမ်ား ရန္ကုန္မွာၾကဲဲ အျပည့္အစုံ


- ၂၀၀၉ ခုအတြင္း ဆႏၵျပပြဲမ်ား ထပ္မံေပါက္လာမည္ဟု ဦး၀င္းတင္ ခန္႔မွန္း အျပည့္အစုံ

- ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မႈန္၀ါး၀ါး (ေခတ္ၿပိဳင္အင္တာနက္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္) အျပည့္အစုံ

- သြားေပဦးေတာ့ ဒီတေကြ႔ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ

- ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၏ အေရးပါသူမ်ား (၁) အျပည့္အစုံ
- ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၏ အေရးပါသူမ်ား (၂) အျပည့္အစုံ

- ၂၀၀၉ ႏွစ္သစ္မွာ သူတို႔ဘာလုပ္ၾကမလဲ အျပည့္အစုံ

- UWSA က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမကို အမည္ေျပာင္း အျပည့္အစုံ

- ထီးမူခီး (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ

- ဂါဇာတုိက္ပြဲ ျပင္းထန္ဆဲ၊ ေသဆံုးဒဏ္ရာရသူ အေရအတြက္ မ်ားလာ အျပည့္အစုံ

- အစၥေရးက ဂါဇာကို ၀ုိင္းပိတ္ထားၿပီး ၀င္တိုက္ အျပည့္အစုံ

- ဇီးကုန္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်း႐ြာေတြမွာ အဓမၼလုပ္အားေပး ရွိေနဆဲ အျပည့္အစုံ

- လြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ တကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပသူ ဖမ္းဆီးခံရ အျပည့္အစုံ

- ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ အျပည့္အစုံ

- လူ႐ႊင္ေတာ္ပါပါေလး၏ ဖခင္ရက္လည္ အာဏာပိုင္မ်ား အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ အျပည့္အစုံ

- အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သကၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ လပတ္ေဆြးေႏြးပြဲ အျပည့္အစုံ
- အက်ဳိးစီးပြားရွာေဖြၾကသူမ်ား … ဤသို႔ကြဲျပား၏ (အေတြးအျမင္) အျပည့္အစုံ

- ကမာ၀က္ေက်း႐ြာရွိ ျမင္းလွည္းေမာင္းသမားမ်ား သံုးဘီးဆိုင္ကယ္၀ယ္ရန္ ဖိအားေပးခံရ အျပည့္အစုံ

- မြန္လက္ယက္ကန္းသမမ်ား အနာဂတ္အတြက္ စုိးရိမ္ေနၾကရ အျပည့္အစုံ

- Myanmar seeks new partnerships with Brunei အျပည့္အစုံ

- Myanmar grants free rice export from Yangon region အျပည့္အစုံ

- China leads surge in foreign investment in Myanmar during first 9 months အျပည့္အစုံ


ဇန္န၀ါရီ - ၄ ရက္
- အထိန္းသိမ္းခံ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ျခံ၀င္းအတြင္း လြတ္လပ္ေရးေန႔သီခ်င္းသံမ်ား ၾကားေနရ အျပည့္အစုံ
- ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိက္တြန္း အျပည့္အစုံ
- ၆၁ ႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားေတြ ရန္ကုန္မွာ က်င္းပ အျပည့္အစုံ
- ဆရာဒဂုန္တာရာ၊ ဆရာပါရဂူႏွင့္ သက္ႀကီးစာေပပညာရွင္မ်ား ၆၁ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအ မွတ္ ညစာစားပြဲက်င္းပ အျပည့္အစုံ
- ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား ၆၁ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ က်င္းပ၊ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ အျပည့္အစုံ
- ၆၁ ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးေရးစတင္ဖို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေကာင္စီ တုိက္ တြန္း အျပည့္အစုံ
- မႏၱေလးမွာလည္း ၆၁ ႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ က်င္းပ အျပည့္အစုံ
- လြတ္လပ္ေရးေန႔နဲ႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၈၈ ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနား က်င္းပ အျပည့္အစုံ
- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ေျခာက္ကပ္ကပ္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အျပည့္အစုံ
- NLD က နအဖရဲ႕ သေဘာထားကို လက္မခံ အျပည့္အစုံ
- အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရိွဟု အတုိက္အခံ မွတ္ခ်က္ျပဳ အျပည့္အစုံ
- စင္ၿပိဳင္အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းမယ့္အေပၚ ေဆြးေႏြးခ်က္ (အာရ္အက္ဖ္ေအ တနဂၤေႏြေဆြးေႏြးပြဲ) အျပည့္အစုံ
- စင္ၿပိဳင္အသံ (သူတို႔အာေဘာ္) အျပည့္အစုံ
- ျမစ္ငယ္မွာ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး လက္ကမ္းစာေစာင္ျဖန္႔ အျပည့္အစုံ
- ဂါဇာမွာ အစၥေရးေျမျပင္တပ္နဲ႔ ဟားမတ္အဖဲြ႔ တိုက္ပဲြမ်ားျပင္းထန္၊ လူ ၅၀၀ ၀န္းက်င္ ေသဆံုးၿပီ အျပည့္အစုံ
- အေမရိကန္ပါေမာကၡႏွင့္ ဇနီးသည္ကို စစ္အစိုးရက ျပည္၀င္ခြင့္ျငင္းပယ္ အျပည့္အစုံ
- ‘၀’ေဒသကို အမည္သစ္နဲ႔ ေျပာင္းလဲေခၚမယ္လို႔ဆို အျပည့္အစုံ
- ကိုေမာ္ႀကီးအိမ္က သီးေလးသီး (ဓာတ္ပံုသတင္း) အျပည့္အစုံ
- Understanding new Thai policy towards Burma အျပည့္အစုံ
- Myanmar celebrates 61st anniversary of independence အျပည့္အစုံ
- အစၥေရးလ္ ေျမျပင္တပ္ေတြ ဂါဇာကို ၀င္တိုက္ၿပီ အျပည့္အစုံ
- အင္ဒိုနီးရွားကမ္းလြန္တြင္ အင္အားျပင္းငလ်င္လႈပ္ အျပည့္အစုံ
- ဆန္႔က်င္မႈမ်ားနဲ႔ ထိုင္းအစိုးရသစ္ (ဗီြဒီယိုသတင္း) အျပည့္အစုံ
- ၆၁ ႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကို အေမရိကန္ျပည္သူေတြ ဆႏၵျပဳ အျပည့္အစုံ
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မိသားစုဆရာ၀န္ႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္မေပး၊ ေရွ႕ေနႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္မျပဳ အျပည့္အစုံ
- လြတ္လပ္ၿပီးရင္း လြတ္လပ္ေအာင္ (မာမာေအးရဲ႕ ကဗ်ာ) အျပည့္အစုံ
- (၆၁)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနား ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပ အျပည့္အစုံ
- ၂၂၄ ႏွစ္ေျမာက္ ရခိုင္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးေန႔ အခမ္းအနား ေနာ္ေ၀တြင္ က်င္းပ အျပည့္အစုံ
- ရခိုင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးေန႔ အခမ္းအနား ဒိန္းမတ္ႏိုင္တြင္လည္း က်င္းပ အျပည့္အစုံ
- Marking Burma's Independence Day အျပည့္အစုံ
- US expresses support in Burma anniversary message အျပည့္အစုံ
- Opposition: No hope for future of Myanmar အျပည့္အစုံ
- 2009 Predictions for Burma အျပည့္အစုံ
- Myanmar to conduct first Russian language training for tourism အျပည့္အစုံ
- Myanmar to conduct 1st pilot training course at home အျပည့္အစုံ
- Human Rights Abuse in Myanmar? အျပည့္အစုံ
- Defiant Myanmar junta marks independence day အျပည့္အစုံ
- Myanmar junta condemns 'neocolonialist' threat to independence အျပည့္အစုံ


ဇန္န၀ါရီ - ၃ ရက္
- ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးေန႔ သ၀ဏ္လႊာ အျပည့္အစုံ
- ၆၁ ႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ က်ပန္းစကားေျပာၿပိဳင္ပြဲ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ံုးမွာ က်င္းပ အျပည့္အစုံ
- လြတ္လပ္ေရးေန႔အႀကိဳ က်ပန္းစကားေျပာၿပိဳင္ပြဲ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုမွာ က်င္းပ အျပည့္အစုံ
- ၆၁ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနား ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ က်င္းပ အျပည့္အစုံ
- ေဒါက္တာစိန္ဝင္း စင္ၿပိဳင္အစိုးရကုိ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႔မည္၊ မည္သည့္အခ်ိန္ အၿပီးသတ္ဖြဲ႕မလဲ ေရေရရာရာမရွိေသး အျပည့္အစုံ
- ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြလုပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ေခၚဖို႔ ဒဂုန္တာရာ တိုက္တြန္း အျပည့္အစုံ
- စင္ၿပိဳင္အစိုးရတရပ္ဖဲြ႔စည္းရန္ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ စီစဥ္ေနၿပီ (အင္တာဗ်ဴး) အျပည့္အစုံ
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ရွိတ္ဟာစီနာ လိုလား အျပည့္အစုံ
- ဒုကၡသည္ေတြလက္ခံေရးအစီအစဥ္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ကို အဆုိျပဳ အျပည့္အစုံ
- အေမရိကန္ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း ကရင္ဒုကၡသည္ေတြေၾကာင့္ ဆက္လက္တည္ျမဲ အျပည့္အစုံ
- အေရွ႕အလယ္ပိုင္းပဋိပကၡ ဟားမတ္စ္ကို သမၼတဘုရွ္ အျပစ္တင္ အျပည့္အစုံ
- အေမရိကန္သမၼတ မစၥတာဘုရွ္နဲ႔ ကုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔ ေနာက္ဆံုးေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြး မယ္ အျပည့္အစုံ
- ကရင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္နဲ႔ ဒီေကဘီေအ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား အျပည့္အစုံ
- အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၿမိဳ႕နယ္စည္းအဖြဲ႔၀င္မ်ားရဲ႕ အယူခံလႊာကို တုိင္းတရား႐ံုးက ထပ္မံပယ္ခ် အျပည့္အစုံ
- နတ္စဥ္ေခ်ာင္႐ြာသားေတြမွာေတာ့ အဓမၼအခိုင္းခံေနရဆဲ အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာ၀န္ႀကီး ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ ဦးစားေပး အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရး အေမရိကန္ ဆက္လက္ေထာက္ခံအားေပးမည္ အျပည့္အစုံ
- အစၥေရး ေျမျပင္စစ္ဆင္ေရး စတင္ အျပည့္အစုံ
- ေျမျပင္ထိုးစစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဟားမတ္စ္က အစၥေရးကို သတိေပး အျပည့္အစုံ
- တြံေတးၿမိဳ႕နယ္မွာ အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစ အျပည့္အစုံ
- ၂၀၀၉ မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေကာင္းဘက္ကို ဦးတည္မလား (ဘီဘီစီ ေဆြးေႏြးခန္း) အျပည့္အစုံ
- မေကြးတိုင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ေရး ေဆြးေႏြး အျပည့္အစုံ
- လား႐ႈိးေထာင္မွာ ေအးလြန္း၍ ကိုမင္းေဇယ်ာ ခါးေရာဂါ ျပန္ခံစားေနရ အျပည့္အစုံ
- ေတာင္ကုတ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးမင္းေအာင္ကို ေထာင္ ၁၅ ႏွစ္ ထပ္ခ် အျပည့္အစုံ
- အန္အယ္လ္ဒီႏွင့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ား၏ ၂၀၀၉ ႏွစ္သစ္ကူး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစုံ
- ဆရာတက္တိုး၏ ႏိုင္ငံေရးစာေပ (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ပဥၥမျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ခန္း (၂၃)(နိဂုံးပုိင္း) အျပည့္အစုံ
- အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ(မေလးရွား)ရဲ႕ ဆႏၵျပပြဲ (ဓာတ္ပံုသတင္း) အျပည့္အစုံ
- ထြန္းထြန္းႏိုင္ရဲ႕ စ်ာပန (ဓာတ္ပံုသတင္း) အျပည့္အစုံ
- Envoy to Myanmar to visit China and tour Asian nations အျပည့္အစုံ
- Myanmar terminates some publications for failure to register အျပည့္အစုံ
- Burma refugees are welcomed by youths အျပည့္အစုံ
- DPRK vows to strengthen ties with Myanmar အျပည့္အစုံ
- Greetings to Myanmar on national day အျပည့္အစုံ
- Brussels talks human rights with Beijing အျပည့္အစုံ
- A call for a non-violent defence to help humanity အျပည့္အစုံ
- National Day of Myanmar အျပည့္အစုံ
- Test Bench: Walking boots အျပည့္အစုံ

ဇန္န၀ါရီ - ၂ ရက္
- တမီးသူပုန္ေတြရဲ႕ အဓိကေျခကုပ္ၿမိဳ႕ကို သိရိလကၤာစစ္တပ္ သိမ္းပိုက္ အျပည့္အစုံ
- ဂါဇာမွာပိတ္မိေနတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြကို အစၥေရး ထြက္ခြာခြင့္ျပဳ အျပည့္အစုံ
- အဲန္စီဂ်ီယူဘီ စင္ၿပိဳင္အစိုးရအျဖစ္ ဆက္ရွိေနအံုးမည္ အျပည့္အစုံ
- ေလာင္စာဆီေစ်းက်ေပမယ့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းဒဏ္ ျမန္မာလူထု ခံေနရဆဲ အျပည့္အစုံ
- အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ ဖြဲ႔စည္းမည္ အျပည့္အစုံ
- ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို တလလံုး ေထာင္၀င္စာ ေတြ႔ခြင့္မျပဳ အျပည့္အစုံ
- မေလးရွားရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးမွာ လြတ္လပ္ေရးအႀကိဳ ဆႏၵျပ အျပည့္အစုံ
- ပစၥည္းေပ်ာက္မႈေတြကို ဆုိင္ရာရဲစခန္းက အေရးတယူ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိ အျပည့္အစုံ
- ရခိုင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးခဲ့ျခင္း ၂၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ အခမ္းအနားက်င္းပ အျပည့္အစုံ
- တမီးလ္သူပုန္အေျခစိုက္စခန္း သီရိလကၤာ စစ္တပ္သိမ္း အျပည့္အစုံ
- ကဗ်ာဆရာ ကြယ္လြန္ျခင္း (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- မုန္တိုင္းသင့္ေဒသမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္မရွိေသး အျပည့္အစုံ
- ၂၀၀၉ ႏုိင္ငံေရး အလားအလာ မေကာင္းႏုိင္ဟု ဦး၀င္းတင္ ခန္႔မွန္း အျပည့္အစုံ
- ၂၀၀၉ မွာ ေျမာက္ကုိရီးယားက စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရး ဦးစားေပးမည္ အျပည့္အစုံ
- ေမလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပန္လႊတ္ရန္ မိတၳီလာခ႐ိုင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေတာင္းဆုိ အျပည့္အစုံ
- စစ္အရာရွိတဦးေၾကာင့္ ႐ြာခံမ်ား အခက္ေတြ႔ အျပည့္အစုံ
- ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေရးႏွစ္ခ်ဳပ္ အျပည့္အစုံ
- နာဂစ္ေဒသမွာ ပညာေရးအေျခအေန ဆုတ္ယုတ္လာ အျပည့္အစုံ
- ေရနံေခ်ာင္းမွာ ေရရွားပါးမႈေၾကာင့္ ေဒသခံေတြ မီးေဘးအထူးစိုးရိမ္ အျပည့္အစုံ
- ဟက္ပီနယူးယီးယားတ့ဲလား (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- ၂၀၀၉ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔က ဖူးေတြ႔ရတဲ့ ေ႐ႊတိဂံုဘုရား (ဓာတ္ပံုသတင္း) အျပည့္အစုံ
- ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ႕ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္း ေျခမႈန္းေရးအစီအစဥ္ အျပည့္အစုံ
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္သင့္ၿပီဟု ရွိတ္ဟာရွီးနာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား အျပည့္အစုံ
- ဟက္ပီနယူးရီးယား (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- မုန္တိုင္းသင့္ေဒသမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္မရွိေသး အျပည့္အစုံ
- ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ခြင့္ ဆင္ဆာဘုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္လို အျပည့္အစုံ
- ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖူးကက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရခိုင္အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာက်ဆံုးေန႔ လူေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ အျပည့္အစုံ
- US Backs Democracy in Burma Ahead of Independence Observance အျပည့္အစုံ
- US openly backs Burma democracy အျပည့္အစုံ
- US notes Myanmar independence anniversary အျပည့္အစုံဇန္န၀ါရီ - ၁ ရက္
- အန္စီယူဘီ (NCUB)က စင္ၿပိဳင္အစိုးရဖြဲ႔ဖို႔ စီစဥ္ေန အျပည့္အစုံ
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မိသားစုဆရာ၀န္ ယေန႔ေတြ႔ အျပည့္အစုံ
- ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ UDP ျပည္ပမွာ လႈပ္ရွား အျပည့္အစုံ
- ႏွစ္သစ္ကူးအႀကိဳ ထုိင္းညကလပ္မီး လူအနည္းဆုံး ၆၀ ေသဆုံး အျပည့္အစုံ
- အစၥေရး ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ဟားမတ္စ္ေခါင္းေဆာင္တဦး ေသဆုံး အျပည့္အစုံ
- ထြက္ေျပးလာတဲ့ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံသားေတြကုိ ျမန္မာကတဆင့္ ထုိင္းဘက္ပုိ႔ အျပည့္အစုံ
- ဒီဇင္ဘာ စာကုိး၊ စကားကုိး အျပည့္အစုံ
- က႐ုဏာပန္းမ်ား (ေဆာင္းပါး) အျပည့္အစုံ
- Suu Kyi is allowed visit by her doctor အျပည့္အစုံ
- Burma frees North Korean refugees အျပည့္အစုံ
- North Koreans handed to Thailand အျပည့္အစုံ
- Myanmar to expel NKoreans အျပည့္အစုံ
- Myanmar exports 150,000 tons of rice in first three quarters of 2008-09 အျပည့္အစုံ
- Feature: Ten Asian Players To Watch In 2009 အျပည့္အစုံ
- Dozens of New Year's revelers die as fire sweeps through Bangkok nightclub အျပည့္အစုံ
- Death toll following Bangkok fire rises to 61 အျပည့္အစုံ
- At Least 59 Die in Bangkok Club Fire အျပည့္အစုံ

Read more...

  © Blogger template Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP